Slik ser Pir II for seg Innovasjonssenteret i Oppdal, i fire etasjer med en mosaikk av tre, skifer og glass i fasaden, og med torvtak og skifer. Det hele inspirert av en gammel trønderlåve.

Slik ser Pir II for seg Innovasjonssenteret i Oppdal, i fire etasjer med en mosaikk av tre, skifer og glass i fasaden, og med torvtak og skifer. Det hele inspirert av en gammel trønderlåve. Foto: Pir II

Aunasenterets eiere kritiske til planer om storbygg i sentrum:

Krever at «Låven» krympes

Det planlagte Innovasjonssenteret må enten krympes kraftig eller skrinlegges.

Det mener eierne av Aunasenteret som i en merknad er kritiske til reguleringsendringen Siva varsler om de to tomtene i Oppdal sentrum. Der ønsker Siva i samarbeid med Nasjonalparken næringshage å bygge et Innovasjonssenter på 5000 kvadratmeter til 130 millioner kroner.

Siva vil bygge et 90 meter langt og 11 meter bredt bygg som er inspirert av en gammel trønderlåve, og arbeidstittelen er «Låven», som får følge av «Fjellet», et klatretårn som går på utsiden av bygget mot den nye sentrumsgata og helt ned til bakkenivå.

Det er arkitekt Amund Grimstad, som har tegnet Aunasenteret, som har ført merknaden i pennen på vegne av Ren Oppdal AS, som eier butikksenteret som ble bygd i 2002. Det er også 90 meter langt.

Grimstad peker på at Aunasenteret, Skifer Hotel og kulturhuset alle har forholdt seg til reguleringsplanen for Oppdal sentrum som ble vedtatt i 2002. Det er denne Siva vil endre, blant annet for å slippe å bygge egne parkeringsplasser – og bygge langt høyere enn det Aunasenteret og Quality Skifer Hotel er i dag.

Grimstad påpeker at Ren Oppdal ønsker velkommen planer om å bebygge de to tomtene, og ser fram til både et innovasjonssenter og et klatretårn som er planlagt.

Men Grimstad viser i sin merknad til avisoppslag i OPP og tilsendt prospekt, og mener det Siva varsler er så drastiske brudd på intensjonene i gjeldende reguleringsplan at arbeidet «enten bør reduseres vesentlig i omfang eller eventuelt skrinlegges».

I merknaden pekes det på at Siva varsler at de vil endre reguleringsplanen for 4,5 mål som ligger på annen manns grunn, og som delvis er en privat parkering eid av Aunasenteret.

I gjeldende reguleringsplan heter det riktignok at kommunen kan godkjenne at «parkeringsplassene helt eller delvis blir anlagt i rimelig nærhet utenfor egen eiendom».

Å velte parkeringsproblemene over på naboer er naturligvis helt uhørt, og kan ikke aksepteres, skriver Grimstad.

Han viser til intervjuet med arkitekt Ogmund Sørli i Pir II i OPP i romjula der Sørli forklarer  at en parkeringskjeller under det planlagte bygget ble lagt bort fordi tomta er for smal.

«Dersom tomta er for smal for tiltaket, må man bygge i samsvar med begrensningene tomta har, og ikke bygge som om man hadde en annen tomt», kontrer Grimstad.

Han viser også til uttalelser fra daglig leder Tina Lihaug Selbæk i Nasjonalparken næringshage til OPP der hun uttaler seg om gangpassasjen mellom den nye sentrumsgata og Aunasenteret, som arkitektene vil bygge inn i Innovasjonssenteret.

Det ønsker ikke Ren Oppdal as, og Grimstad mener de to tomtene må bebygges hver for seg, og at Pir II finner en løsning med bruforbindelser mellom de to byggene.

I merknaden pekes det også på at bygget vil bli liggende som en visuell buffer mot resten av Oppdal og legge den nye sentrumsgata i skygge fram til ettermiddagen.

Det vises til at Siva vil bygge en «låve» med saltak og en mønehøyde på 19 meter, mens Aunasenteret er 13 meter på det høyeste, Domus 11 meter og Skifer Hotel knapt 14 meter.

«Vi mener at et så høyt, og samtidig langt sammenhengende bygg vil sprenge formatene i sentrum, og vil derfor be om at en holder seg til gjeldende reguleringshøyder, og fortsatt deling i to bygg.» , heter det i merknaden.

Grimstad peker også på utfordringer med snørydding, og mener utbygger igjen velter ansvaret for snødeponi på naboene. Dette må utredes bedre, mener Grimstad.

Ifølge Grimstad har eierne av Aunasenteret kun fått informasjon via avisene om planene om et Innovasjonssenter.

I går ble de invitert via epost til et møte av Siva, «men med så drastiske planer som de som foreløpig er lagt fram, kan vi vanskelig se for oss noe samarbeid», varsler Grimstad.

Han konkluderer med at Siva må forholde seg til gjeldende reguleringsplan, og derfor krympe bygget kraftig i både størrelse og høyde. I motsatt fall krever Aunasenteret å bli holdt løpende informert gjennom hele planprosessen.

Dronebilde,-sentrumsgata_MF

Det nye Innovasjonssenteret er planlagt mellom den nye sentrumsgata og Aunasenteret midt i Oppdal sentrum.

Kommentarer (4)

 1. Odd Nyberg For 11 måneder siden

  Hvem betaler denne arkitekten ?? Er dette finansiert med eiendomsskatten ?

 2. Harald Kr. Jære For 11 måneder siden

  Måtte alminnelig vett og forstand seire enda en gang! Når det blir "fullgale" er det vanskelig å finne ord.

 3. oddvar magne skjørstadmo For 11 måneder siden

  Hvis det huset som er avbildet i artikkelen blir bygd, så blir det iallefall det styggeste huset jeg noen gang har sett.... Vis mer Hvis det huset som er avbildet i artikkelen blir bygd, så blir det iallefall det styggeste huset jeg noen gang har sett.

 4. Sigrid Flatås Storli For 11 måneder siden

  Dette synes jeg ikke noe om. Det er ikke så stor plass, og området ble pent og ryddig nå etter det ble har blitt ordnet ... Vis mer Dette synes jeg ikke noe om. Det er ikke så stor plass, og området ble pent og ryddig nå etter det ble har blitt ordnet opp siden E6 lå der. Det er god parkerigsplass nå, og koslig med lekeplass. Lekeplassen må vel flyttes dersom dette bygget bygges... :-( Nei kan ikke Oppdal få beholde sentrum slik det er nå?! Finn en annen tomt et annet sted med bedre plass eller dropp det! Oppdal har ikke vært så ryddig med god plass som nå på flere år! La det være slik!

Legg inn kommentar

Kommentarer (4)

 1. Odd Nyberg For 11 måneder siden

  Hvem betaler denne arkitekten ?? Er dette finansiert med eiendomsskatten ?

 2. Harald Kr. Jære For 11 måneder siden

  Måtte alminnelig vett og forstand seire enda en gang! Når det blir "fullgale" er det vanskelig å finne ord.

 3. oddvar magne skjørstadmo For 11 måneder siden

  Hvis det huset som er avbildet i artikkelen blir bygd, så blir det iallefall det styggeste huset jeg noen gang har sett.... Vis mer Hvis det huset som er avbildet i artikkelen blir bygd, så blir det iallefall det styggeste huset jeg noen gang har sett.

 4. Sigrid Flatås Storli For 11 måneder siden

  Dette synes jeg ikke noe om. Det er ikke så stor plass, og området ble pent og ryddig nå etter det ble har blitt ordnet ... Vis mer Dette synes jeg ikke noe om. Det er ikke så stor plass, og området ble pent og ryddig nå etter det ble har blitt ordnet opp siden E6 lå der. Det er god parkerigsplass nå, og koslig med lekeplass. Lekeplassen må vel flyttes dersom dette bygget bygges... :-( Nei kan ikke Oppdal få beholde sentrum slik det er nå?! Finn en annen tomt et annet sted med bedre plass eller dropp det! Oppdal har ikke vært så ryddig med god plass som nå på flere år! La det være slik!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert