Nye Veiers Lars Bjørgård sammen med ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal, ordfører Gunnar Krogstad, Melhus og spesialrådgiver Trond Jære fra Rennebu.

Nye Veiers Lars Bjørgård sammen med ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal, ordfører Gunnar Krogstad, Melhus og spesialrådgiver Trond Jære fra Rennebu.

Roser kommunene for store innsparinger på ny E6:

Kuttet en veimilliard i Rennebu

Nye Veier har kuttet utbyggingskostnadene med 20 prosent og redusert reisetida mellom Ulsberg og Melhus med 20 minutter.

Nye Veier har redusert kostnadene med cirka 20 prosent for E6-utbyggingen mellom Ulsberg og Melhus sentrum. Samtidig er reisetida på den ni mil lange strekningen forkortet med 20 minutter.

– I et drøyt år har vi arbeidet hardt med betydelige innsparinger, planendringer og tiltak for optimalisering. Nå kan vi slå fast at selskapets ambisjoner er nådd for Ulsberg–Melhus S, og det er gledelig, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård ved Nye Veiers kontor i Trondheim i en pressemelding.

Bjørgård understreker at dette ikke er sovepute for å kutte enda mer i samarbeid med entreprenører og rådgivere i gjennomføringsfasen.

Utbyggingssjefen gir de tre berørte E6-kommunene – Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu – mye av æren for de innsparingene. Uten deres evne til samarbeid og smidig nytenkning ville det vært langt vanskeligere å få gjennomslag for nødvendige kostnadskutt, mener Bjørgård.

– I alle kommunene får vi stadig mer gehør for budskapet vårt om helhetlig og effektiv veiutbygging, basert på samfunnsøkonomisk nytte. Jeg tror også det blir forstått at Nye Veier er en lydhør og ubyråkratisk byggherre med korte beslutningslinjer, sier Bjørgård.

Han legger ikke skjul at det til tider kan være krevende å forklare hvorfor E6 Ulsberg–Melhus fortsatt er plassert såpass langt nede på Nye Veiers prioriteringsliste. Dette forklarer Bjørgård med lavere trafikkmengde enn på strekninger som er høyere prioritert av Nye veier.

Han er glad for hvordan kommunene langs E6 og offentlige myndigheter har tatt imot det ferske veiselskapet.

– Glem ikke at vi har lansert vidtgående sparetiltak og traséendringer. Bare i Rennebu snakker vi om kostnadskutt på rundt én milliard kroner. Hvis våre forslag vedtas, blir det meste av motorveien gjennom kommunen bygd i et helt annet terreng enn opprinnelig planlagt, sier Bjørgård.

For å akseptere slikt kreves omstillingsvilje, og den ser vi i fullt monn i Rennebu, mener han.

– I Midtre Gauldal og Melhus er det også stor forståelse for at forandringer må til i norsk veibygging – og at Nye Veier er opprettet for å drive gjennom disse, poengterer Bjørgård.

Per i dag er de samlede kostnadene for den planlagte Ulsberg–Melhus-utbyggingen anslått til 12,7 milliarder kroner.

Det er rundt tre milliarder kroner lavere enn anslaget til Statens vegvesen da Nye Veier overtok ansvaret i 2016.

På mesteparten av nyveien mellom Ulsberg og Melhus sentrum blir det fire kjørefelt med en fartsgrense på 110 km/t. Det betyr at reisetida på strekningen forkortes med om lag 20 minutter.

I tillegg til innsparinger gjennom traséendringer, er en rekke sparetiltak gjennomført. Blant de viktigste er enklere/færre kryss, kortere tunneler og rimeligere bruløsninger.

Kommentarer (2)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

  Hvis dette er penger "tilgode" etter at E-6 er oppgradert fra Ulsberg og nordover, så skulle det vel bli rikelig med pe... Vis mer Hvis dette er penger "tilgode" etter at E-6 er oppgradert fra Ulsberg og nordover, så skulle det vel bli rikelig med penger for å få oppgradert Skarveien/Nerskogveien til en akseptabel og stabil standard også??

 2. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

  Flyt dem til utbygginga i Oslo.

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

  Hvis dette er penger "tilgode" etter at E-6 er oppgradert fra Ulsberg og nordover, så skulle det vel bli rikelig med pe... Vis mer Hvis dette er penger "tilgode" etter at E-6 er oppgradert fra Ulsberg og nordover, så skulle det vel bli rikelig med penger for å få oppgradert Skarveien/Nerskogveien til en akseptabel og stabil standard også??

 2. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

  Flyt dem til utbygginga i Oslo.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert