Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

3439 sau og lam kom ikke ned fra beite:

Historisk høyt sautap i Oppdal

Aldri tidligere har så mange sau og lam gått tapt på beite i Oppdalsfjellene.

I alt 3 439 sau og lam som ble sluppet på beite i vår ble ikke funnet under sauesankinga, viser tallene fra landbruksavdelingen i Oppdal kommune. Dette utgjør 7,09 prosent av de 48 493 dyrene som ble sendt ut i fjellene på forsommeren. Oppdal er landets største saukommune og det har aldri tidligere vært sluppet så mange sau på beite.

–  Det ble i sum dystre tapstall for sau og lam. Det har aldri vært så høye tapstall, verken i prosent eller i antall, skriver fagansvarlig for landbruk, Gro Aalbu i en epost til OPP.

Oppgangen er markant fra i fjor da det ble registrert en tapsprosent på 4,97.

Oversikten over tapene viser at Åmotsdalen beitelag har størst tap. Hele 10,22 prosent av alle sauer og lam som ble sluppet på beite i deres beiteområde er borte.

Ut fra rapportene fra beitelagene slår Aalbu fast at det er «observert både ulv, jerv, gaupe og ørn i beiteområdene i sommer».

– Det er mye gjenfunn av kadaver, og også en god del er funnet tidlig nok til å kunne dokumentere tapsårsak. Jerv er største skadegjører, men det er dokumentert tap til både gaupe og ørn, skriver Aalbu.

Tre beitelag har søkt om ekstraordinært tilsyn på grunn av urovekkende forhold i sommer, og det gitt en skadefelling av jerv i østfjellet. Det ble også felt en jerv her på første dagen i lisensjakta, 10. september.

Jervtispa på 9,7 kilo ble felt av en reinsjeger ved Brattfonnhøa i Oppdal.

Kommentar (1)

  1. Øyvind Nicolaisen For 12 måneder siden

    Noen bør straffes

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Øyvind Nicolaisen For 12 måneder siden

    Noen bør straffes

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert