Moskus

Moskus Foto: Tord Bretten, SNO

Stammen er for stor og mange dyr for gamle:

Vil skyte 15 moskus i år

Fylkesmennene i Oppland og Trøndelag vil ta ut 15 moskusdyr allerede i år for å redusere stammen.

Fylkesmennene har søkt Miljødirektoratet om uttak av 15 dyr i år for å redusere moskusstammen.

I den nye forvaltningsplanen for moskus slås det fast at stammen ikke bør overstige 200 dyr. Under fjorårets vintertelling ble det funnet 249 dyr.

Fylkesmennene ønsker imidlertid ikke en plutselig nedskyting av 50 dyr, men foreslår å redusere stammen over tre til fire år, skriver avisa Vigga.

Årsaken til at en vil unngå massenedskyting er at moskusn skal ta læring av fellingen og opparbeide økt frykt for mennesker.

Samtidig påpekes det at andelen eldre dyr har økt i stammen. På starten av 2000-tallet var halvparten av stammen ungdyr, i fjor var det bare36 prosent. Det er nå en overvekt av eldre moskuskyr og disse skal prioriteres i uttaket.

Moskusstammen har siden moskus ble satt ut på Dovrefjell etter krigen, fått vokse fritt. Bestanden har kun blitt redusert som følge av sykdom og togpåkjørsler, eller ved at utbrytere er avlivet når de har kommet utenfor kjerneområdet på 340 kvadratkilometer.

Moskusen har vært mye plaget av sykdom de siste årene, større utbrudd av lungebetennelse og munnskurv har redusert stammen betydelig flere ganger. Mange moskus blir også årlig påkjørt og drept av toget.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert