eksperter-og-skiferfolk

NVE og NGI sier skredmassene er «ekstraordinært harde»

Isdemning truer Drivdalen

NGE og NGI har hatt befaring av elveområdet der en ispropp demmer opp elva etter snøskred ved Skardbekken.

Etter befaringa forteller politibetjent Geir Stenkløv i en pressekonferanse at ekspertene fra Norges Geologiske undersøkelser (NGI) og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har besluttet å sette i gang graving.

– Nå settes det igang arbeid med is-proppen, der målet er å få redusert vannstanden sør for proppen, det vil si oppover i elva. De håper å få redusert proppen med inntil én meter, forteller Stenkløv.

I går var det antydet at proppen kunne være omlag tre meter høy. Den ligger i elveløpet i Driva, der elva er på sitt smaleste.

– Utfordringa nå er at de vet ikke hvor lang det vil ta. For det første vet de ikke når de kan være klare med maskinene, og for det andre vil de da kunne se hva slags påvirkning dette arbeidet har på vannmassene som nå er over demningen.

Geolog Kjetil Bratlien ved NGI  har studert skredet, og har også vært nede ved elva og vurdert.

– Skredmassene er sjeldent harde, sier han.

– Det er vanlig at skredmasser blir veldig harde, men dette her var ekstraordinært hardt.

Han klarte bare å stikke søkestanga 20 centimeter ned i snøen.

– Det er nesten komplett umulig å grave i snøen, og da vi gravde en profil for å se på vanngjennomstrømmingen, ser vi at det er svært tette forhold.

Veldig lite vann renner dermed igjennom snøen.

Han sier skredet må ha hatt en hastighet på hundre kilometer i timen da det braste inn i elva.

– Det har slått kvist og kvast en titalls meter opp fra elva, også.

Bratlien sier skredet må ha vært massivt da det kom.

– Det er et stort skred som har kommet ned fjellsiden. Det har løsnet på mange steder, det er høye bruddkanter, sier han, og legger til at ustabil lagdeling i snøen har gjort at skredet har spredt seg mye og blitt veldig stort.

– Dette er sannsynligvis skredstørrelse 4, «stort skred», som har tettet igjen elva.

NGIs oppgave er å vurdere sikkerheten i forhold til nye skred.

Vennligst Logg inn for å kommentere