Faksimile OPP januar 2018
Faksimile OPP januar 2018

Næringstopper i Rennebu med fusjonsopprop:

Krever nye samtaler med Oppdal

Sentrale næringsaktører i Rennebu ber ordføreren snarest om å få ny fart på fusjonsprosessen med Oppdal.

I et brev til formannskap og kommunestyre, tar de ni næringsaktørene til orde for at Rennebu og Oppdal kommune må sette seg ned på nytt for å snakke sammen om fusjon.

Formannskap og kommunestyre fikk brevet oversendt i går kveld og formannskapet sitter i møte nå der det er uvisst om utspillet blir tema.

I en folkeavstemning høsten 2016 sa 68,3 prosent av innbyggerne i Rennebu nei til fusjon med Oppdal, mens kommunestyret i Oppdal har åpnet for sammenslåing.

– Det vi ønsker er rett og slett at Rennebu og Oppdal tar opp igjen samtalene om en fusjon med tanke på å få til et resultat. Da kan vi få en mer robust kommune, sier en av initiativtakerne, Jan Perry Lund til OPP tirsdag morgen.

Han er daglig leder i Lund hyttebygg på Nerskogen som står for betydelig verdiskaping i kommunen.

Med seg på oppropet har han driver av Joker på Nerskogen, Torill Dullum Lund, daglig leder i Rennebu hytteservice Trond Narve Stavne, næringslivsveteran Ivar Langklopp, daglig leder i LH Bygg Gunnar Halgunset, innehaver av Berkåk kro Jan Arve Nyberg, daglig leder i Joramo Tørset Ingrid Tørset, daglig leder i Skogbygg Kristian Sundset, og daglig leder i Sande hytter Andreas Pütz. Alle meget sentrale næringsaktører i Rennebu kommune.

Flere av underskriverne tok til orde for nye samtaler fusjonssamtaler i en artikkel i OPP for to uker siden. (se faksimile)

Næringstoppene er bekymret for den økonomiske utviklingen i Rennebu kommune som må gjennomføre kraftige kutt i driftsbudsjettet på 2,4 millioner kroner inneværende år.

En ny storinvestering i nytt sykehjem er foreløpig satt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen.

Staten har gjennom en kommunesammenslåing fristet med betydelige ressurser der oppsiden gjennom innsparinger og støtte ville utgjort 350 millioner kroner de neste ti årene.

Før jul sa kommunaldirektør Alf-Petter Tenfjord hos fylkesmannen til OPP at lovnadene fortsatt står ved lag, men at «toget er i ferd med å gå.»

«Som representanter for næringslivet er vi interessert i en kommune som har virkemidler til en aktiv markedsføring av kommunen, og kan legge til rette for eksisterende og nye bedrifter. Ved en sammenslåing med Oppdal vil det være mulig å oppnå den økonomiske premieringen som er lovet fra myndighetene», heter det i brevet.

Før jul oppfordret fylkesmannen kommunene til å gjenoppta samtalene, og mente dette ville være en bedre løsning for de to kommunene fremfor å si ja til søknaden om grensejustering som innbyggere i Gisnås, Havdal, Ulsberg og Innset har tatt initiativet til.

– Fylkesmannen er tydelig på at det er nå det gjelder. Vi forutsetter derfor at ordføreren snarest mulig fremmer en sak for formannskapet og kommunestyret om kommunereformen, heter det i brevet.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer