Soldater har gått manngard i skytefeltet i mange år.

Soldater har gått manngard i skytefeltet i mange år.

Her blir det nasjonalpark:

– Det skal vernes om villrein

Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark utvides betydelig når det tidligere skytefeltet på Hjerkinn blir verneområde.

Under Venstres landsmøte i helgen fortalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen nyheten om at det var formelt vedtatt i Stortinget at det gamle skytefeltet på Hjerkinn blir naturvernet.
– At området blir vernet er bra når det er brukt så mye ressurser på å rydde skytefeltet som var ved nasjonalparken, sier Hans Bøe som er på Venstres landsmøte.

Det nye området har en størrelse på 180 kvadratkilometer og vil gi en betydelig utvidelse av dagens nasjonalpark. Det skjer etter et omfattende restaureringsarbeid – det største som noensinne er gjort i norsk natur, skriver NTB.

Forsvaret holder på med det betydelige opprydnings- og restaureringsarbeidet for å tilbakeføre området til naturtilstand, og det koster 600 millioner kroner å gjøre dette arbeidet som skal være ferdig i 2020.

– Det har vært jobbet systematisk med dette gjennom mange år. Dette er nå et trygt område å oppholde seg i, sier Elvestuen til NTB.

Bøe sier til OPP at det må legges forskrifter for tilrettelegging til bruk av området til næringsliv som reiseliv og turisme, og at det skal være mulig å oppleve naturen der.
– Det er først og fremst for å verne om villreinen at det blir verneområde. Før var det skyting som skremte dem, nå må vi sikre at det ikke blir ferdsel som forstyrrer. Det må tilrettelegges for ferdsel ved bestemte traser, sier Bøe.

Det formelle vedtaket for nasjonalparken skal fattes av Stortinget om kort tid.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert