Kulturdepartemente thar bevilget 2,7 millioner kroner til den nye aktivitetsparken i Berkåk sentrum.
Kulturdepartemente thar bevilget 2,7 millioner kroner til den nye aktivitetsparken i Berkåk sentrum.

Fikk 2,7 millioner kroner fra staten:

Jubler for aktivitetspark

Rektoren ved Rennebu barne- og ungdomsskole jubler sammen med arbeidsgruppa etter pengedrysset fra Kulturdepartementet som gjør at etterlengtet aktivitetspark kan realiseres.

–  Det var nesten som om tryllestaven ble svingt over oss i går, sier en oppglødd rektor, oppdalingen Gerd Staverløkk, til Radio E6. Da ble det nemlig kjent at Kulturdepartementet bevilger 2,7 millioner kroner til nytt nærmiljøanlegg i Berkåk sentrum.

Prisoverslaget for hele anlegget er på 6,4 millioner kroner.

En egen arbeidsgruppe har jobbet med planen om å etablere aktivitetsparken et par år, plasseringen blir mellom skolens uteområde, Rennebuhallen og kunstgressbanen. Skissen er utarbeidet av Plankontoret med representanter fra kommunen, skolen og de frivillige, representert gjennom henholdsvis Astrid Snildal, Kari Haukdal og Kjetil Værnes.

  –  Hvilke aktiviteter skal det legges til rette for?

–  Målet er å skape mer aktivitet for de som ikke er så veldig organisert fra før. Det blir skatepark, BMX-bane, ulike lekeapparat, ballbane som kan islegges om vinteren, løpebane og lengde-grop. Og et friareal der barn og unge kan oppholde seg. Variasjonen og den konkrete prosjekt-beskrivelsen har vært noe av suksesskriteriet.

(artikkelen fortsetter under skissen)

  –  Når kan arbeidet starte?

–  Gruppa er allerede i gang med å se på tidsplanen og vi starter så snart det er mulig i vår når snøen er gått. FAU har sagt at foreldrene er klare for å bidra med dugnadsinnsats.

  –  Hva betyr det for skolen og nærmiljøet å få en slik park?

–  Det betyr mye for skolen, vi får andre aktivitetsmuligheter enn det vi har fra før. For nærmiljøet blir det et stort pluss med et sentrum som får et nytt samlingspunkt der barn og unge lett kan møtes. Også folk på gjennomfart som stopper for å ta seg matbit i sentrum kan sende barna hit.

  –  På kommunehuset ble det feiret med suksessterte i går, ble det noen smuler igjen på dere?

–  Da arbeidsgruppa feiret hadde vi vår egen pensjonistkafé, der det ble masse kaker til overs der.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) kommenterer tildelingen slik i en pressemelding:

–  Vi må tenke offensivt om aktivitet. Alle skal ha mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet. Organisert idrett og fysisk aktivitet er svært viktig. Men vi må også legge til rette for at mange ønsker å drive fysisk aktivitet utenfor rammene av et idrettslag. For å nå målene i idrettspolitikken om mer fysisk aktivitet i befolkningen, trenger vi nye anleggstyper for egenorganisert fysisk aktivitet, sier Skei Grande i en pressemelding.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer