Anne Grete Hoelsether (Ap) skriver vedtaket som ble vedtatt etter en heftig diskusjon der både Kyrre Riise (t.v.) og Olav Martin Mellemsæter (H) argumenterte sterkt for sammenbygging av de to idrettshallene i Oppdal.

Anne Grete Hoelsether (Ap) skriver vedtaket som ble vedtatt etter en heftig diskusjon der både Kyrre Riise (t.v.) og Olav Martin Mellemsæter (H) argumenterte sterkt for sammenbygging av de to idrettshallene i Oppdal. Foto: Per Roar Bekken

Kyrre Riise (V) svarer på kritikken fra Anne Grete Hoelsether (Ap):

Avviser gambling med hall

Kyrre Riise tilbakeviser i dette leserinnlegget påstander fra bygningsrådkollega Anne Grete Hoelsether (Ap) om at det er gambling med idrettshallen å vurdere sambruk med den gamle hallen.

«Å forskyve byggestart vil for det første få økonomiske konsekvenser. Allerede gjennomført anbud og kontrahering må gjøres på nytt, og fylkesmannen må påregne et erstatningskrav fra vinner i anbudet», skriver Hoelsether.
– Det finnes ingen automatikk i at å flytte den allerede planlagte hallen 200 meter medfører at kontrakten må brytes og at fylket må påregne erstatningskrav.
Fylkesrådmann/ prosjektledelse må snarest gå i dialog med entreprenør og arkitekt for å se på hva slags muligheter som finnes innen 15 prosent endringen av kontraktssum som gjelder i kontrakten. Dette betyr på ingen måte at den undertegnede avtalen må brytes. Vil flytting derimot bety en endring på mere enn 15 prosent av kontraktssummen, så kan arbeidet fortsette slik det er nå, skriver Riise.

«I tillegg vil arbeidet med reguleringsplan rykke tilbake til start», påpeker Hoelsether.
– Om hallen blir flyttet vil det i følge plan og forvaltning være behov for en reguleringsendring av deler av arealet som hallen blir liggende på. Men dette vil ikke si at arbeidet med byggesak rykker tilbake til start. Arbeidet som er utført er det samme, det er snakk om å gjøre endringer på tegning. De berørte parter som skal høres i saken er de samme, søknaden til kommunen er med unntak av tegningen tilnærmet det samme. Kommunen påregner i reguleringssaker opp mot 16 uker behandlingstid, i tillegg til den tiden det tar å få saken opp i bygningsrådet. Når saken i praksis allerede er skrevet og med velvilje fra Oppdal kommune så bør denne behandlingen av denne saken kunne gjennomføres ned mot tiden høringsperiodene tar (12 uker). Byggesak kan gå parallelt med dette, mener Riise.

«At enkelte lokalpolitikere hevder at noen måneders utsettelse av byggestart ikke har noen betydning forbauser meg. Rådene fra rådmenn er at utsettelse setter prosjektet i fare», skriver Hoelsether.
– Dersom flytting av prosjektet medfører endringer på mere enn 15 prosent, og politikere allikevel ønsker å gå for det, så kan prosjektet settes i fare. Da det må en nytt vedtak og nye bevilgninger til.
Dette er altså ikke tilfelle nå. Det er ingen som har undersøkt med entreprenør hva en flytting vil bety for kontraktssummen, og kan slik sett ikke konkludere med at prosjektet settes i fare.
Nok en gang er det snakk om å sette seg ned med entreprenør for å se på denne muligheten, UTEN å bryte noen kontrakt, svarer Riise.

«Tør vi gamble på at rådmann og politikere i fylkestinget vil være like positive til et nytt idrettshallprosjekt», spør Hoelsether.
– Det er ikke snakk om at nytt hallprosjekt!

«Utvikling av Oppdal Videregående skole sette også på vent», hevder Hoelsether.
– Det er ikke snakk om et nytt hallprosjekt. I verste fall vil prosjektet utsettes med noen uker, noe som betyr at hallen kan være klar til høstferie og ikke til skolestart. (Dette må entreprenør svare på) Verdien med samlokalisering for Oppdal videregående skole og Oppdalssamfunnet er alt for stor til at denne eventuelle forsinkelsen skal stoppe dette, understreker Riise.

«Prosjektgruppa har gjennomført gjennomarbeidede analyser for investerings- og driftfasen. Dette overser også Toftaker, Riise og Mellemsæter. De reiste til byen og fortalte utdanningsdirektøren og prosjektlederen hvordan prosjektet egentlig bør være», skriver Hoelsether.
– Vi er ikke kjent med disse analysene og kunne gjerne tenkt oss og sett dem. Bakgrunnen for møtet i Trondheim var å få innsikt i prosessen i tillegg til å fortelle at et slikt undervisningsareal kan bety mye mere enn bare en hall for den videregående skolen, og ungdomsskolen. Dette kan bli et arnested for utviklingen av idrett og kulturarrangement for alle aldre. I tillegg til driftsfordelene samlokalisering vil gi, skriver Riise.

«Nå må vi vise respekt for politiske vedtak og for grundige arbeidsprosesser»
– Vi minner om at det i referat fra formannskapsmøte 06.06.2017 og i kommunestyremøte 21.06.2017. står at «Kommunestyret ber om at man videre i prosjekteringen vurderer plassering av ny idrettshall i tilknytning til eksisterende idrettshall»

Samlokalisering er ikke vurdert i rapporten om plassering av hall og fylkesrådmann bekrefter at dette aldri er blitt vurdert. Dette kan vi ikke se er en grundig prosess av arbeidsgruppa.

Kyrre Riise (V)

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert