Det har rast ut enorme steinblokker i Gråura i natt og hele veibanen er dekket av masser.

Det har rast ut enorme steinblokker i Gråura i natt og hele veibanen er dekket av masser. Foto: Odd Arne Torve

Prioriteres av Statens Vegvesen i 2020:

Gråura rassikres for 15 mill.

Gråura skal sikres mot skred - men ikke før i 2020.

Statens vegvesen legger i dag fra Handlingsprogram for 2018-2029. Dette er en gjennomføringsplan for første del av Nasjonal transportplan 2018-2029. Den inneholder gode nyheter for Oppdal og Sunndal, der det har vært felles press for å få sikret den rasutsatte strekningen i Gråura.

I fjor vår gikk det flere skred i nedre del av Gråura på Rv70. OPP avslørte da at det ikke var gjort en fullstendig kartlegging av skredfaren. Det ble gjort i etterkant av raset i fjor vår, og Vegvesenet fikk laget en geologisk rapport som viste åtte svært skredutsatte punkt. Både Sunndal og Oppdal kommunestyre har presset på for å få sikret den fem kilometer lange strekningen så fort som mulig.

«Ut fra dette, og innspill fra Sunndal og Oppdal kommuner, har vi prioritert 15 millioner kroner til å sikre de mest utsatte partiene på strekningen mot skred. Tiltakene er planlagt gjennomført i 2020.», forteller Håvard Austvik i Statens vegvesen til OPP onsdag.

Torgeir Bye, seksjonsleder i Statens vegvesen region midt, sa til OPP 7.desember at han håpet sikringsarbeidet kunne starte til våren.

– Vi får rettet opp mange av disse 25 punktene for 10 millioner. Da får vi trolig sikret alle de åtte røde, og en god del av punktene som har moderat og lav faregrad, sa han.

Får vi fem millioner skal vi klare alle de åtte kritiske punktene, sa Bye til OPP.

Rassikring av Gråura var ikke tatt med i Nasjonal Transportplan, som ble vedtatt i Stortinget i juni. Rapporten etter kartleggingen var nemlig ferdig først i august.

gråura-faksimile-OPP

Faksimile OPP torsdag

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert