GODT HOLD: denne hannbjørnen veide 121 kilo, og er trolig rundt fem år gammel. Den ble skutt etter fellingstillatelse fra Miljødirektoratet.

GODT HOLD: denne hannbjørnen veide 121 kilo, og er trolig rundt fem år gammel. Den ble skutt etter fellingstillatelse fra Miljødirektoratet. Foto: Statens naturoppsyn

Trolig ikke flere bjørner i sørlige Trøndelag:

– Gjorde stor skade i fjor

Skjøt bjørnen som gjorde stor skade på beitedyr i Gauldal i fjor.

Rovviltansvarlig Frode Aalbu I Statens Naturoppsyn forteller at bjørnen som ble felt ved Singsås i Midtre gauldal denneuka, har gjort stor skade blant sau på beite.

– Vi i SNO var ute på ti sauekadaver i denne bjørnens fotspor, og sauebøndene har nok mistet mye mer sau enn det vi var ute på, sier han til OPP.

I fjor ble det plukket DNA-prøver av bjørnen, og på bakgrunn av dem ble bjørnen kalt HE169 i databasen gjenkjent.Den dukket opp i databasen første gang i 2015.

– Det er en innvandrer fra Elverum, og det var gitt mange skadefellingstillatelser etter beitesesongen i fjor.

Det dukket opp spor på snøen i slutten av mars, like før påske. Disse indikerte at det var samme bjørn.

– Det ble plukket skitprøver og hårprøver, og vi fikk bekreftet at det var den samme bjørnen. Det første til at Miljødirektoratet fattet vedtak om felling 11. april, og det ble vedtatt at SNO skulle håndtere det.

Folk fra kommunale skadefellingslag fant ferske sportegn og risset området grovt, og dit dro to mann fra SNO og ti mann fra skadefellingslaget.

– Det ble iverksatt utpostering i kombinasjon med helikopter, og bjørnen kom på en av postene og ble felt av skadefellingslaget umiddelbart.

På spørsmål om det er andre bjørner i sørdelen av Trøndelag nå, mener Aalbu det er lite trolig.

– Per nå tror vi ikke det er noen. Ikke sør for Trondheimsfjorden. De fleste er ute av hiet nå, og har begynt å sette spor.

Han forklarer at bjørnen i vårt område er streifere, og de kommer fra øst. Derfor havner de også stort sett i Gauldal. I denne delen av landet er det folk som jobber i fjellet;

– Det er store tamreinområder der bjørnespor oppdages raskt, forklarer han.

Men det finnes ingen garantier.

– Jeg blir ikke overrasket om det dukker opp bjørn.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert