stormøte

Les forslagene som kom fram på stordugnaden for barn og ungdom:

Idédugnad for fjellbøgda

Nær 70 engasjerte frivillige, lærere, barnehageansatte og helsepersonell deltok på dugnad fredag. En rekke idéer ble løftet fram; flere skal løftes videre.

– Dette har vært interessant og lærerikt, sa Joakim Størvold (16) som deltok på idédugnaden fredag, som en av mange engasjerte ungdommer, sammen med fagfolk fra kommunen.

Oppdal kommune med folkehelsekoordinator Vigdis Lauritzen Thun i spissen har fått 200.000 kroner i prosjektmidler for å styrke arbeidet for barn og unges psykiske helse. En styringsgruppe bestående av fagfolk fra skoler, barnehager og helsestasjonen inviterte fredag til idédugnad der representanter fra hele Oppdal kunne komme med innspill til hva man skal jobbe videre med.

Dagen startet med foredrag av redningsmann Haakon Nordseth, som forteller til OPP at han ofte opplever ytterpunktene i ungdommers liv.

– Jeg er ofte sammen med glade unge mennesker som trives sammen i hverandres selskap og gjør fysisk aktivitet sammen, mens jeg også som redningsmann ofte rykker ut på oppdrag der et ungt menneske har forsøkt å ta livet av seg, sier han.

– Og da må vi spørre; hva har skjedd her?

Han viser også til at dagens krav til prestasjoner gjør at foreldre og samfunn ofte tror at en ung jente har lyktes når hun gjør det bra på skolen, danser ballett og har hvite perleøredobber.

– Men er det noen som legger merke til at hun ikke smiler særlig ofte, spør han retorisk.

Nordseths løsning er å koble ungdommen med fysisk aktivitet, for han mener at alle kan lære seg å søke trøst i en pose cheesedoodles og ei flaske cola. Men det gjør ikke at man kommer seg videre.

– Men å ta på joggeskoene eller skia, komme seg ut i naturen og tømme hodet, og oppleve mestring, det må unge læres til å gjøre, påpeker han.

 Flere forslag til videre arbeid

Etter at deltagerne fredag var delt inn i grupper og hadde idémyldret en rekke forslag til tiltak, valgte alle seg ett tiltak de ønsket å jobbe videre med. Dette førte til dannelser av nye grupper, og man satt etter at dagen var over med en rekke idéer til tiltak styringsgruppa nå skal jobbe med videre.

– Foreldreveiledning

Her tar man utgangspunkt i det allerede eksisterende familiesenteret i Oppdal og sørger for at de enkelte faggruppene møtes for å få veiledning og råd. Her konkluderte arbeidsgruppa med at det må en ny idédugnad til, med barnehager og skoler for å få nye arenaer å treffes på, og bruke fagkompetanse til å veilede foreldre. Der kan man se videre på å utnytte tilbudene som finnes bedre, sa Odin Sande, som framførte gruppas arbeid.

– Lage ny møteplass for ledere

For å fremme flokktilhørighet og god ledelse i frivillige lag og organisasjoner kan man lage en møteplass der ledere kan lære å fokusere på mer enn å bare dyrke fram prestasjoner.  Gruppa som jobbet med dette ville fokusere på å møte barn og ungdom og gi dem tilhørighet og mestring. Her skal man fokusere på å dyrke fram gode kulturer. En idé er å involvere kulturkonsulenten, og arrangere en frivillighetskonferanse, for å bevisstgjøre ledere om ledelsens rolle, sa Jon Aalbu, som framførte sin gruppes arbeid.

– Arena for erfaringsutveksling

Det neste punktet var ikke langt fra det forrige.

– Folk bruker fritiden sin i lag og foreninger, det er viktig å snakke med hverandre, sa Sjur Vammervold som var talsperson for denne gruppa. Han viste til at det må finnes en arena for å ta opp problemer og utveksle erfaringer, siden mange nok opplever de samme utfordringene.

– Det er veldig forskjellige hvordan ulike idrettslag og trenere opererer, påpekte han, og la til at regelmessige utviklingssamtaler kunne hjelpe flere i samme retning.

– Kulturskole for alle

Kulturgruppa kalte de seg, de som mente flere ville dra nytte av å få en pass i Kulturskolen i Oppdal. I dag er alt for mange på venteliste, eller mange lar være å søke fordi de vet at de må stå på liste i mange år.

– Livsmestring oppnår man av å bygge relasjoner, oppleve fellesskap og lære seg å mestre noe uten at man nødvendigvis blir målt på resultat. I tillegg kan musikk brukes som terapi, for å tømme harddisken, sa Karin Rossvold.

– Utvidet åpning på ungdomssklubben og juniorklubb

Siv Anita Rise fremmet ideen mange ungdommer ønsker skal bli tatt videre, nemlig utvidet åpningstid på fritidsklubben. I dag er den åpen to dager i uka.

– Lørdager har ungdommen ingen steder å gå, og fritidsklubben representerer et trygt og rusforebyggende miljø, i tillegg til at det er et lavterskeltilbud, sa hun. Samtidig viste hun til at det ikke er noe tilbud for unge mellom 4. og 8-trinn, og ønsket at kveldene kunne innledes med en juniorklubb før ungdommen rykket inn senere på kvelden.

– Livet på timeplanen

Målet for denne gruppa var å skape robuste barn, og jobbe helsefremmende. Slik at om man deltar på MOT, på Zippys venner, eller slike ting, så skal man skjønne at det er snakk om det samme. Det handler om å gi forståelse av at man ikke må være perfekte, men styrke bra og naturlige kvaliteter hos barn, unge og voksne.

– Vi må ha et nettverk som fanger opp de som trenger noe ekstra i perioder, sa helsesøster Hilde Haagensen.

– Dyrke fram høvdingen

Det var helsesøster Ellinor Svisdal som hentet fram psykolog Magne Raundalens personlighetstyper, som «Slappfisken» og «Tyrannen». Hennes gruppe ville få fram «Høvdingen», rett og slett trygge voksenrollen som en mild og demoratisk høvding.

– Robuste voksne gir robuste barn, sa Svisdal. Gruppa her mente voksne må forsøke å prioritere, og ikke alltid ha det så travelt.

– Til det beste for dem og den oppvoksende slekt.

– Fritidsarena for alle

– Alle må ha noe å finne på, og noen å være med, sa Ovedie Bjørndalseter som var en av ungdommene på møtet.

– Det er viktig å være sosial, og alle må få mulighet til mestring. Hennes gruppe ønsket å redusere prisen på heiskort, og utvide fritidsklubben, samt få til en utstyrssentral der folk kan låne utstyr til aktiviteter.

– MOT  for alle

Rektor Håvard Melhus’ gruppe ønsket at kunnskapene fra MOT-prosjektene i ungdomsskolen og videregående kunne spres videre, slik at flere kunne bruke de nyttige verktøyene fra MOT. Han foreslo å legge ut informasjon på læringsplanen foreldre benytter på nett, og få til et utvidet hjem-skole-samarbeid. Han viste til at foreldremøtene i åttendeklasse har MOT på timeplanen, og at det har vist seg populært.

– Mot for ledere på fritidsaktiviteter og skolen som samfunnsbygger.

– En skattekiste

Etter at alle gruppene hadde presentert oppgavene de ønsket å jobbe mer med, avrundet Vigdis Thun Lauritzen idédugnaden.

– Dere har jobbet aktivt og vært engasjerte, og vi har fått ei skattekiste full av gullmynter som vi ikke skal sette hengelås på, men jobbe videre med i mange år framover, sa hun, og viste til at forslagene vil bli dratt fram, bearbeidet og jobbet med videre.

For innkomne forslag skal det nå forskes på og jobbes med videre i tre til fem år.

På tampen av møtet fikk prosjektet også et navn: «Det trengs en fjellbøgd til å oppdra et barn».

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer