Med på konstitueringen: Bjørn Salvesen varaordfører Røros (f.v), Ola Øie ordfører Rennebu, Jan Håvard Refsethås ordfører Holtålen, Gunnar Krogstad ordfører Melhus, Kirsti Welander ordfører Oppdal og Sivert Moen ordfører Midtre Gauldal.

Med på konstitueringen: Bjørn Salvesen varaordfører Røros (f.v), Ola Øie ordfører Rennebu, Jan Håvard Refsethås ordfører Holtålen, Gunnar Krogstad ordfører Melhus, Kirsti Welander ordfører Oppdal og Sivert Moen ordfører Midtre Gauldal. Foto: Privat

Høyre-politiker stiller spørsmål om nytt regionråd:

Savner «blå» politikere på dette bildet

Her er det ingen politikere fra regjeringspartiene, fastslår Høyres Olav Martin Mellemsæter og stiller flere spørsmål rundt opprettelsen av det nye regionrådet Trøndelag sør.

Regionrådet består av de seks kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal. Men ingen av ordførerne som møter i regionrådet er fra regjeringspartiene.

Fire av ordførerne, Hans Wintervold (Røros), Gunnar Krogstad (Melhus), Ola Øie (Rennebu) og Kirsti Welander (Oppdal) representerer Ap, mens leder i regionrådet, Jan Håvard Refsethås (Holtålen) og Sivert Moen (Midtre Gauldal) er Sp-politikere.

Den smale politiske sammensetningen bekymrer Olav Martin Mellemsæter, kommunestyrerepresentant for Høyre i Oppdal.

Han har levert inn flere spørsmål om opprettelsen av regionrådet til kommuenstyremøtet i Oppdal onsdag. Der peker han på at det kun er ordførere fra Sp og Ap, og etterlyser forankring inn mot nåværende regjering eller styrende organger.

Han peker på at mange råd og utvalg med formål å utvikle en region har vedtekter for å sikre bred politisk forankring.

«Har Regionråd-Sør og Ordfører vurdert problemstillingen med manglende bred politisk forankring ? Vil Ordfører anbefale å oppnevne ytterligere en observatør til Regionrådet.», spør Mellemsæter.

I vedtektene for regionrådet som kommunestyret i Oppdal vedtok 24. mai heter det i vedtektenes paragraf 3 at:

«Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i regionrådet styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27.
Ordfører m/vara og en representant m/vara valgt av kommunestyret deltar sammen med rådmannen som medlemmer i regionrådet. Politiske medlemmer velges for valgperioden.»

Dermed skal alle kommunene velge hver sin ekstra representant som får anledning til å møte og tale i regionrådet, men ikke stemme slik vedtektene er.

Oppdal kommunestyre har valgt Ola Husa Risan (Sp) som sin representant, med Hans Bøe (V) som vara, dermed er ingen fra den blå regjeringen med fra Oppdal.  Under det konstituerende møtet 16. august ble Jan Håvard Refsethås ble valgt til leder og Ola Øie til nestleder. Med to representanter fra hver kommune, vil regionrådet bestå av totalt 12 politikere.

I etterkant har Plankontoret fått oppgave som sekretariat for regionrådet, og Mellemsæter spør også om regionrådet har vedtatt noen uttalelse ennå, og hvor dette blir offentliggjort.

Høyre-politikeren er også opptatt av å forankre betente saker, og spør om ordføreren vil sørge for å forankre saker i formannskap og kommunestyre når sakene kan innebære uoverenstemmelser lokalt.

Se spørsmålene fra Mellemsæter under bildet!

Olav Martin Mellemsæter

Høyres Olav Martin Mellemsæter (t.h), her sammen med Ola Husa Risan (Sp).

Spørsmål til Ordfører vedrørende Regionråd-Sør

Med stor forståelse for at regionrådet er nylig etablert, ønskes allikevel følgende spørsmål besvart av Ordfører.

* Vi ser at Regionråd-Sør består av representanter fra kun to politiske partier, herav ingen politikere med forankring inn mot nåværende regjering eller styrende organer i Stortinget. Det er kjent at mange råd og utvalg med formål å utvikle en region eller andre store felles interesser (eksempelvis: LVK) har i sine vedtekter å sikre bred politisk forankring. Dette for eierskap og deltagelse til sakene, likevel som kontakter mot sentrale organer.

* Har Regionråd-Sør og Ordfører vurdert problemstillingen med manglende bred politisk forankring ? Vil Ordfører anbefale å oppnevne ytterligere en observatør til Regionrådet.

* Vi gleder oss over økt samarbeid i regionen og forstår at det nå er valgt sekreteriat. Hvor kan vi lese referater fra møtene og uttalelser som Regionrådet eventuelt vedtar ?

* Forståelsen er at Regionrådet er rådgivende og koordinerende i saker som er av felles interesse for kommunene. Har Regionråd-Sør vedtatt noen felles uttalelser til nå ?

* Vil Ordfører forankre uttalelser og saker lokalt i formannskap og eller kommunestyre, når sakene/tema kan ha klare politiske uoverensstemmelser lokalt ?

Gruppeleder i Oppdal Høyre
Olav M Mellemsæter

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert