Jerven som ble felt 10. september var ei tispe på 9,7 kilo.

Jerven som ble felt 10. september var ei tispe på 9,7 kilo. Foto: Privat

Frykter ny blodig sommer i østfjella:

Krever jerver skutt

Organisasjoner, beitelag og Oppdal kommune søker om et ekstraordinært uttak av hannjerven som tok mange sauer i østfjella i fjor høst.

Oppdalsbøndene vil ha et umiddelbart uttak mens det ennå er sporsnø, og peker på at avføringsprøver dokumenterer at to hannjerver har tilhold i østfjella der flere tusen sauer skal slippes ut på beite til sommeren.

Derfor er det viktig å felle jerv som ledd i å forebygge skader kommende beitesesong, er hovedargumentet i søknaden som ble sendt Miljødirektoraret tirsdag. Der vises det også til felling av jerv i Røldal der fjorårets tap av sau ble lagt til grunn for ekstraordinært uttak.

Bak søknaden står Oppdal Beite –og Rovviltutvalg, Oppdal Sau –og Geit, Innsetmerket – Ålma, Ålma – Gissingerbekken og Driva beitelag, samt Oppdal kommune.

Saubønder opplevde en blodig høst i østfjella i fjor, og en jerv ble jaktet på helt ned mot Oppdal sentrum.

10. september i fjor ble ei jervtispe skutt i Brattfonnhøa etter at det var dokumentert store tap i fjellet.

Men tapene gikk ikke ned.

Etter at tispa var skutt ble det dokumentert ytterligere 12 sikre og antatt sikre jervdrepte sau i samme området som tispa ble felt.

I vinter er det gjort flere sporobservasjoner av jerv i østfjella, og det er også dokumentert med foto og sporing i området rundt Leirtjønna.

I søknaden pekes det på at østfjella er et beiteprioritert område der det i fjor ble slept over 21.000 sauer,  av disse var det hele 1590 sauer og lam som aldri kom hjem igjen.

I søknaden påpekes det at fellingsområdet ikke må begrenses til Trøndelag, da fylkesgrensa er like i nærheten av aktivitetsområdet.

Før søknaden avsluttes med å påpeke hvor alvorlig rovdyrtap er i Norges største saubygd:

«Beitenæringa er en stor og viktig næringsaktør i Oppdal, store tap til rovdyr gjør det mer krevende å drive med utmarksbeiting slik det er blitt gjort i svært lang tid her. I det grønne skiftet og behov for økt matproduksjon på beiteressursene er det svært viktig med forebyggende tiltak. Det er varsla fra landbruksministeren før årets jordbruksoppgjør at dreiningen går mot enda større satsing på utmarksressursene. Alle beitebrukere i Oppdal deltar i organisert beitebruk og beitelaga går mye tilsyn, til tross for dette blir det store tap».

Kommentar (1)

  1. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

    Så ingen dokumentasjon i fjor på sau tap. Ingen grunn til å forstyrre naturen.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

    Så ingen dokumentasjon i fjor på sau tap. Ingen grunn til å forstyrre naturen.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert