Høyres Olav Martin Mellemsæter (t.h), her sammen med Ola Husa Risan (Sp).

Høyres Olav Martin Mellemsæter (t.h), her sammen med Ola Husa Risan (Sp). Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Nedlegging er ikke avgjort, mener pelsdyrpolitiker:

– Et utrolig massivt press

Trøndelag Høyre både behandlet og bejublet en resolusjon til støtte for pelsdyrnæringen regjeringen ønsker å avvikle.

Trøndelag Høyre vedtok i helga en pelsdyrresolusjon fremmet av Orkland, Melhus, Midtre Gauldal og Oppdal Høyre.

Trøndelag Senterparti gjorde det samme.

Venstre  har i den nye regjeringsplattformen med Høyre og Frp fått gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa innen 2025. Det vil ramme rundt 40 ansatte i Oppdal. På landsbasis er det rundt 200 oppdrettere.

«Trøndelag Høyre finner dette sentrale vedtaket svært overraskende og bekymringsfullt. Næringa gir mange arbeidsplasser i vår region både direkte og indirekte», heter det blant annet i resolusjonen (les hele teksten under).

Pelsdyrfarmer Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre sier han er glad for støtten.

– Det artige er at Unge Høyre i Trøndelag også hadde en tilsvarende resolusjon, sier han til Radio E6.

Nå skal politikerne jobbe opp mot fylkesrepresentantene sine på Stortinget.

Mellemsæter sier det kommer mange lignende resolusjoner fra hele landet.

– Jeg vet at både Innlandet og Rogaland Høyre har utarbeidet lignende resolusjoner, og Trøndelag Frp, med god hjelp av oppdalingen Knut Røe har gjort noe tilsvarende, så nå er det et utrolig massivt press, sier han.

På spørsmål om han tror det vi ha noen effekt, svarer han at det vil tiden vise.

– Men kommer det fra mange fylkesparti og mange regioner, så må en, selv om en sitter på Stortinget, lytte til resten av landet. Ellers er det ikke sikkert de sitter der så lenge, sier han.

Og legger til at en resolusjon som kommer fra et fylkesparti er et sterkt signal.

Og støtte har de fra mange hold, også fra partier der man er i mot pelsdyrnæring,

– Til og med Orkland Arbeiderparti, som ble stiftet i helga, sendte en skikkelig støtte til pelsdyrnæringa, forteller han.

Regjeringens forslag om å legge ned næringa skal behandles av Stortinget, når saken kommer opp er foreløpig uvisst.

– Jeg er spent. Denne saken er ikke avgjort, det er jeg rimelig sikker på.

Her er hele resolusjonen:

Støtte til Pelsdyrnæringa

Vedtatt av årsmøtet i Trøndelag Høyre, 11.02.18

I januar 2017 vedtok Stortinget å gå for Bærekraftig utvikling ved behandling av Melding til Stortinget nr. 8, 2016-2017 Pelsdyrnæringen (Bærekraftig utvikling eller styrt avvikling). Stortingsflertallet ble dannet av Høyre, FrP, Senterpartiet og KrF. Høyre har lang tradisjon for å bygge politikk nedenfra og oppover i partiet. Pelsdyrsaken har vært gjenstand for en grundig behandling i Sør-Trøndelag Høyre med bred støtte gjennom mange år.

Næringa har blitt behandlet i mange lokalforeninger, i fylkesstyret, i Landbrukspolitisk utvalg og i fylkesårsmøtet. På Høyres landsmøte i mars 2017 bestemte partiet å gå for alternativet med bærekraftig utvikling i næringa. Den nye regjeringsplattformen mellom Høyre, FrP og Venstre som ble kunngjort 14. januar 2018 åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa de neste årene etter påtrykk fra Venstre. Trøndelag Høyre finner dette sentrale vedtaket svært overraskende og bekymringsfullt. Næringa gir mange arbeidsplasser i vår region både direkte og indirekte.

Næringas forproduksjon understøtter næringsmiddelindustrien og på landsbasis har pelsdyrnæringa de siste 5 år benyttet til sammen ca. 200 millioner kilo slakteavfall fra landbruk, lakseoppdrett og fiskeindustri til konkurransedyktige vilkår. Dette bidrar til å styrke deres konkurransekraft. Pelsdyrnæringa er også en av de få landbruksnæringene som er eksportrettet. Pels er et naturprodukt og forsøpler ikke havet slik fuske-pels produkter som av noen framholdes som alternativ til naturpels vil gjøre. I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold samtidig med vedtaket om en bærekraftig utvikling.

Disse reglene er i ferd med å implementeres med de kostnader som allerede er påløpt. Noen måneder senere har næringen fått motsatt beskjed fra Regjeringen som vil avvikle næringa med de konsekvenser dette får for familier, lokalsamfunn og tilstøtende næringer. Trøndelag Høyre er opptatt av at næringsliv i Norge skal ha forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. En lang og uforutsigbar avviklingsperiode vil utarme pelsdyrnæringa slik den er organisert og hvor produksjon av fôr er en bærende fellesfunksjon som er volumavhengig. Fôret leveres som ferskt våtfôr og en god og stabil fôrforsyning er nødvendig. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den husdyrnæringen med flest kontroller og som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige.

Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil de føringene som legges i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd enn i Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring og tilleggsnæring, på mange steder. For mange utøvere er ikke forutsetningene for å drive annet landbruk i næringsmessig omfang tilstede. Trøndelag Høyre frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne et nytt levebrød basert på pelsdyrgårdenes ressurser om næringa avvikles. Dette vil også ha samfunnsmessige utslag blant annet på kommuneøkonomi som følge av reduserte inntekter, redusert aktivitet og redusert innbyggertall.

Trøndelag Høyre vil:

  • At næringa får en ordentlig og forutsigbar behandling videre
  • Dersom næringen blir besluttet nedlagt arbeide for at kompensasjon for avvikling sikrer at de familier som rammes ikke blir økonomisk skadelidende som følge av bortfall av inntekter og verdi av investeringer. Videre at fôrprodusenter og andre fellesfunksjoner kompenseres for økonomiske negative utslag i en avviklingsperiode.
  • Det må også tas hensyn til at oppdretterne i en avviklingsfase kan oppleve likviditetsmessige utfordringer

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert