Tovet-oversikt-1

Slik skal Trondheim torv se ut når det åpnes sommeren 2020.

Torvet-1

Nye Torvet får langt bedre fasiliteter for både marked, torvhandel og arrangement enn i dag. Dekket blir flatt og fleksibelt med god tilgang til vann, strøm og nett. Foto: Agraff AS/ Visualis

Torvet-2

Statuen av Olav Tryggvason får ny og større granittkant rundt sokkelen. Sokkelen har i alle år vært et kjent samlingspunkt og vil bli enda mer attraktiv med ny utforming. Vannelementer vil gi nytt og stemningsskapende særpreg og invitere til lek. Foto: Agraff AS/ Visualis

Torvet-3

Potensialet for uteservering er stort. Arealet som er satt av er på ca. 1600 kvadratmeter og er større enn på Solsiden. Foto: Agraff AS/ Visualis

Torvet-4

Torvet får rundt tusen offentlige sitteplasser, både langs husveggene og under trær i utkanten av torgflata. Foto: Agraff AS/ Visualis

Torvet-5

Det blir stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18 Foto: Agraff AS/ Visualis

Torvet-oversikt-2

Statuen, soluret og kompassrosen skal fortsatt være det naturlige midtpunktet på Torvet. Kompassrosen skal lages etter mal fra originaltegninger. Torvet får et dekke av naturstein som legges i mønster inspirert av trøndersk mønstertradisjon. Kunstner Edith Lundebrekke står for utarbeidelsen Foto: Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis.

To oppdalsbedrifter kapret storordren på Trondheim Torv:

Her blir det oppdalsskifer!

Trondheim torv skal få skiferdekke, og to oppdalsbedrifter har fått oppdraget.

Fire firma har konkurrert om oppdraget. Bare tre leverte tilbud og har fått hver sin leveranse av skifer etter at alle typene er testet grundig hos Sintef med tanke på holdbarhet, styrke og fargenyanser.

Området som skal steinlegges på Torvet er på ca. 10 400 kvadratmeter, og nå er det klart at det blir Minera og Oppdal Sten som skal levere i alt 5900 kvadratmeter med skifer til selve torvet rundt statuen av Olav Tryggvasson.

Minera skal levere skifer fra Offerdalbruddet i Sverige, mens Oppdal Sten leverer skiferen Trollheimen. Begge skifertypene skal legges i mønster på selve torvflata og utgjør henholdsvis mørk og lys stein i åklemønsteret som Edith Lundebrekke har designet. Hun står forøvrig også for skifermønsteret i Oppdal kulturhus.

Les mer om storordren i dagens OPP der Petter Bye i Oppdal Sten og Arnstein Sæteren i Minera forteller om ordren som er verdt 13,3 millioner kroner.

Trondheim Torv skal rustes opp for 320 millioner krokner, og prosjektleder Marit Solum i Trondheim Torv er fornøyd med at store deler av leveransen blir av det kortreiste slaget.

– Lokale leverandører betyr normalt mindre transport og lavere utslipp i tillegg til å gi viktig grunnlag for næringsvirksomhet. Alle tre leverandører sitter også på steinressurser som samsvarte best med krav til tekniske og estetiske egenskaper som ble satt på Torvet, sier Solum i en nyhetsmelding på Trondheim Torvs hjemmesider.

Altaskifer skal levere stein til fortau og kantsonen inne på Torvet. Skiferen herfra skal også brukes i Kongens gate som omfattes av byggetrinn 1. Leveransen utgjør ca. 4500 kvadratmeter.

Arbeidet med å legge skifer på torvet skal begynne i vår, og det nye torvet skal åpnes i 2020.

Ordren er den tredje store som oppdalsbedrifter har kapret på kort tid:

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert