Et innovasjonssenter er det Oppdal trenger, mener samfunnsdebattant Børge Dahle.

Et innovasjonssenter er det Oppdal trenger, mener samfunnsdebattant Børge Dahle. Foto: Pir 2

Tilbakeviser arkitektutsagn om innovasjonssenteret:

Et tidsskifte for Oppdal sentrum?

Det nye innovasjonssenteret vil bli dominerende, men det er kanskje hva sentrum trenger for å få en særegenhet, skriver Børge Dahle som svar på Amund Grimstads kritikk.

Oppdal sentrum er langt bedre enn sitt rykte. Oppdal sentrum har gode muligheter for videreutvikling. Det handler om å ta vare på mulighetene. I dag er sentrum et handelssentrum. Mange har vært med på å utvikle et sterkt regionalt handelssentrum, men først og fremst skal Sivert Vindal æres for dette.

Men i flere tiår har Oppdals befolkning hatt ønske om å kunne kombinere et sterkt handelssentrum med en innbydende atmosfære, en interessant sosial arena både for lokalbefolkning og tilreisende. Det aktuelle spørsmål er om et innovasjonssenter kan virkeliggjøre denne visjonen?

Innovasjonssenteret er dessverre blitt et av flere diskusjonstema – «snakkiser» som vil opprettholde opplevelsen av «kranglebygda Oppdal». Som i alle samfunn, spesielt i mindre lokalsamfunn, kan dette stort sett forklares med forsvar av egeninteresser og mindre vilje til å se helhet og fellesskapets beste.

Gjevilvassveien er en konflikt mellom grunneiere og allmenninteresser – ikke noe særskilt fenomen i vårt land. Slik jeg leser sivilarkitekt Amund Grimstads innlegg på vegne av Aunasenteret og Ren Oppdal AS er dette et innlegg i samme kategori.

Å starte sitt innlegg med å karakterisere Siva som en uprofesjonell byggherre er en useriøs uttalelse som reduserer Grimstads motiv for sitt engasjement. Dernest insinuerer Grimstad at ordføreren ikke evner å vurdere ulike sider av saken som bakgrunn for sitt standpunkt.

Både «Opp og en del politikere har gjort byggesaken til et spørsmål om parkering, og bare det», uttaler Grimstad. Jeg tror at Opp og politikere er i stand til å vurdere helheten med prosjektet.

Det saklige i sivilarkitekt Grimstads innlegg er diskusjonen om byggets størrelse og arkitektur. Og – ønsker en et åpent sentrum, som i dag er preget av parkering, eller et fortettet sentrum med et innhold som skaper en hyggelig sosial arena.

La oss fokusere på de mulighetene et innovasjonssenter kan ha for utvikling av Oppdal som regionsenter i det nye Trøndelag.

Ingen vil vel være i tvil om at et innovasjonssenter vil være med på å videreutvikle Oppdals næringsliv, skape et større mangfold i typer næringsvirksomheter og således skape nye typer arbeidsplasser. Nye faggrupper vil etablere seg og Oppdal vil få et sterkere og mer allsidig samfunn. Et anerkjent kriterium for et samfunn i positiv vekst.

Byggrekken fra Møllekroa til den gamle brannstasjonen har et lokalt særpreg som vil stå godt mot det nye bygget. En «oppdelt» fasade, slik det er tiltenkt på innovasjonssenteret, vil redusere opplevelsen av bygges størrelse. Bygget vil kunne skape et interessant sentrum både på vest og østsiden av bygget. Bygget vil virke samlende for sentrum og skape en bygningsmessig balanse. Det vil bli dominerende, men det er kanskje hva sentrum trenger for å få en særegenhet.

Oppdal står nå ovenfor et tidsskifte. Tanken bak et innovasjonssenter er basert på en ny forståelse, andre prioriterte verdier enn det som har vært rådende til nå. Skal en ta skrittet fra å være et bygdesentrum som utviklet seg til et handelssentrum, til å bli et regionalt moderne tettsted med et sosialt fellesrom som er tilrettelagt for fellesskap.

I dag brukes «ikke tiltenkte korridorer» i kjøpesentrene som myldreområde. Ikke rart kjøpesentrene er redd for at denne funksjonen kan svekkes. Vi parkerer rett utenfor døra og har uformelle treff utenfor kassaområdet. Men hadde det ikke vært hyggeligere å få et tilrettelagt myldreområde som imøtekommer våre behov som sosiale vesen – for samtaler, lek og aktivitet av ulik karakter?

I denne endringsprosessen er dagens parkering opplagt en utfordring som må løses.

Etablering av Oppdal videregående skole løftet Oppdal kunnskapsmessig: Tilflyttende fagpersoner ble berikende for lokalsamfunnet og ungdom fikk utdanningsmuligheter. Kulturhuset gav et løft for det kulturelle Oppdal. Et innovasjonssenter vil kunne gi et løft for næringslivet og for vekst i hele fjellregionen. Vi vil få et framtidsrettet sentrum for næringsliv, lokalbefolkning og besøkende.

Kommentarer (4)

 1. Martin Almskår For 9 måneder siden

  Nå blir vel snart meieriet borte kanskje, der hadde det passet godt å sette opp dette bygget? Tilgjengelighet og god par... Vis mer Nå blir vel snart meieriet borte kanskje, der hadde det passet godt å sette opp dette bygget? Tilgjengelighet og god parkering.

 2. Harald Kr. Jære For 9 måneder siden

  Den som synes dette huset på et eller annet vis ligner enlåve, bør ta seg en tur rundt i bygda for å se og lære. Jeg vil... Vis mer Den som synes dette huset på et eller annet vis ligner enlåve, bør ta seg en tur rundt i bygda for å se og lære. Jeg ville heller brukt ordet driftsbygning. Nå er jeg spent på bygningsrådet. Vi er vant med at mindre avvik fra det "normale" vil skape presedens og derfor blir avslått. (Presedens: Retningsgivende for senere avgjørelser.) Dette blir spennende, vil giganten skape presedens om den blir godkjent??

 3. Odd Nyberg For 9 måneder siden

  Vanskelig å drive handel med lik konkurranse for noen: Oppdalsporten med John Egil Holden og Sivert Vindal må ha mer ... Vis mer Vanskelig å drive handel med lik konkurranse for noen: Oppdalsporten med John Egil Holden og Sivert Vindal må ha mer hjelp for å unngå konkurs. Statens Vegvesen betaler nye 6 millioner i leie, slik at Oppdal Kafedrift kan betale leie. Innovasjonssenteret har også stor pengesekk og tar seg til rette. Hvorfor kan de bygge uten p-plasser når nabon ikke kan ? Poenget er ikke HVA det søkes om, men HVEM som søker i Oppdal. https://www.opdalingen.no/nyheter/2000/12/06/Oppdalsporten-en-positiv-tilvekst-12467184.ece

 4. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

  Det ska no bli arti å sjå koss det går med ditta huse der når det bli skikkele "våttahaugvind" neppå sentrum!... Vis mer Det ska no bli arti å sjå koss det går med ditta huse der når det bli skikkele "våttahaugvind" neppå sentrum!

Legg inn kommentar

Kommentarer (4)

 1. Martin Almskår For 9 måneder siden

  Nå blir vel snart meieriet borte kanskje, der hadde det passet godt å sette opp dette bygget? Tilgjengelighet og god par... Vis mer Nå blir vel snart meieriet borte kanskje, der hadde det passet godt å sette opp dette bygget? Tilgjengelighet og god parkering.

 2. Harald Kr. Jære For 9 måneder siden

  Den som synes dette huset på et eller annet vis ligner enlåve, bør ta seg en tur rundt i bygda for å se og lære. Jeg vil... Vis mer Den som synes dette huset på et eller annet vis ligner enlåve, bør ta seg en tur rundt i bygda for å se og lære. Jeg ville heller brukt ordet driftsbygning. Nå er jeg spent på bygningsrådet. Vi er vant med at mindre avvik fra det "normale" vil skape presedens og derfor blir avslått. (Presedens: Retningsgivende for senere avgjørelser.) Dette blir spennende, vil giganten skape presedens om den blir godkjent??

 3. Odd Nyberg For 9 måneder siden

  Vanskelig å drive handel med lik konkurranse for noen: Oppdalsporten med John Egil Holden og Sivert Vindal må ha mer ... Vis mer Vanskelig å drive handel med lik konkurranse for noen: Oppdalsporten med John Egil Holden og Sivert Vindal må ha mer hjelp for å unngå konkurs. Statens Vegvesen betaler nye 6 millioner i leie, slik at Oppdal Kafedrift kan betale leie. Innovasjonssenteret har også stor pengesekk og tar seg til rette. Hvorfor kan de bygge uten p-plasser når nabon ikke kan ? Poenget er ikke HVA det søkes om, men HVEM som søker i Oppdal. https://www.opdalingen.no/nyheter/2000/12/06/Oppdalsporten-en-positiv-tilvekst-12467184.ece

 4. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

  Det ska no bli arti å sjå koss det går med ditta huse der når det bli skikkele "våttahaugvind" neppå sentrum!... Vis mer Det ska no bli arti å sjå koss det går med ditta huse der når det bli skikkele "våttahaugvind" neppå sentrum!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert