Dette er de to alternative leilighetsbyggene Sletvoldtunet vil bygge ut på Sletvold.

Dette er de to alternative leilighetsbyggene Sletvoldtunet vil bygge ut på Sletvold. Foto: Illustrasjon Rambøll

16 slike bygg provoserer hyttefolket på Sletvold:

Politikerne avviser naboprotester

For mange, for stort og for høyt. Naboene på Sletvold reagerer på storutbygging, politikerne avviste klagene etter fem minutters debatt mandag.

Bygningsrådet sluttbehandlet i dag detaljreguleringsplanen for Sletvoldtunet, som omfatter 16 fritidsenheter i to etasjer fordelt på kun 6,6 mål i hyttefeltet på Sletvold.

Bak utbyggingsplanene står selskapet Ebo eiendom som kontrolleres av far og sønn Bernt og Agnar Østhus.

Bygningsrådsleder Arnt Gulaker har fortsatt eierinteresser i selskapet etter at han var med i gruppen som kjøpte tilbake Hovdinntomta og Sletvoldtunet i 2007. Han erklærte seg inhabil da bygningsrådet behandlet planene mandag og overlot plassen til Ola Skarsheim (Sp).

Hytteeiere frykter prisfall og varsler søksmål om kommunen tillater utbyggingen av to-etasjes enheter på Sletvold.

Men politikerne lot seg ikke rokke da saken ble avgjort på et lite fem-minutt i mandagens møte.

– Vi har en kommuneplan å forholde oss til, sa Anne Grete Hoelsether (Ap) som i likhet med resten av bygningsrådet har vært på befaring på den aktuelle tomta der de gamle oktabene ble revet på 90-tallet. Hun var den eneste som i tillegg til Skarsheim tok ordet da saken ble behandlet mandag.,

Hytteeierne reagerer voldsomt på den tette og store utbyggingen, og leder i Sletvold grendalag, Helge Håheim sa til Radio E6 fredag at hyttenaboene rett ved vil få en vegg mot seg og miste all utsikt.

–  Det er veldig amper stemning blant de berørte i området, bekrefter styreleder i Sletvold grendalag, Helge Håheim overfor Radio E6.

Hoelsether mener hytteeierne har sovet i timen, og at både kommuneplanen og den nye reguleringsplanen legger opp til høy utnyttelsesgrad.

–  Det er klart det blir tett, men forutsigbarheten ligger i kommuneplanen. Det er ikke så uforutsigbart som hytteeierne vil ha det til, det er opp til hytteierne selv å følge med på hvordan forholdene er rundt hytta si. Vi kan ikke hoppe fra tue til tue i forhold til kommuneplanen, sa Anne Grete Hoelsether.

Hyttenaboene har kommet med en rekke merknader til planene:

«Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, fordi dette er langt utover det som jeg i min villeste fantasi kunne tenkt meg at det var mulig å planlegge å bygge».

Det skriver hytteeier Morten Alsos på Sletvold til Oppdal kommune og mener planene burde vært halvert.

«Planforslaget mangler både gangsyn og folkeskikk», mener Alsos.

De fleste hyttene på Sletvold er bygd i én etasje, fritidstomtene på Sletvoldtunet åpner for hytter i to etasjer.

Hoelsether var mer bekymret for skiløypa, og sa hun hadde fått henvendelser om denne fra oppdalinger som fryktet for løypa som går gjennom hyttefeltet:

– Den flyttes noen få meter oppover, sa Arild Hoel og bekreftet at løypa kommer nærmere hyttene på oversida av det planlagte Sletvoldtunet.

Detaljreguleringsplanen ble sluttbehandlet i dagens bygningsråd.

bygningsråd

Anne Grete Hoelsether (Ap) nærmest avviste naboprotestene fra hytteeiere på Sletvold.

Kommentar (1)

  1. Inge Bertil Bruseth For 10 måneder siden

    Penger før brann sikkerhet. Politikerne avviser naboprotest! Mer bekymret for skiløype en brannfaren.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Inge Bertil Bruseth For 10 måneder siden

    Penger før brann sikkerhet. Politikerne avviser naboprotest! Mer bekymret for skiløype en brannfaren.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert