ILLUSTRASJONSFOTO: I juli skjer det flest bilulykker i Oppdal. Her fra en bilulykke 5. juli 2017

ILLUSTRASJONSFOTO: I juli skjer det flest bilulykker i Oppdal. Her fra en bilulykke 5. juli 2017 Foto: Morgan Frelsøy

Ambulansearbeider Rune Træthaug om å parkere ambulansen i sommer:

– Forsvarlig reduksjon av ambulanseberedskap?

– St. Olavs Hospital HF vil innskrenke dagambulansen i Oppdal med 6 uker i sommer i forbindelse med ferieavviklingen. Det er ikke første gang, skriver Rune Træthaug.

Forsvarlig reduksjon av ambulanseberedskap?

St. Olavs Hospital HF vil innskrenke dagambulansen i Oppdal med 6 uker i sommer i forbindelse med ferieavviklingen. Det er ikke første gang.

Først fikk vi vite at det var et sparebehov som var lagt til grunn, deretter at det skulle gjennomføres fordi det ikke var behov for beredskapen og deretter at det ikke fantes penger til årets ferieavvikling. Selvfølgelig ble dette underbygget med tilhørende statistikk fra tidligere år…

På spørsmål om hva dette vil gi av besparelse, spriker uttalelsene fra «noen hundre tusen kroner» til «en million». Jeg er ikke god i matte, men en rask utrekning av antall timer * timelønn + sosiale kostnader kom jeg til et beløp rundt 250 000?

Det skulle imidlertid vise seg at statistikken hadde noen vesentlige feil, og det viste ikke hele sannheten som har betydning for beredskapen i Oppdal og omegn.

I tillegg har St. Olavs Hospital HF bedt Oppdal Kommune om at denne saken skulle holdes utenfor det offentlige rom. Er ikke redusert ambulanseberedskap av offentlig interesse? Hva ønsker man å skjule? Da jeg fikk høre dette, fikk jeg en «Deja vu», fra da Guro Angell Gimse i Justis og Beredskapskomiteen på Stortinget ønsket å besøke stasjonen januar i år. Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre, for da linjeledelsen ble informert, fikk vi beskjed om at det var klinikksjefen som måtte godkjenne slike besøk. Hvilke signaler sender vi ut til våre folkevalgte?

Vi har forsøkt å komme med saklige og dokumenterte innspill på
de beredskapsmessige konsekvensene dette kan få, men dette blir avvist. Er det slik at ledelsen av St. Olavs Hospital er så gode i å predikere uforutsette og forutsette oppdrag i fremtiden at de vet at dette er forsvarlig?

Min ferie ble planlagt høsten 2017. Mine 2 første ferieuker skal jeg gjennomføre i mai, i forbindelse med gårdsarbeid, som er min ferietid og mulighet til restitusjon. Hva skjer nå med denne ferien? Hva skjer med ferien til de andre 10 ansatte ved stasjon Oppdal? Noen skal på utenlandsreiser, andre har planlagt ferien med tanke på stengte barnehager og skoler. Når skal vi få beskjed om hva som skjer? Når ble det egentlig besluttet at det ikke skulle bookes vikarer til sommerens ferieavvikling?

En suksessfaktor for en leder og en virksomhets positive økonomiske resultat er uten tvil kultur på arbeidsplassen. 70% av budsjettet er knyttet opp mot lønn. Er det da ikke lurt å fokusere på kultur og personell, når man ønsker å spare penger? Ser man på Oppdal sine 2,8% sykefravær, er det ikke tvil om at her er det en positiv og samfunnsøkonomisk sterk kultur? Hva gjør man med kulturen, når man nå, midten av april, sår sterke tvil og skaper usikkerhet rundt sommerens ferieavvikling? Hva skjer med kulturen hvis man må kansellere utenlandsturen fordi foretaket må spare noen knappe kroner?

Hva med beredskapen for sivilbefolkningen i Oppdal? Vi har gjennom innspill til St. Olavs Hospital avdekket behov for to biler gjennom hele året. Det er flere gjestedøgn i Oppdal på sommer enn vinter, det er vesentlig økning i trafikkbildet etc. Hvem skal kjøre disse turene når vi har en ambulanse i manko? Hvem står personlig ansvarlig for dette vedtaket om det oppstår en hendelse som får alvorlige konsekvenser og ville blitt løst dersom beredskapen ikke var redusert?
Sender helikopter er et argument. Hvilket helikopter? Hva er statistikken for luftambulansetjenestens ledige kapasitet? Denne er hverken vedlagt eller hensyntatt.

Hvem er egentlig ansvarlig for ambulanseberedskapen? Seksjonsleder, Avdelingssjef, Klinikksjef eller direktører? Hvem blir stilt personlig ansvarlig for konsekvensene av de beslutninger som blir tatt? Hvem kan vi kontakte når vi er uenige?

Det som gjør dette forslaget om reduksjon spesielt sårt, er
prioriteringene på kuttforslag. Vi på grasrota kan faktisk bidra til kuttforslag. Forslag som vil være realistiske og uten faglig eller operativ konsekvens. Det er bare å ta kontakt, så står vi til deres disposisjon.

Så det politiske aspektet… Hva gjør det politiske embetsverket med denne saken? Høyre som er på sitt 5 år i regjering og innehar Helseministeren. Hva er gjort med tanke på styring og kontroll av de regionale helseforetakene og deres beslutninger og konsekvenser av disse? Noen ganger må det handling til, for å få noe gjort.

Hvem er i stand til å ta kontroll over denne situasjonen og forslaget som er kommet og sette foten ned, for pasientens beste?

Kommentarer (3)

 1. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Når det gjeder akutt så teller hvert sekund,og her er responstiden avgjørende.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 1 år siden

  Disse personene som sitter å bestemmer at ambulansen skal " parkeres" i sommer, er vel mennesker som deg og meg. Disse f... Vis mer Disse personene som sitter å bestemmer at ambulansen skal " parkeres" i sommer, er vel mennesker som deg og meg. Disse ferdes vel også langs veiene og kan komme ut for ulykker, eller bli akutt syk, og trenger ambulanse. Når da ambulansen ikke er tilgjengelig, er det da slik at de da bare kan rekvirere helikopter til femti tusen kroner timen?

 3. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Helse før penger.

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Når det gjeder akutt så teller hvert sekund,og her er responstiden avgjørende.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 1 år siden

  Disse personene som sitter å bestemmer at ambulansen skal " parkeres" i sommer, er vel mennesker som deg og meg. Disse f... Vis mer Disse personene som sitter å bestemmer at ambulansen skal " parkeres" i sommer, er vel mennesker som deg og meg. Disse ferdes vel også langs veiene og kan komme ut for ulykker, eller bli akutt syk, og trenger ambulanse. Når da ambulansen ikke er tilgjengelig, er det da slik at de da bare kan rekvirere helikopter til femti tusen kroner timen?

 3. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Helse før penger.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert