Fra fjorårets start for Oppdal fjellmaraton på Remmasetra.

Fra fjorårets start for Oppdal fjellmaraton på Remmasetra. Foto: Randi Grete Kalseth Iversen, arkiv

Enern ber kommunen om støtte for å dekke underskudd:

Trenger 200.000 i nødhjelp

Støtten utenfra er helt avgjørende for Enern Oppdals videre eksistens, skriver daglig leder i en søknad til Oppdal kommune.

Økonomien i driftsselskapet er nå såpass prekær at ledelsen ber om 200.000 kr i ekstraordinær støtte fra Oppdal kommune for å berge balanse i regnskapet.

Enern eies av Sparebank1 Midt-Norges stiftelse for fremme av Oppdal som destinasjonssted. Enern har de siste årene hatt rundt 1,5 millioner kroner i omsetning, og har de to siste årene gått i tilnærmet balanse.

Men ikke i år.

Derfor har Enerns nye daglige leder Ida Hindseth Bjerkaas og en representant fra eieren hatt et møte med Oppdal kommune der temaet var Enerns økonomiske situasjon.

Det skyldes at ekstra uforutsette kostnader i år, og i søknaden om støtte går det fram at dette skyldes blant annet en svært høy tråkkeregning i forbindelse med Saltdalshytta Skienern og høyere lønnskostnader som følge av utskiftinger i Enern Oppdal.

De siste årene har banken dekket det samlede underskuddet, og kommunen har også gitt støtte.  I 2015 bevilget politikerne 40.000 kroner til selskapet og i 2016 var støttebeløpet økt til 50.000 kroner. Nå søker ledelsen om det firedobbelte for 2017.

«Stiftelsen har ikke anledning til å dekke underskudd utover, og Enern Oppdal er derfor i en situasjon der vi må være balanse for å opprettholde videre drift. Støtte utenfra er derfor helt avgjørende for Enern Oppdals videre eksistens», skriver daglig leder i sin søknad om støtte.

Det er satt i gang tiltak både for å kutte utgifter og øke inntektene, blant annet for få styrke marked- og salgsarbeidet for å øke deltakerantallet med tusen – og sikre flere sponsorer. I år var det totalt 2351 deltakere med på de fem arrangementene Enern nå har. Enern har fått inn Saltdalshytta som sponsor av Skienern og Sykkelenern, og Dynafit som sponsor av fjellmaraton, som i tillegg til Randoenern og Fjellenern er de fem arrangementene til Enern.

Daglig leder har en målsetning om 800 deltakere på fjellmaraton i 2018 og tror dette vil kompensere for nedgangen i deltakerantallet på ski og sykkel. Da kan en opprettholde balansen i Enern Oppdal AS med full utbetaling til idrettslagene, skriver daglig leder i søknaden.

Siden starten i 2007 har arrangementene hatt 28.000 deltakere og det er  utbetalt 2,5 millioner kroner til de fire lagene som hjelper til med å avvikle de fem arrangementene;  IL Snøhetta, Oppdal IL ski og skiskyting, Oppdal klatre- og fjellsportklubb og Oppdal Sykkelklubb.

Hindseth Bjerkaas peker på Enern har et godt omdømme og fornøyde deltakere, og anslår i søknaden at 2500 deltakere på arrangementene tilfører lokalt næringsliv 15 millioner kroner i året.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert