Shell flytter øst for E6 i Oppdal sentrum:

Planlegger ubemannet stasjon

Shell vil flytte og satse på ubemannet bensinstasjon i Oppdal.

Det kommer fram i en en rammesøknad og en forhåndskonferanse i forbindelse med flyttingen.

Opdalingen skrev om saken onsdag formiddag.

I forhåndsuttalelsen avsløres det at Shell i utgangspunktet hadde planlagt å bygge butikk, men går bort fra planene, og bygger en ubetjent stasjon kun med pumper for drivstoff.

Shell Express, som konseptet kalles, er et lavpriskonsept med en kjede ubemannede bensinstasjoner.

OPP var for to uker siden i kontakt med franchisetaker Torkel Schive som i dag driver Shell-stasjonen i Ola Setroms veg. Både Schive og hans regionsjef henviste videre til kjedesjef Marius Arnesen.

På spørsmål om Shell hadde noen nye planer etter omlegging av E6 i Oppdal sentrum, svarte Arnesen dette til OPP:

– Vi glade for at vi fortsatt har mange faste kunder, som setter pris på tilbudet på Shell Oppdal, selv om vi ikke er like synlige i trafikkbildet lenger. Det er for tidlig å si om dette vil føre til noen endringer hos oss, og i tilfelle hvilke, men vi ønsker å være tilstede på Oppdal også i fremtiden.

Administrerende direktør i Coop Oppdal, Morten Erik Stulen fortalte til OPP i januar i fjor at Coop Oppdal hadde nærmere ti mål tomt som strekker seg fra den nye E6-rundkjøringen ved Felleskjøpet helt frem mot fotgjengerundergangen  mellom Skifer Hotel og Aunasenteret.

Tomta ligger kloss inntil nye E6 og med adkomst fra denne rundkjøringen på en ny tilførselsvei som bygges langs jernbanen.

Stulen har tidligere antydet at det kunne komme bensinstasjon på tomta, og sa til OPP for to uker siden at man var i en sluttfase av forhandlingene, men at ingen kontrakter er signert ennå. Stulen har også i OPP presentert planer sammen med Stein Terje Tretli i Marion Eiendom om et kombinert butikk- og leilighetsbygg på tomta.

Oppdal kommune mener reguleringsplanen åpner for bensinstasjon på tomta, som er regulert for forretning, kontor og industri.

 

Skjermbilde 2018-03-14 kl. 11.42.43

Slik presenterter Shell sine planer i Oppdal.

Kommentarer (3)

 1. Morten Mellemseter For 9 måneder siden

  Syns det er merkelig at den tomta er regulert til industri nå , jeg har hatt min arbeidsplass på den tomta i over 30 år ... Vis mer Syns det er merkelig at den tomta er regulert til industri nå , jeg har hatt min arbeidsplass på den tomta i over 30 år å Dekkmann måtte rive eksisterende hus å rydde tomta for kommunen skulle ha tomta si tilbake å da skulle det ikke være noe industri eller verksted der , Dekkmann bygde der i 79 å hadde oppsjon på kjøp av tomt som var bygslet av oppdal kommune , da Dekkmann ville kjøpe tomten i 86 fikk vi beskjed om at det var planer på gang om ny E6 der å fikk ikke kjøpt den, så dette er et stort svik fra oppdal kommune , Dekkmann fikk heller ikke ei krone i erstatning fra kommunen for tap av lokaler . Heia Oppdal kommune !

 2. Peter Dew For 9 måneder siden

  Skjekk gjerne om grunnforurensing først, kan koste en god del å rydde opp. Fra Miljødirektoratet Sannsynligheten fo... Vis mer Skjekk gjerne om grunnforurensing først, kan koste en god del å rydde opp. Fra Miljødirektoratet Sannsynligheten for å forurense grunnen vil for eksempel kunne være høy for en rekke bransjer som skipsverft, galvaniske bedrifter, gruver, brannøvingsfelt, gartnerier og bensinstasjoner. Skal det graves eller bygges på et forurenset område, eller på et sted der det er grunn til å tro at jorda kan være forurenset, kommer forurensningsforskriften kapittel 2 (om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) til anvendelse. Dette utløser blant annet behov for undersøkelser og prøvetaking av grunnen i forkant av arbeidene. Mange nye forurensede lokaliteter blir oppdaget, kartlagt og ryddet opp i forbindelse med slike bygge- og gravetiltak.

 3. Johan Vindal For 9 måneder siden

  Nå må Oppdal Kommune få kjøpt tomt til brannstasjon. Dette er siste sjans for å få bygd brannstasjon på riktig plass. ... Vis mer Nå må Oppdal Kommune få kjøpt tomt til brannstasjon. Dette er siste sjans for å få bygd brannstasjon på riktig plass. Må tenke realistisk å ha grei vei inn og ut av en brannstasjon for deltids mannskap. Vi har jo fokus på trafikksikkerhet. Selg heller en annen tomt, tenk forretning. Johan Vindal

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Morten Mellemseter For 9 måneder siden

  Syns det er merkelig at den tomta er regulert til industri nå , jeg har hatt min arbeidsplass på den tomta i over 30 år ... Vis mer Syns det er merkelig at den tomta er regulert til industri nå , jeg har hatt min arbeidsplass på den tomta i over 30 år å Dekkmann måtte rive eksisterende hus å rydde tomta for kommunen skulle ha tomta si tilbake å da skulle det ikke være noe industri eller verksted der , Dekkmann bygde der i 79 å hadde oppsjon på kjøp av tomt som var bygslet av oppdal kommune , da Dekkmann ville kjøpe tomten i 86 fikk vi beskjed om at det var planer på gang om ny E6 der å fikk ikke kjøpt den, så dette er et stort svik fra oppdal kommune , Dekkmann fikk heller ikke ei krone i erstatning fra kommunen for tap av lokaler . Heia Oppdal kommune !

 2. Peter Dew For 9 måneder siden

  Skjekk gjerne om grunnforurensing først, kan koste en god del å rydde opp. Fra Miljødirektoratet Sannsynligheten fo... Vis mer Skjekk gjerne om grunnforurensing først, kan koste en god del å rydde opp. Fra Miljødirektoratet Sannsynligheten for å forurense grunnen vil for eksempel kunne være høy for en rekke bransjer som skipsverft, galvaniske bedrifter, gruver, brannøvingsfelt, gartnerier og bensinstasjoner. Skal det graves eller bygges på et forurenset område, eller på et sted der det er grunn til å tro at jorda kan være forurenset, kommer forurensningsforskriften kapittel 2 (om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) til anvendelse. Dette utløser blant annet behov for undersøkelser og prøvetaking av grunnen i forkant av arbeidene. Mange nye forurensede lokaliteter blir oppdaget, kartlagt og ryddet opp i forbindelse med slike bygge- og gravetiltak.

 3. Johan Vindal For 9 måneder siden

  Nå må Oppdal Kommune få kjøpt tomt til brannstasjon. Dette er siste sjans for å få bygd brannstasjon på riktig plass. ... Vis mer Nå må Oppdal Kommune få kjøpt tomt til brannstasjon. Dette er siste sjans for å få bygd brannstasjon på riktig plass. Må tenke realistisk å ha grei vei inn og ut av en brannstasjon for deltids mannskap. Vi har jo fokus på trafikksikkerhet. Selg heller en annen tomt, tenk forretning. Johan Vindal

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert