Styret som ble valgt: bak fra venstre Kjell Nakken, Heidi Reitås Sæther, Jan Ivar Kvam, Stig Kristiansen. Foran fra venstre Anita Sjulsen-Hage, Kirsti Voll, Aud Inger Kalseth, Elfrid Sundlisæter Skjerve, Terje Uv. Ikke tilstede: Ragnhild Kulbrandstad Stene.

Styret som ble valgt: bak fra venstre Kjell Nakken, Heidi Reitås Sæther, Jan Ivar Kvam, Stig Kristiansen. Foran fra venstre Anita Sjulsen-Hage, Kirsti Voll, Aud Inger Kalseth, Elfrid Sundlisæter Skjerve, Terje Uv. Ikke tilstede: Ragnhild Kulbrandstad Stene.

Stiftet eiendomsselskap og tar over skolebygningene på Voll:

Ett steg nærmere ny skole

Voll FlerbruksHus AS skal eie, utvikle og drive flerbruksanlegget som et utleieanlegg til barnehage, skole, menighet, misjon, kultur, lag og foreninger, idrett, mosjon og private arrangement.

Tirsdag var det stiftelsesmøte for eiendomsselskapet, Voll FlerbruksHus AS, som skal overta skolebygningene på Voll.

Det er Rennebu EnSpire skole AS og Normisjon Rennebu som har gått sammen om å stå som eiere av bygningene på vegne av bygda og grendene rundt.

Nå er det ett år siden kommunestyret i Rennebu vedtok å legge ned Voll skole.

– Dette skapte et stort engasjement i grendene, og det engasjementet har nå endt opp i at det er dannet et selskap som skal ta over bygningene. Samarbeidet med kommunen om overtakelse er positivt og godt i gang. Det er allerede utarbeidet og vedtatt en intensjonsavtale, som er utgangspunktet for det videre samarbeidet om overtakelse, skriver eiendomsselskapet i en pressemelding.

I Voll FlerbruksHus sine vedtekter står det at:

«Selskapets formål er å eie og drive flerbruksanlegg til beste for barns oppvekst, bygdas frivillige organisasjonsliv, kulturliv og folkets helse. Selskapet er uten eget økonomisk formål».
Det siste betyr at selskapet er ideelt, og at aksjeeierne ikke kan ta ut overskudd fra selskapet, men at alt overskudd skal komme bygningen og dermed innbyggerne, og brukerne av anlegget til gode.

Voll FlerbruksHus AS skal eie, utvikle og drive flerbruksanlegget som et utleieanlegg til barnehage, skole, menighet, misjon, kultur, lag og foreninger, idrett, mosjon og private arrangement.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert