Dette overvåkingsbildet viser offeret i forkant av angrepet på Lade i Trondheim.

Dette overvåkingsbildet viser offeret i forkant av angrepet på Lade i Trondheim.

Retten venter på psykiater-rapport:

Fengsles i nye to uker

Politiet ville holde oppdalingen i 20-årene fengslet til hovedforhandlingene i april, retten sier nei.

Oppdalingen har sittet fengslet siden han meldte seg for politiet etter økseangrepet i Trondheim natt til søndag 19. november. Han er siktet for forsøk på drap.

Mannen i 20-årene tok ifølge politiet toget fra Oppdal til Trondheim for å drepe noen.

Han forfulgte og slo et tilfeldig offer med øksa han hadde med seg fra Oppdal, og meldte seg deretter for politiet og sa han hadde drept noen.

Da politiet kom til stedet, var imidlertid offeret forsvunnet. Offeret meldte seg først dagen etter og ble innlagt på sykehus med kraniebrudd og hjerneblødning.

Oppdalsmannen er ikke tidligere dømt for vold.

Han ble varetektsfengslet mandag 20. november, og fengslingen ble forlenget med ytterligere fire uker 12. januar. Fredag var en fornyet begjæring om fengslingsforlengelse oppe i Sør-Trøndelag tingrett.

Påtalemyndigheten ba da om forlenget fengsling fram til forhåndsberammet hovedforhandling 23. april. Dette er som forrige gang begrunnet i faren for gjentakelse.

Oppdalingens forsvarer Frode Wisth la ned påstand om at siktede løslates, subsidiært at han ikke blir fengslet lenger enn til 20. februar.

Innen denne datoen skal de rettspsykiatriske sakkyndige avgi en erklæring om siktedes psykiske tilstand.

Retten har lagt vekt på siktedes egen erkjennelse, der han i retten fredag fortalte at han i samtalene med de oppnevnte psykiaterne har lært mye om seg selv og at han forstår at han var tankeforstyrret da han begikk handlingen han er siktet for. Noe han ifølge ham selv ikke lenger er.

Han skal ikke lenger isolere seg på cella og er ute hver dag.

Retten mener det er positivt at siktede nå har det bedre med seg selv psykisk, men dette er ikke tilstrekkelig til at retten har et annet syn på gjentakelsesfaren.

Derfor er fengsling fortsatt nødvendig, mener retten og vil avvente den rettspsykiatriske vurderingen av tiltalte før retten eventuelt kan vurdere spørsmålet annerledes:

«Den rettspsykiatriske erklæringen vil kunne gi nye og viktige opplysninger knyttet til vurderingen av blant annet gjentakelsesfaren, og retten finner det derfor nødvendig at fengslingsvilkårene vurderes på nytt da sett i lys av de nye opplysningene som da vil foreligge. Retten har forståelse for at siktede ønsker frihet, men på grunn av alvoret i handlingen han har begått må samfunnets behov for vern mot mulig gjentakelse på nåværende tidspunkt veie tyngst. »

Dermed forlenget tingrettens dommer Magnhild Børsting Røe varetektsfengslingen til 21. februar.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert