Klubbmedlemmene, Arnt Owe Ishoel, Eric Holten Haugen, og Steinar Husby (i bakgrunnen) i full gang med å montere «vantet».

Klubbmedlemmene, Arnt Owe Ishoel, Eric Holten Haugen, og Steinar Husby (i bakgrunnen) i full gang med å montere «vantet».

Rigget klart til sesongstart:

Venter bare på kulda:

Ishockeyentusiastene kjørte dugnad for å gjøre klart til islegging og en ny hockeysesong der også de som ikke har skøyter kan få prøve seg.

Selv om Oppdal ikke kan skilte med en ishockeybane i tradisjonell forstand, står det ikke på iveren etter å legge forholdene til rette for å kunne spille. Derfor bruker ildsjelene i Oppdals hockeymiljø å være tidlig ute med forberedelsene slik at de får lagt is straks muligheten byr seg.

– Ja, nå venter vi bare på kulda. Får vi vannet to ganger i døgnet nå framover er det bare et tidsspørsmål før vi er i gang, sier styremedlem og initiativtaker bak opprettelsen av klubben, Teodor Hagen.

Onsdag kveld var en dugnadsgjeng i gang med å montere opp «vantet» rundt området som skal islegges straks det blir kaldt nok og hockeysesongen kan begynne.

Som det fremgår av bildet, lar ikke de i gjennomsnitt godt voksne medlemmene i klubben seg begrense av manglende ressurser. De har derimot konstruert og laget et halvvant sjøl for å avgrense banearealet.

Hagen forteller at medlemmene i klubben spiller hockey et par ganger i uka, derav en dag i helga slik at også hyttefolk kan være med. Noe flere også gjør.

Og det stilles ikke så voldsomt store krav for å få delta, ifølge Hagen.

– Vi er fra 50 pluss og ned til 15-16 og holder det på et nivå der alle kan bli med. Her er det ikke tillatt med verken kroppstaklinger eller slagskudd.

– For de som har lyst til å prøve, hva gjør de?

– Søk opp Oppdal hockey på Facebook. Vi har mulighet for å låne bort utstyr om folk har lyst til å komme og prøve. Vi trenger flere folk både for å være med og spille og for å drifte banen, sier Hagen.

Han legger til at kommunen har ansvar for snørydding og lys, slik at banen kan brukes også etter mørkets frambrudd.

– En kveld er forbeholt barn og juniorer der noen fra klubben er med og sørger for nødvendig utstyr, legger Hagen til og utdyper at Oppdal IL hockey og skøyter utgjør en gren i Oppdal Idrettslag.

Forøvrig brukes også banen av skolene på dagtid.

 

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert