UT I PERMISJON: Biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen, her i samtale med tidligere biblioteksjef Sissel Bøe Jære og en lånekunde.

UT I PERMISJON: Biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen, her i samtale med tidligere biblioteksjef Sissel Bøe Jære og en lånekunde.

Derfor søker biblioteksjefen permisjon:

Jakter erstatter

Biblioteksjefen tar foreldrepermisjon fra 1. august, og nå søkes det etter vikar.

Biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen (32) kom til Oppdal sommeren 2016, og har i løpet av denne tiden tatt en masterutdanning innen bibliotekutvikling og organisasjonsledelse. Hun skal nå skrive masteroppgaven.

– Det er veldig interessant å jobbe med bibliotekutvikling innenfor folkebiblioteksektoren, sier hun, og mener bibliotek er en av de viktigste hjørnesteinene i et moderne demokrati.

– Å jobbe med å utvikle det er kjempeviktig.

Nå går hun ut i foreldrepermisjon, og dermed søkes det vikar til stillingen.

Mannen hennes bor i Oslo, og mens hun er ute i permisjon vil Iversen bli boende der.

Hun forteller at hun trives godt i Oppdal.

– Det er en flott plass å jobbe og bo, og her på biblioteket har jeg gode kolleger.  I tillegg er Kulturhuset et flott sted å jobbe i, og vi drar mye veksler på hverandre.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert