Unger fra Drivdalen barnehage må krysse E6 på Driva når de skal på tur.

Unger fra Drivdalen barnehage må krysse E6 på Driva når de skal på tur. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Gjennombrudd for Driva-Hevle, men gangvei koster 50 mill:

Varsler oppstart i år

Prosjektet har vært gryteklart siden 2013 og blir trolig påbegynt i løpet av 2018, men prisen er doblet på fem år.

–   9 av de ekstra 70 millionene til gang- og sykkelveger i Satsbudsjettet for 2018 skal benyttes på E6 Driva- Hevle, skriver Ola Arne Aune i samarbeidsorganet Oase i en epost til OPP tirsdag kveld.

Disponeringen av ekstrapotten på 70 millioner kroner til gang- og sykkelveiprosjekter rundt om landet har til nå ikke vært kjent.

Aune viser til en epost Oppdal kommune har mottatt fra Jon Arne Klementsaune i Statens vegvesen region midt, der bevilgningen til prosjektet kommer frem.

Gang- og sykkelvegen mellom Driva – Hevle, som vil knytte Oppdal sentrum til Driva-kretsen, har vært ferdig regulert og klart for igangsetting siden 2013, noe Sp sørget for da de satt i den rødgrønne regjeringen. Prosjektet, som  innbyggerne på Driva har kjempet for i flere tiår,  ble imidlertid aldri fulgt opp med penger i Solbergregjeringens første valgperiode.

Heller ikke Statens vegvesen har prioritert strekningen som Oppdal kommune har som viktigste tiltak i sin egen trafikksikkerhetsplan, og foreslo utbygging av gang- og sykkelsti mellom Brudalen og Festa, samt Tågvollan – Fagerhaug i sitt forslag til handlingsplan.

I forbindelse med høringsrunden til handlingsplanen har fylkestinget pekt på behovet for å bygge ut det gryteklare prosjektet sørover langs E6.

Oasen-gruppen i Drivdalen sendte også inn en uttalelse der de tok til orde for at gang- og sykkelveien nå måtte prioriteres.

Prislappen var for fem år siden nærmere 27 millioner kroner. Nå er prisen på prosjektet doblet.

-Totalkostnaden for strekningen Driva-Hevle vil være drøyt 50 mill. kr slik at det også vil kreves bevilgninger i 2019 og 2020. De nødvendige investeringsmidlene for disse årene vil synliggjøres i Statens vegvesen sitt Handlingsprogram for 2018 – 23. Handlingsprogrammet fastsettes i første halvdel av februar 2018, heter det i dokumentet fra vegvesenet, skriver Ola Arne Aune.

Mer om saken i Radio E6 onsdag fra kl. 0900!

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert