Representanter for Fau på Lønset stiller under åpen høring  om handlingsplanen i formannskapet tirsdag. Bildet ble tatt før folkemøtet på Lønset 31. mai.

Representanter for Fau på Lønset stiller under åpen høring om handlingsplanen i formannskapet tirsdag. Bildet ble tatt før folkemøtet på Lønset 31. mai.

Fem aktører vil være med på politikermøte:

Fotballhall og skole i høring

Oppvekstsenter og fotballhall er blant temaene som tas opp under formannskapets høring om handlingsplanen tirsdag.

Lag, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner er invitert av formannskapet til å komme med synspunkter til handlingsplanen i en egen høring.

Da fristen gikk ut mandag klokka 12, hadde fem ulike aktører meldt seg på til tirsdagens høring:

  • Utdanningsforbundet
  • Fotballgruppa i Oppdal IL
  • Fagforbundet
  • Oppdal kirkelige fellesråd
  • Fau ved Lønset oppvekstsenter.

–  Alle får en halvtime hver på å presentere sin sak, og høringen starter klokka 09 tirsdag, opplyser formannskapssekretær, Gerd Måren til OPP. Måren presiserer at det ikke går frem av påmeldingen hvilke tema de ulike aktørene vil ta opp.

Leder i fotballgruppa, Inge Lauritzen har bekreftet overfor OPP at de ønsker å ta opp spørsmålet om kommunal støtte på 5,5 millioner kroner til planene for en 9-erhall på nye grus.

Fau ved Lønset oppvekstsenter vil trolig følge opp spørsmålet om framtida for barnehage og skole. Etter at rådmannen foreslo å legge ned oppvekstsenteret fra årsskiftet, vedtok flertallet i formannskapet i forrige uke å frede barnehage og skole ett skoleår til, mens videre drift vurderes på nytt neste vår.

Kommunestyret skal sluttbehandle handlingsplan for 2019-2022 torsdag 21 juni.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert