Russefesten foregikk i Vangslia-området.

Russefesten foregikk i Vangslia-området. Foto: Morgan Frelsøy

Rådmannen mener kirka ikke vil få fuktskader:

Sier ja til snøkanoner ved kirka

Rådmannen avviser protestene fra Kirkelige fellesråd og vil la Oppdal Skiheiser bygge 14 snøkanoner i Håkerekspressen.

Da den brukte skiheisen fra Østerrike ble satt opp i 2006/2007, garanterte daværende skiheiseier Johan Schønheyder at det ikke var nødvendig med snøkanoner i anlegget fordi området var ett av de mest snørike i Oppdal. Garantien gjorde at skeptiske politikere godkjente en skiheis så nær Oppdal kirke.

Ti år senere er heisen knapt i bruk på grunn av snømangel, de siste sju årene har den kun vært i drift i 560 timer – som er normal drift for en sesong.

Derfor vil nåværende eier Lars Wenaas bygge 14 snøkanontårn langs hele heisen og har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Kirkelig fellesråd var bekymret for snøkanoner i 2007, og er det også nå. De frykter at damp fra snøleggingen vil føre til fuktskader på den 365 år gamle kirka som ligger 200 meter unna dalstasjonen. De foreslo derfor at snøleggingen kunne starte lenger vekk fra kirka, og at skisenteret kunne kjøre snøen nedover i anlegget.

Det forslaget har Oppdal Skiheiser avvist, og viser også til mange års erfaring fra snølegging i Hovden og Stølen der det ifølge skiheisen ikke har vært skader på bygninger som står 15-20 meter fra snøkanonene.

Oppdal Skiheiser har fått utarbeidet en rapport fra Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU (SIAT). Den konkluderer med at sannsynligheten for at snøkanonanlegget vil påføre kirken og tilhørende bygninger skader som  svært lav.

Også bønder har reagert på utbyggingsplanene, og frykter skader på landbruksareal nedenfor heisen som følge av avrenning. Rapporten fra SIAT viser at avrenningen vil bli tredoblet i forhold til i dag, men mener at skader kan forhindres ved at Oppdal skiheiser bygger ut drensgrøfter med tilstrekkelig kapasitet som starter ovenfor veien som ligger mellom løypa og kirken.

Rådmannen har forståelse for Oppdal skiheisers klimautfordringer, og mener det et positivt for Oppdal som skidestinasjon å utnytte potensialet i en skiheis som i dag ikke kan tas i bruk.

Rådmannen støtter seg til rapporten om at kunstsnøproduksjon ikke vil medføre skader verken på landbruksareal eller kirka. Men det stilles som betingelse at det utarbeides en egen plan for drenering og håndtering av overvann. Nødvendige privatrettslige avtaler mellom Oppdal Skiheiser og grunneiere må også være på plass før igangsettingstillatelse gis.

Kunstsnøproduksjon skal heller ikke skje på helligdager eller andre dager hvor det foregår kirkelige handlinger i og ved Oppdal kirke.

Bygningsrådet behandler saken mandag.

Skiheissjef Arnulf Erdal er fornøyd med innstillingen, men avventer bygningsrådets behandling før han tør glede seg over en etterlengtet satsing.

– Vi skal ikke prøve å gjøre noe som kan skade andre, men det hadde vært fint å kunne ta i bruk heisen og et fint skiområde som vi bruker lite i dag, sier Erdal til Radio E6.

Skisenterets plan var at anlegget skulle stå ferdig til denne sesongen, men søknaden kom for sent.

– Får vi et vedtak i bygningsrådet, bygger vi ut snøkanonanlegget i august neste år, sier heissjef Arnulf Erdal.

De siste årene har Oppdal skiheiser investert flere millioner i utbygging av snøkanonanlegg i hele Vangslia og i Stølen.

 

 

vangslia-snokanonanlegg-1

Slik ser Oppdal Skisenter for seg utbyggingen av kunstsnøanlegget i Håkerekspressen.

Kommentarer (2)

 1. Harald Kr. Jære For 1 år siden

  Nedgravde drensrør vil vel ikke ha særlig effekt i smelteperioden, særlig med tele i jorda. Da må det heller bli snakk o... Vis mer Nedgravde drensrør vil vel ikke ha særlig effekt i smelteperioden, særlig med tele i jorda. Da må det heller bli snakk om en åpengrøft like nedenfor heisen til avskjæring av smeltevannet.

 2. Hege Fjøsne For 1 år siden

  Enkelte får lov til alt i denne kommunen! Samtidig som de stikker kjepper i hjulene når jeg ville bygge fjøs på min ege... Vis mer Enkelte får lov til alt i denne kommunen! Samtidig som de stikker kjepper i hjulene når jeg ville bygge fjøs på min egen gård... De forskningsrapportene kunne jo vært intr.å sett,de har iallefall ikke brukt Hovden som grunnlag for å lage dem.Og drenering er fullstendig fraværende i Hovden.Viljen til å drenere er heller ikke til stede til tross for at det står i en kontrakt.Så å gi tillatelse til snøkanoner og skyve ansvaret for dreneringen over på grunneierne er jo en lettvint løsning for kommunen.Den avtalen en grunneier får med heisen,er ikke verdt papiret den er skrevet på.Vår ordfører som hevdet heisen er så god på infrastruktur bør lære seg betydningen av ord hun bruker og konsekvenser det får for grunneiere at de skal la enkelte få ture fram her i bygda.Men det var som forventet at det gikk igjennom!

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Harald Kr. Jære For 1 år siden

  Nedgravde drensrør vil vel ikke ha særlig effekt i smelteperioden, særlig med tele i jorda. Da må det heller bli snakk o... Vis mer Nedgravde drensrør vil vel ikke ha særlig effekt i smelteperioden, særlig med tele i jorda. Da må det heller bli snakk om en åpengrøft like nedenfor heisen til avskjæring av smeltevannet.

 2. Hege Fjøsne For 1 år siden

  Enkelte får lov til alt i denne kommunen! Samtidig som de stikker kjepper i hjulene når jeg ville bygge fjøs på min ege... Vis mer Enkelte får lov til alt i denne kommunen! Samtidig som de stikker kjepper i hjulene når jeg ville bygge fjøs på min egen gård... De forskningsrapportene kunne jo vært intr.å sett,de har iallefall ikke brukt Hovden som grunnlag for å lage dem.Og drenering er fullstendig fraværende i Hovden.Viljen til å drenere er heller ikke til stede til tross for at det står i en kontrakt.Så å gi tillatelse til snøkanoner og skyve ansvaret for dreneringen over på grunneierne er jo en lettvint løsning for kommunen.Den avtalen en grunneier får med heisen,er ikke verdt papiret den er skrevet på.Vår ordfører som hevdet heisen er så god på infrastruktur bør lære seg betydningen av ord hun bruker og konsekvenser det får for grunneiere at de skal la enkelte få ture fram her i bygda.Men det var som forventet at det gikk igjennom!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert