VIL HA MED FLERE: Vigdis Lauritzen Thun, Dordi Aalbu,Tove Børset, Nina Mjøen og Torunn Haugen utgjør styringsgruppa for prosjektet som de håper mange vil engasjere seg i.

VIL HA MED FLERE: Vigdis Lauritzen Thun, Dordi Aalbu,Tove Børset, Nina Mjøen og Torunn Haugen utgjør styringsgruppa for prosjektet som de håper mange vil engasjere seg i.

Inviterer til idemyldring for styrket satsing på psykisk helse.

– Alle skal med

Oppdal kommunes fagfolk ønsker innspill fra bygdesamfunnet og inviterer til idedugnad når planene for en styrket satsing på barn og unges psykiske helse skal utmeisles.

– Dette handler om et stort arbeid i hele Norge, sier Vigdis Lauritzen Thun, folkehelsekoordinator og ansvarlig for miljørettet helsevern i Oppdal.

Det er med utgangspunkt i det afrikanske ordtaket, «det skal en hel landsby til for å oppdra et barn» hun har søkt fylkeskommunen om prosjektmidler. Foruten å ta utgangspunkt i kommunens folkehelseplan, sier Lauritzen Thun at det i søknaden er argumentert for at Oppdal ikke bare ønsker å bruke fagfolk. Derimot ønsker styringsgruppa som står bak initiativet å involvere bygdesamfunnet i en styrket satsing på barn og unges psykiske helse. Den søknaden har åpenbart fylkeskommunen fått sans for.

– Vi har fått 200 000 kroner til dette arbeidet og lovnad om støtte over tre år, sier Lauritzen Thun og legger til at tiltakene Oppdal lander på skal følges og evalueres av et forskningsteam.

I spissen for arbeidet står ei styringsgruppe med representanter fra både skole, barnehager og helsestasjon. Selv om denne gruppa innehar både kompetanse og erfaring, ønsker de nå å invitere lag og foreninger samt andre interesserte til en idedugnad for å utvikle ideer for hvordan Oppdal skal kunne styrke barn og unges psykiske helse.

– Det er spennende at folkehelse bygges på lokalsamfunnet og at alle gode ideer kan være med. Det er viktig med alle stemmene, sier Torunn Haugen, nestleder og inspektør ved Aune Barneskole.

Lauritzen Thun oppfordrer særlig lag og foreninger, samt næringsaktører til å bli med. Og, all den stund dette handler om barn og unges livsmestring, er selvsagt er også innspill fra foreldre viktige.

– Vi ønsker å åpne for et bredt samarbeid, sier hun og legger til at målet er å skape en god utvikling i Oppdal som resulterer i at unge som en dag reiser ut for å ta utdanning har lyst til å flytte tilbake til hjembygda.

Også elevråd og ungdomsrådet er stemmer styringsgruppa ønsker å høre, ifølge Lauritzen Thun som sammen med de øvrige i styringsgruppa håper mange kommer for å være med på idedugnaden, som går av stabelen i kulturhuset 17. november fra klokka 8,30 til 14.

Les mer i OPP 16. november

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert