Foto: Per Roar Bekken

Bane Nor overtar Skysstasjonen

Reddet ut av leieknipa

Det kommunale selskapet Oppdal Næringshus AS slipper å betale husleie for tomt lokale på Skysstasjonen. 1,5 millioner kroner er dermed spart og går rett inn i fellesgodepotten.

Fra 1. januar 2018 har Bane NOR overtatt driften av Oppdal stasjon. Oppdal Næringshus AS og Bane NOR har blitt enige om at den 20-årige driftsavtalen fra 2004 oppheves, opplyser styreleder i Oppdal Næringshus AS, Jan Bredeveien i en pressemelding.

Bredeveien opplyser at de økonomiske forpliktelsene som Oppdal Næringshus og Oppdal kommune har hatt, opphører fra samme dato.

— Dermed frigjøres kr 250 000 årlig. Midlene søkes stilt til disposisjon for fellesgodeprosjektet, sier Bredeveien.

Med seks gjenværende år av leieavtalen utgjør opphevingen av driftsavtalen 1.5 millioner kroner som kommer godt med i satsingen på fellesgode-prosjektene i Oppdal.

Oppdal Skysstasjon ble opprettet i 2004 som et samarbeid mellom NSB, Jernbaneverket, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, ONF, drosjene i Oppdal og Oppdal kommune. Partene inngikk et ubrytelig samarbeid for 20 år, fram til 2024.

De siste par årene har det vært lite aktivitet i stasjonsbygget, kun drosjene har vært aktive leietakere.

– For Oppdal Næringshus og Oppdal kommune har det derfor vært et mål å få Bane NOR til å godta å oppheve samarbeidet og på den måten få frigjort midler til fellesgodeprosjektet og markedsføring av Oppdal, påpeker Bredeveien.

– Dette har vi nå lyktes med og Oppdal kommunes bidrag til fellesgodeprosjektet kan dermed økes med friske midler årlig. Oppdal stasjon vil bli drevet av Bane NOR med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune. Drosjene vil fortsatt være leietakere i stasjonsbygget.

I samarbeid med administrasjonen i Oppdal kommune har styret i Oppdal Næringshus har arbeidet mye og lenge med denne saken.

– Vi har også fått god bistand fra Arne Braut, Kirsti Welander og Ingvill Dalsegg, sier Bredeveien som takker alle som har bidratt til å løse denne saken.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert