En sjøørret svømmer ut etter utsetting ved Romfo bru.
En sjøørret svømmer ut etter utsetting ved Romfo bru.Bilde 1 av 5
En rekke aktører ble vist rundt ved fiskesperra og fangsthuset i bakgrunnen.
En rekke aktører ble vist rundt ved fiskesperra og fangsthuset i bakgrunnen.Bilde 2 av 5
Fiskesperra ved Driva med rista i bakgrunnen som må byttes ut.
Fiskesperra ved Driva med rista i bakgrunnen som må byttes ut.Bilde 3 av 5
Sjøørret blir satt ut ved Romfo bru.
Sjøørret blir satt ut ved Romfo bru.Bilde 4 av 5
Laksetrappa fra elva og inn i fangsthuset.
Laksetrappa fra elva og inn i fangsthuset.Bilde 5 av 5

153 fisk på vei opp Driva mot gyteplasser i Oppdal:

Nå er det fart i utsetting

Fangsthuset står endelig ferdig og nå strømmer sjøørreten i Driva opp mot gyteplassene i Oppdal.

Flere måneder forsinket er endelig fangsthuset ved fiskesperra i Driva endelig åpnet, og sist torsdag viste Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal fram anlegget for en rekke aktører.

29. september ble fangsthuset endelig tatt i bruk, fram til da har fisk vært fanget ved sperra og fraktet til et midlertidig anlegg ved Vermøy lenger ned i Sunndal. Totalt er det fanget inn 205 fisk, av dem 154 sjøørret, 15 lakser og to hybrider. 48 fisk har vært døde når de har blitt funnet.

Ved Vermøy har fisken blitt gentestet og merket, og tatt med opp igjen til fiskesperra der sjøørreten er sluppet ut ved Romfo bru.

De åtte første ble sluppet ut 11. september, og fram til 15. oktober var 153 sjøørret satt ut.

Målet i år var å sette ut 1000 sjøørret, og eksperter frykter at forsinkelsene i år gir svært lite gyting av sjøørret og i verste fall ødelegger en hel årsstamme av den unike sjøørretstammen i Driva.

Utsettelsen av fangsthuset og lite utsett av sjøørret, har vært ett av startproblemene ved prestisjeprosjektet i Driva. Fiskesperra til nærmere 70 millioner har hatt en trang start, og torsdag kveld skal Miljødirektoratet informere en rekke fiskeeierlag, kommunene og andre aktører om arbeidet med fiskesperren, blant annet må  rista som ligger over hele elva byttes ut. Aktørene sitter i en egen referansegruppe som er nedsatt i forbindelse med det store miljøprosjektet.

Fiskerista har ikke fungert, og gikk tidlig tett av vegetasjon som kom flytende med elva. Nå må den byttes ut, og det vil koste flere millioner kroner. Under møtet torsdag blir også informasjonsflyten et tema, grunneiere, elveeiere og Sunndal kommune har ikke vært fornøyd med hvordan Miljødirektoratet har informert lokalsamfunnet om manglene og framdriften ved fiskesperra.

Fiskesperra skal utrydde lakseparasitten gyrodactylus salaris som kom inn i Driva-vassdraget først på 70-tallet og har ødelagt det som var en av Norges beste lakseelver.

Midt på 60-tallet var det kun Tanaelva som hadde større fangst av sjøørret og laks i norske elver enn Driva. Drivafangsten var langt større enn i Orkla, Namsen og Gaula. Laksefisket var også svært viktig for turistnæringen i både Oppdal og Sunndal, og kun Tana hadde større inntekter i norske lakseelver enn elveeiere langs Driva.

Driva blir trolig ikke friskmeldt før i 2030, nesten 60 år etter at lakseparasitten inntok elva.

Etter fem år med fiskesperre er laksen borte oppstrøms sperra. Da skal Driva behandles kjemisk i to omganger slik at all laks og dermed parasitt dør. Deretter skal stammen bygges opp igjen.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer