Kirsti Welander lukker formannskapsmøtet for offentligheten tirsdag.

Kirsti Welander lukker formannskapsmøtet for offentligheten tirsdag. Foto: Per Roar Bekken

La fram avtaleutkast om everkssalg i dag:

Stengte dørene før debatt

Ordfører Kirsti Welander lukket døra da hun orienterte om et utkast til avtale om salg av halve Oppdal Everk til TrønderEnergi.

OPP ble sendt på gangen da formannskapet for første gang fikk se utkastet til avtale som kan bety salg av 49,9 prosent av Oppdal Everk.

– I dag blir det en gjennomgang av avtaleskissen og hvor vi står nå, sa ordfører Kirsti  Welander til OPP før møtet.

Målet er ifølge ordføreren å legge frem den endelige avtalen for kommunestyret i april.

Et forhandlingsutvalg fra kommunen har de siste månedene hatt flere møter med TrønderEnergi etter at den trønderske energigiganten i fjor vår tok kontakt med ordfører Kirsti Welander om muligheten for å kjøpe kommuneeiede Oppdal Everk.

Welander informerte politiske kolleger om interessen først to måneder senere, noe ordføreren måtte tåle mye kritikk for.

Kommunestyret åpnet i oktober i fjor for salg av 49,9 prosent av det lokale everket.

Det skjedde etter en debatt der Sp foreslo å fortsette på egen kjøl, mens Venstre, Frp, Høyre  og tidligere styreleder i Oppdal Everk, Arne Braut (Sp), åpnet for å selge hele Oppdal Everk til TrønderEnergi. 

Det var også det primære ønsket til konsernsjef Ståle Gjersvold, innrømmet Gjersvold overfor OPP etter vedtaket. TrønderEnergi frister med stordriftsfordeler og mer rasjonell drift for Oppdal Everks 7000 kunder – og en tusenlapp lavere nettleie i året.

Flertallet i kommunestyret landet dermed på en mellomløsning som forutsetter et samarbeid mellom de to selskapene, og et felles markedsselskap lokalisert i Oppdal der TrønderEnergi og Oppdal Everk As bidrar med strømkunder tidligere tilhørende Kvikne og Rennebu kraftlag og Oppdal Everk.

Et forhandlingsutvalg med ordfører, rådmann, styreleder Torkil Leinum og daglig leder Ståle Rian i Oppdal Everk As, samt representant fra tillitsvalgte i Oppdal Everk as, har siden oktober hatt flere forhandlingsmøter med TrønderEnergi.

De skal lage et utkast til avtale og et forslag til aksjonæravtale – som blant annet regulerer hvor mange styremedlemmer i selskapet de to partene skal ha.

Men detaljene i avtalen får du ikke noe om ennå.  For politikerne stengte dørene i dagens formannskapsmøte:

– Vi er fremdeles i forhandlinger og hvis en skal komme inn på priser og tall, og drøfte videre strategi, kan ikke det være noe som kommer offentligheten for øre. Vi kan ikke spille med åpen hånd, argumenterte ordføreren som hadde bedt rådmannen finne de rette paragrafene for å lukke møtet.

Dermed kunne Welander henvise til offentlighetslovens paragraf 23 om hensynet til det offentlige sin forhandlingsposisjon, samt kommmunelovens paragraf 31, punkt 5, som åpner for at et folkevalgt organ kan lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov dersom de hadde stått i et dokument.

Vedtaket i oktober sa ikke noe om salgssummen og hvordan dette skal utbetales.

Ifølge en verdiberegning konsulentfirmaet Pöyry gjorde i 2016 er Oppdal Everk verdt 148 millioner, 122 millioner av dette er knyttet til nettvirksomheten som TrønderEnergi er interessert i.

Ansatte ved everket har fryktet for arbeidsplassene sin dersom TrønderEnergi kommer inn på eiersiden. Gjersvold sa til OPP i fjor høst at han forstår den frykten.

– Men endringer blant de ansatte vil skje gjennom naturlig avgang og det vil skje uavhengig av om vi går inn eller ikke, sa Gjersvold til OPP i fjor.

Også energiselskapet Norgesnett har vist interesse for Oppdal everk og har bydd på det lokale everket i to omganger, senest nå før jul.

formannskap-everkssak

Styreleder Torkil Leinum var tilhører til dagens orientering om avtaleutkastet i formannskapet.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert