FORNØYDE:  Styremedlem i Oppdalsporten Olaf Solberg, styreleder i Oppdalsporten Sivert Vindal, kjededirektør i Frichs kafédrift Roar Øien, Gunvor Tørum Haugerud  og Arne Iversen fra Statens vegvesen og eier Ragnar Krogstad fra Frichs kafédrift er fornøyd med hvordan døgnhvileplassen ble.

FORNØYDE: Styremedlem i Oppdalsporten Olaf Solberg, styreleder i Oppdalsporten Sivert Vindal, kjededirektør i Frichs kafédrift Roar Øien, Gunvor Tørum Haugerud og Arne Iversen fra Statens vegvesen og eier Ragnar Krogstad fra Frichs kafédrift er fornøyd med hvordan døgnhvileplassen ble.

700 vogntog passerer daglig:

Her kan sjåførene sove

– Det har vært 6-7 trailere her hver natt siden plassen ble ferdig, forteller kjededirektør i Frichs, Roar Øien.

Onsdag formiddag samlet eierne av Oppdal kafédrift,Statens vegvesen og grunneierne seg for å feire de nye døgnhvileplassene ved Oppdalsporten. Plassen har stått ferdig en måneds tid, og har allerede vært mye i bruk.

Daglig passerer det rundt 700 tunge kjøretøy forbi Oppdal, nå har de et sted å stoppe for natten.

– Det har vært 6-7 trailere her hver natt, forteller kjededirektør i Frichs, Roar Øien. Daglig passerer det i snitt 3500 kjøretøy forbi Oppdalsporten, av disse er 19 prosent tungtransport.

Det er Oppdal kafedrift som har investert, og som dermed eier og drifter området med døgnhvileplassene. Statens vegvesen tok seg av byggingen, og betaler leie for at de stiller opp med et godt tilbud til tungbilsjåførene. I løpet av en tiårsperiode vil investering være tjent inn.

– Egentlig så vi for oss å bruke noen arealer vi eide selv, men vi fikk innspill fra beboere som ikke var så fornøyde. Det tok vi til etterretning og jeg tror vi landet på den beste løsningen, sier Arne Iversen fra Statens vegvesen. På nedkjørselen på nordsiden av hvileplassen er terrenget hevet og senket så det ikke er så bratt ned til plassen.

Inne på baksiden av Oppdalsporten har de tilgang til toalett, dusj og et oppholdsrom. De kan stå på døgnhvileplassen i opptil 48 timer i strekk dersom de ønsker det.  Seks av de 15 døgnhvileplassene har gratis strøm og er forbeholdt de som kjører med fryselager og har varer som må holdes frossent.

– Uthvilte sjåfører på veinettet er et kjempeviktig tiltak når det kommer til trafikksikkerhet, sier Arne Iversen fra Statens Vegvesen.

En døgnhvileplass er et område som er tilrettelagt for parkering av vogntog slik at sjåførene kan hvile på lange reiser. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser. Regelverket er det samme over hele Europa. Sjåførene er pålagt å hvile 11 timer hvert døgn, og de må ta en 45 minutter lang pause for hver 4,5 time. Nærmeste døgnhvileplass nordover er Klett, og sørover Vinstra.

– Totalt sett har plassen blitt veldig bra, og vi tror det vil gi et løft til Oppdalsporten, sier Øien.

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 12 måneder siden

    Hvor mye betaler Statens Vegvesen pr år ? Tipper de får minst 500.000,- slik at drift og eierselskapet får intravinøs ... Vis mer Hvor mye betaler Statens Vegvesen pr år ? Tipper de får minst 500.000,- slik at drift og eierselskapet får intravinøs næring. Synes SVV kan bygge om til hotell - slik at overnattingen kan få bedre score på booking.com. Dette kommer Dere til å angre på !

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 12 måneder siden

    Hvor mye betaler Statens Vegvesen pr år ? Tipper de får minst 500.000,- slik at drift og eierselskapet får intravinøs ... Vis mer Hvor mye betaler Statens Vegvesen pr år ? Tipper de får minst 500.000,- slik at drift og eierselskapet får intravinøs næring. Synes SVV kan bygge om til hotell - slik at overnattingen kan få bedre score på booking.com. Dette kommer Dere til å angre på !

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert