Arkitekt Amund Grimstad mener innovasjonssenteret blir som en mur i sentrum.

Arkitekt Amund Grimstad mener innovasjonssenteret blir som en mur i sentrum. Foto: Amund Grimstad, illustrasjon

Sammenligner innovasjonssenteret med Slottet og Stiftsgården:

Er det dette vi vil ha?

Innovasjonssenteret sprenger alle vanlige proporsjoner, og vil bli liggende som en ødeleggende mur midt i sentrum, mener sivilarkitekt Amund Grimstad.

Det statlige selskapet SIVA har gått til det uvanlige skritt å kjøpe omfattende annonseplass på papir og nett i lokalavisene for å promotere innovasjonssenteret de vil bygge i Oppdal sentrum. I annonsen skryter de av at over 60 % alt er utleid, og at bygget kan være fylt opp før byggestart. Da er dette neppe et utspill for å få leietakere, men mer en sjarmoffensiv som kan tyde på at de skjønner at de har en dårlig sak. Og det har de så avgjort.

Tenk deg at du har en enebolig med stor hage. Nabotomta er mindre og ubebygd. Der vil eieren plutselig bygge et hus som nærmest fyller tomta, som er i strid med reguleringsplan og kommuneplan på vesentlige punkt, og som er fem meter høyere enn det tillatte. For å få til dette, søker han å regulere om eiendommen, og også din. Ettersom du har så stor hage, kan den bli felles uteareal for de to tomtene. Uten at han har kontaktet deg på forhånd, får du greie på dette gjennom et brev du mottar i romjula. Dette ville selvsagt aldri ha skjedd, men er likevel omtrent det som eierne av Aunasenteret har opplevd i vinter. SIVA vil fylle de to tomtene langs sambruksgata og trafikkarealet mellom dem med et bygg som sprenger alle grenser, som ikke har noen parkeringsplasser, og som vil legge parkeringa si på naboens eiendom. Men når du er statlig byggherre og har fått med deg en ordfører som overraskende villig og helt uten motforestillinger stiller opp, kan det mest utrolige skje.

For Aunasenteret og næringslivet i Oppdal er naturligvis parkeringssituasjonen viktig, og både OPP og en del politikere har gjort byggesaken til et spørsmål om parkering, og bare det. Men for Oppdals befolkning dreier det seg om mye mer. Bygget sprenger alle vanlige proporsjoner, og vil bli liggende som en ødeleggende mur midt i sentrum. Det er 90 meter langt og 19 meter høyt. Også Aunasenteret er 90 meter langt, men det er til gjengjeld bare 8,6 meter høyt. Og sammen med Skifer hotell ligger det som en støy- og innsynsbuffer mot E6, mens innovasjonssenteret ligger midt i sentrum. Stiftsgården i Trondheim er ett av Norges største trehus, men er bare 60 meter langt selv om det ruver godt i Munkegata. Og hva med en annen kongelig residens som også har en liten gangtunnel på midten? Slottet i Oslo er bare 10,8 meter lengre og 4 meter høyere enn innovasjonssenteret!

Oppdal er ei fjellbygd, og utsyn til omgivelsene, og spesielt fjella, er av stor betydning. Allmannberget er ganske viktig i så henseende. Om du går midt ut på parkeringsplassen til Aunasenteret, dvs. 28 meter fra inngangen, kan du se toppen av fjellet. Men om du er i sambruksgata, som skal bli «et brukervennlig myldreområde», må du bevege deg 65 meter vekk for å se toppen av Allmannberget. Da er du i rundkjøringa mellom Domus og Circle K!

I annonsen til SIVA skrives det mye om innovasjon. Alle tilgjengelige ordbøker definerer innovasjon som nyskaping og evne til å gå nye veier med eventuell risiko. I dette bygget skal det flytte inn en sportsforretning, et treningssenter, en fysikalsk klinikk, et forsikringsselskap og næringshagen. På godt norsk kalles dette et vanlig næringsbygg. Ikke noe ved disse leietakerne tilsier at en må bryte både reguleringsplan og kommuneplan. Og det er foreløpig heller ingen som har forklart hvorfor bygget må være så stort. Overfor Aunasenteret er SIVA ganske hemmelighetsfull, men i et møte i januar der de ellers ikke sa noe som helst, svarte de på konkret spørsmål om bygget skulle bli 6 000 m² som omtalt i avisene, at nei, nei, – det ville bli i underkant av 5 000 m². I annonsen sier de nå plutselig 6 500 m². Vi trodde SIVA var en profesjonell byggherre, men dette er nesten ikke til å tro.

Eksisterende reguleringsplan tillater to bygg med mønehøyde 14 meter. Om SIVA holdt seg til det, og sørget for parkering på egen grunn, kunne de ha reist to hus på rundt 4 000 m², eventuelt sammenbygd med bruer i øvre etasjer, og gjerne også med et klatretårn. Så hvorfor sprenge alle grenser?

På vegne av Aunasenteret og REN Oppdal AS

Amund Grimstad, sivilarkitekt.

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 9 måneder siden

    Amund Grimstad har selvfølgelig helt rett. Å se alle disse annonsene sjokkerer. Hvor frekk er det mulig å bli ? Oppdal... Vis mer Amund Grimstad har selvfølgelig helt rett. Å se alle disse annonsene sjokkerer. Hvor frekk er det mulig å bli ? Oppdal trenger rettferdig saksbehandling - mye mer enn innovasjon! ( enda flere statsansatte m/ cafe latte ) Investorer blir livredde av å investere i Oppdal hvis reguleingsplaner kun skal gjelde private. Er det marked for enda flere cafeer, eller skal det være egne subsidierte cafeer ?

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 9 måneder siden

    Amund Grimstad har selvfølgelig helt rett. Å se alle disse annonsene sjokkerer. Hvor frekk er det mulig å bli ? Oppdal... Vis mer Amund Grimstad har selvfølgelig helt rett. Å se alle disse annonsene sjokkerer. Hvor frekk er det mulig å bli ? Oppdal trenger rettferdig saksbehandling - mye mer enn innovasjon! ( enda flere statsansatte m/ cafe latte ) Investorer blir livredde av å investere i Oppdal hvis reguleingsplaner kun skal gjelde private. Er det marked for enda flere cafeer, eller skal det være egne subsidierte cafeer ?

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert