Økningen i de frie inntektene skal i følge kommunalministeren sette kommunene i stand til å styrke viktige velferdstjenester.

Økningen i de frie inntektene skal i følge kommunalministeren sette kommunene i stand til å styrke viktige velferdstjenester. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen, arkiv

Oppdal får 382 millioner kroner i frie inntekter:

Vekst på 7,8 mill. i 2018

De frie inntektene øker for Oppdal kommune neste år, viser forslaget til statsbudsjett for neste år.

Statsbudsjettet ble lagt frem av finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget i dag og viser at Oppdal kommune får nærmere 382 millioner kroner i frie inntekter i 2018. Dette er en økning på 7,8 millioner kroner, eller 2,1 prosent i forhold til et oppdatert anslag på frie inntekter i år.

Rennebu kommune får 161 millioner kroner,  en økning på 2,1 millioner kroner i forholdt til tidligere anslag, en vekst på 1,4 prosent.

Trønderske kommuner får hele 690 millioner kroner mer i frie inntekter neste år når regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektoren på 3,8 milliarder kroner.

Kommunene får knapt 3,6 milliarder kroner av veksten i de frie inntektene, mens 200 millioner kroner går til fylkeskommunene.

– Regjeringens budsjettfremlegg setter kommunene i stand til å styrke viktige velferdstjenester. Det blir lagt særlig til rette for å styrke helsetilbudet til barn og unge, tidlig innsats i skolen og å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Sanner peker på at veksten i frie innekter skal gi kommunesektoren et handlingsrom for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine.

– Vi foreslår en god vekst i de frie inntektene som gir kommunene en forutsigbar og god økonomi. Det er viktig for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine, sier Sanner, og trekker frem at kommunene har hatt en høyere realvekst i frie inntekter de siste fire årene enn de forutgående åtte årene.

I følge departementet vil variasjon i vekst mellom kommuner og mellom fylkeskommuner forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og de regionalpolitiske tilskuddene. For små kommuner kan mindre endringer gi store utslag i vekstprosenten.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert