Slik ser Siva for seg «Låven» bygd på de to smale sentrumstomtene.

Slik ser Siva for seg «Låven» bygd på de to smale sentrumstomtene. Foto: Illustrasjon Siva

Siva må løse parkeringsfloke, krever rådmannen:

«Et spennende signalbygg»

Siva må løse parkeringsfloken før de får bygge 19 meter høye «Låven» – som kan åpne opp for enda flere høyere bygg i Oppdal sentrum.

Sivas 90 meter lange innovasjonssenter «Låven» har skapt stor debatt etter at planene ble presentert i OPP i romjula.

«Et spennende signalbygg», skriver rådmannen når saken skal opp i bygningsrådet mandag.

Nå skal politikerne behandle planene, som utfordrer den tre år gamle områdereguleringsplan for sentrum på flere områder:

Siva vil bygge et bygg som er tre-fem meter høyere enn reguleringsplanen åpner for. Klatretårnet vil rage 26 meter over bakken, mønehøyden på Låven er 19 meter. I reguleringsplanen fra 2015 er maks mønehøyde på tomta der klatretårnet kommer satt til 14 meter.

Låven bygges med saltak, mens områdereguleringsplanen legger opp til flate tak.

Siva vil også slå sammen de to tomtene bygget skal settes opp på, BS 14 og BS15, med en åpen gangvei mellom byggene som forbindelse mellom sentrumsgata og Aunasenteret.

Men det er mer enn høyden som har provosert enkelte av naboene, for Siva tenker å bygge et 90 meter langt bygg uten en eneste parkeringsplass i kjelleren.

Eieren av Aunasenteret, Ren Oppdal AS, har gått sterkt i mot planene og advokat Svein Andersen i Wessel advokater har i et brev til Oppdal kommune omtalt «Låven» som en «volumiøs mur» foran senteret.

Eieren av kjøpesenteret reagerer i første rekke på at Siva vil bygge et storbygg uten å oppfylle parkeringskravet for nye bygg, og at de bryter bestemmelsene i reguleringsplanen om byggehøyde og volum.

Bygningsrådet får planene til Siva om et innovasjonssenteret på bordet i mandagens møte. Rådmannen går inn for å sende Siva-planene ut på høring, men setter først og fremst en klar premiss:

Siva må løse parkeringsproblematikken før de søker om byggetillatelse.

Aunasenteret varsler at de vil nekte Siva å ta i bruk parkeringsplassene som Aunasenteret har opparbeidet, delvis på kommunens grunn. Samtidig har rådmannen i en advokatbetenkning fått et klart råd om å avvise en frikjøpsavtale hvor utbyggere i sentrum kan kjøpe seg fri fra parkeringskravene.

Sivabygget innebærer krav om 84 nye parkeringsplasser, to løsninger med parkeringskjeller antyder  36 og 45 plasser. Siva ønsket å løse parkeringskravet i selve byggesaken.

Det avviser rådmannen og foreslår at Siva må dokumentere at kravene til parkering er oppfylt, før de får byggetillatelse.

Siva vil i planforslaget også etablere et fortau på sørøstsiden av bygget mot Aunasenteret, og ta grunn fra Aunasenteret som i dag brukes til parkering. Det har Aunasenteret blankt avvist.

Her foreslår i stedet rådmannen å utvide de tomtene BS14 og BSD15 med to meter motsatt vei, mot nordvest. Det vil gjøre området mot den nye sentrumsgata to meter smalere og enda mer av den fine sentrumsgata må rives opp hvis «Låven» realiseres.

For rådmannen er positiv til satsingen på et innovasjonssenter Siva selv har anslått vil koste 130 millioner.

«Rådmannen mener at en utbygging i tråd med planforslaget vil tilføre Oppdal sentrum et spennende signalbygg med flere positive samfunnsmessige virkninger. Arealutnyttelsen på BS14 og BS15 vil bli bedre ved at BS15 utvides, og at det legges opp til et bygg i fire etasjer. Sammenbyggingen vil også gjøre at areal til heis og trapperom blir redusert. (…) Videre vil bygget føre til en ønsket fortetting av Oppdal sentrum, med tydeligere gaterom og sosiale møteplasser. »

Samtidig er rådmannen bekymret for å gi dispensasjon fra en plan som bare er tre år gammel og skulle gi forutsigbarhet for aktører i Oppdal sentrum.  Det er særlig byggehøyden rådmannen er bekymret for, og frykter konsekvensen av et ja.

«Denne saken vil kunne skape uheldig presedens for andre utbyggingsområder i Oppdal sentrum. Det er dermed vanskelig å se hvilke konsekvenser et positivt vedtak i denne saken vil få», skriver rådmannen.

Derfor ber rådmannen om at kommunestyret, som skal sluttbehandle Siva-planen,  vedtar å be rådmannen igangsette arbeid med å endre områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, med tanke på å vurdere nye byggehøyder i sentrumskjernen i Oppdal.

Dermed sendes planen ut på lovbestemt høring,  og alle aktører kan komme med innspill om både parkering, flytting av tomtearealet og høyden.

 

 

 

Kommentarer (5)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 7 måneder siden

  Å plassere innovasjonsbygget i sin nåværende planlagte form og utseende, på Oppdals kanskje fineste og mest attraktive t... Vis mer Å plassere innovasjonsbygget i sin nåværende planlagte form og utseende, på Oppdals kanskje fineste og mest attraktive tomt etter Spekematen, vil gjøre at alle tilreisende som får se dette, vil få kink i nakken. Bygget må i tilfelle planlegges på nytt, for å tilpasse form og utseende , så det passer tomta og annen bebyggelse i området. Fram i tid , så tror jeg heller Spekematbygget blir ombygd til leiligheter.

 2. Martin Almskår For 7 måneder siden

  Det sa jeg å for mange uker siden i en artikkel her Arne, beste tomta i byen !!!

 3. Arne Skjørstadmo For 7 måneder siden

  Vent til Spekematen har flyttet,og bygg der.

 4. Stig Johansson For 8 måneder siden

  Dette skjer ikke ofte, men her er jeg enig Odd!

 5. Odd Nyberg For 8 måneder siden

  Hva er poenget med reguleringsplaner ? Er det riktig at disse endres for at enkelte skal særbehandles ? Tror det er tid ... Vis mer Hva er poenget med reguleringsplaner ? Er det riktig at disse endres for at enkelte skal særbehandles ? Tror det er tid for « TimeOut»...... Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging !

Legg inn kommentar

Kommentarer (5)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 7 måneder siden

  Å plassere innovasjonsbygget i sin nåværende planlagte form og utseende, på Oppdals kanskje fineste og mest attraktive t... Vis mer Å plassere innovasjonsbygget i sin nåværende planlagte form og utseende, på Oppdals kanskje fineste og mest attraktive tomt etter Spekematen, vil gjøre at alle tilreisende som får se dette, vil få kink i nakken. Bygget må i tilfelle planlegges på nytt, for å tilpasse form og utseende , så det passer tomta og annen bebyggelse i området. Fram i tid , så tror jeg heller Spekematbygget blir ombygd til leiligheter.

 2. Martin Almskår For 7 måneder siden

  Det sa jeg å for mange uker siden i en artikkel her Arne, beste tomta i byen !!!

 3. Arne Skjørstadmo For 7 måneder siden

  Vent til Spekematen har flyttet,og bygg der.

 4. Stig Johansson For 8 måneder siden

  Dette skjer ikke ofte, men her er jeg enig Odd!

 5. Odd Nyberg For 8 måneder siden

  Hva er poenget med reguleringsplaner ? Er det riktig at disse endres for at enkelte skal særbehandles ? Tror det er tid ... Vis mer Hva er poenget med reguleringsplaner ? Er det riktig at disse endres for at enkelte skal særbehandles ? Tror det er tid for « TimeOut»...... Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging !

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert