Sigmund Fostad

Sigmund Fostad Foto: Arkiv

Fostad om kritikken fra ordfører og tillitsvalgte:

Fagforeningsstyrt kommune?

I en interpellasjon til kommunestyret svarer Sigmund Fostad (Frp) på kritikken fra både ordfører og tillitsvalgte i «spark-saken».

Torsdag 8. mars opplevde jeg noe jeg har trodd var umulig i en tilsynelatende velfungerende kommune i et tilsynelatende demokratisk land. Jeg føler meg tvunget til å interpellere om dette.

I følge avisa OPP ba 12 ulike fagforeninger i Oppdal kommune i brev til ordføreren om at hun måtte gripe inn mot undertegnede fordi jeg hadde stilt spørsmål som berørte ansatte i kommunen. Det er selvsagt ingen som kan hindre dem i det, men jeg finner det likevel besynderlig at en stor hop av fagforeninger prøver å bringe meg som folkevalgt til taushet. Prinsipielt er det selvsagt helt uhørt, og jeg hadde også regnet med at ordføreren ville gi klar beskjed tilbake.

Men hva skjer? Avisa melder om at ordfører i et brev til fagforeningene beklager at hun ikke gjorde noe? Hva da? Nekte meg å stille spørsmål? Jeg har begynt å tro at hun nettopp kanskje mener det. For hun sier etter avisens gjengivelse: ”Som ordfører synes jeg på ingen måte det er greit med slik oppførsel i kommunestyret”. Altså at jeg stiller spørsmål! For det var nettopp det jeg gjorde. Ordføreren har selvsagt ikke lov til å si sånt – det er fastsatt både i lov og reglement at kommunestyremedlemmer har eksklusiv rett til å stille spørsmål i kommunestyret om kommuneforvaltningen!

Men ordføreren gir seg ikke med det. Fortsatt ifølge avisen sier hun: ”Jeg beklager at jeg ikke gav en advarsel til Fostad umiddelbart. Det burde jeg ha gjort.” Nei! Det burde hun ikke ha gjort, og heldigvis gjorde hun ikke det. Hva ligger bak ordførerens nesegruse knefall for fagforeninger som tydeligvis har problemer med å holde seg på hengslene? Er ordføreren klar over hvem som egentlig står bak dette brevet, og hvorfor det fremsendes akkurat nå?

Så vidt jeg forstår, kreves det rett og slett at jeg som kommunestyrerepresentant skal fratas retten til å stille spørsmål om tjenesteutøvelsen som kan virke ubehagelig for tjenestepersoner? Nå forstår jeg hvorfor folk som tar kontakt, gir uttrykk for engstelse for å ta opp mangler ved den kommunale tjenesteutøvelsen. Den kollektive, solidariske lojalitetsholdningen som nå er kommet til uttrykk, virker som en maktdemonstrasjon og trussel: Vi skal være snille og greie bare så lenge du oppfører deg som vi bestemmer. For allmennheten kan slik kollektiv opptreden lett styrke engstelsen for å bli utsatt for gjengjeldelse og annet maktmisbruk hvis en har noe uoppgjort med kommunen. Noen fortrekker tydeligvis å skyte pianisten – da blir det kanskje stille. Er det slik ordføreren  ønsker at det skal være?

Så til realitetene, for det skal ikke lykkes å avspore saken med denne skytingen. Det er et faktum at de kommunale strøerne klusser med, for ikke å si ødelegger, sparkføret hver gang de har en sjanse.

Rådmannen svarte på mine spørsmål at det er ingen grunn til å tvile hverken på intelligens eller vilje. Ifølge rådmannen er det ikke praktisk mulig å foreta strøinga slik at sparkføret kan bevares på deler av vegbanen. Altså teknisk umulig, ifølge rådmannen. Jeg har undersøkt med både maskinprodusenter og entreprenører som opplyser at det finnes et stort spekter av utstyr som muliggjør selektiv strøing med f.eks. strøvogner for traktor med arbeidsbredder fra ca. 80 cm og oppover. Altså var svaret fra rådmannen uriktig. Og hva blir så svaret på det jeg lurte på?

Den intelligente tilhører har selvsagt tatt strø-poenget.

Fagforeningene hadde nok håp om at avledningen skal virke, og dessverre svelgde ordføreren agnet, og buser på med ”slik oppførsel” for liksom å sette et ubestemmelig negativt stempel på mine spørsmål. Fagforeningene hevder at dette er en ”latterliggjøring og raljering med ansatte”. Dette er en åpenbart feilaktig beskrivelse av min spørsmålsstilling, men feilbeskrivelsen virker jo til å få ordføreren i harnisk. Med grunnlag i sin egen følelsesladede karakteristikk, lager de grunnlag for å be om at jeg bringes til taushet. Uenighet har jeg ingen problemer med, men slike underfundige og meningsløse forsøk på å avspore en sak som har så store konsekvenser for store grupper, som til overmål ofte føler seg umyndiggjort, finner jeg uakseptabelt.

Jeg appellerer derfor til ordføreren: Prøv heller å bruke kreftene til å påvirke holdninger og løsninger som gjeninnfører den oppriktige trivselen og den helsebringende hverdagstrimmen for eldre og uføre (og alle de andre som er glad i sparken) som passiviseres unødig når sparkføret ødelegges! God problemforståelse er grunnleggende for riktige og gode løsninger!

Jeg foreslår også at ordføreren gjeninnfører retten for alle kommunestyrerepresentanter til å regne med at en fortsatt kan stille spørsmål i kommunestyret.

Sluttord: Når noen er berørt, og i særdeleshet når det skjer i brevvekslinger, er det en alminnelig forvaltningsskikk (og folkeskikk) at den som omtales og klandres blir orientert. Jeg har utelukkende fått kjennskap til disse hendelsene gjennom media. Det får meg virkelig til å fundere på om det er større endringer på gang – kanskje ordføreren også har tenkt å omdanne kommunestyret til et aksjeselskap slik at menige medlemmer blir forskånet for all informasjon? Med kjennskap bare til rosende omtaler som det ikke er grunnlag for, for ikke å såre sarte tjenestepersoner? Nytid?

12. mars 2018

Sigmund Fostad

Kommentarer (4)

 1. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

  Sparken er en god støtte for mange! La ikke sparken få sparken.

 2. Liv Turid Storli For 9 måneder siden

  Og mens oppdalingene diskuterer intelligens går vinteren sin gang og sparkføret med den. Veldig lite smart måte å løse ... Vis mer Og mens oppdalingene diskuterer intelligens går vinteren sin gang og sparkføret med den. Veldig lite smart måte å løse problemet på. Det hadde jo vært fint om noe hadde skjedd snart. Kan det være en tanke å sjekke med Røros? Sparken bør kunne brukes mer, så fint vintervær som vi har.

 3. Olav Kvam For 9 måneder siden

  det er mange måter å spørre på ja, men hvor mange fra kommunen skal til for å gi riktig svar da, jeg husker at spørsmåle... Vis mer det er mange måter å spørre på ja, men hvor mange fra kommunen skal til for å gi riktig svar da, jeg husker at spørsmålet var stilt til kommunen tidligere,og da var svaret at det ikke var mulig å strø halve bredden, så gjør som private firma må gjøre hvis en ikke er kvalifisert til jobben kjøp tjenester hos dem som kan faget, er sikker på at dem klarer å strø sikker vei og la sparkføre være, som på Røros.

 4. Marianne Dolpen For 9 måneder siden

  Det er mange måter å stille spørsmål på, og ingen nekter deg å gjøre det, om du opptrer med normal folkeskikk. Man kan t... Vis mer Det er mange måter å stille spørsmål på, og ingen nekter deg å gjøre det, om du opptrer med normal folkeskikk. Man kan tenke hva man vil om andre, men det er ikke alt man trenger å si, og i alle fall ikke som folkevalgt. Vi prøver å lære barna opp til å behandle hverandre med respekt. Da bør politikerne gå foran som et godt eksempel.

Legg inn kommentar

Kommentarer (4)

 1. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

  Sparken er en god støtte for mange! La ikke sparken få sparken.

 2. Liv Turid Storli For 9 måneder siden

  Og mens oppdalingene diskuterer intelligens går vinteren sin gang og sparkføret med den. Veldig lite smart måte å løse ... Vis mer Og mens oppdalingene diskuterer intelligens går vinteren sin gang og sparkføret med den. Veldig lite smart måte å løse problemet på. Det hadde jo vært fint om noe hadde skjedd snart. Kan det være en tanke å sjekke med Røros? Sparken bør kunne brukes mer, så fint vintervær som vi har.

 3. Olav Kvam For 9 måneder siden

  det er mange måter å spørre på ja, men hvor mange fra kommunen skal til for å gi riktig svar da, jeg husker at spørsmåle... Vis mer det er mange måter å spørre på ja, men hvor mange fra kommunen skal til for å gi riktig svar da, jeg husker at spørsmålet var stilt til kommunen tidligere,og da var svaret at det ikke var mulig å strø halve bredden, så gjør som private firma må gjøre hvis en ikke er kvalifisert til jobben kjøp tjenester hos dem som kan faget, er sikker på at dem klarer å strø sikker vei og la sparkføre være, som på Røros.

 4. Marianne Dolpen For 9 måneder siden

  Det er mange måter å stille spørsmål på, og ingen nekter deg å gjøre det, om du opptrer med normal folkeskikk. Man kan t... Vis mer Det er mange måter å stille spørsmål på, og ingen nekter deg å gjøre det, om du opptrer med normal folkeskikk. Man kan tenke hva man vil om andre, men det er ikke alt man trenger å si, og i alle fall ikke som folkevalgt. Vi prøver å lære barna opp til å behandle hverandre med respekt. Da bør politikerne gå foran som et godt eksempel.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert