Nerskogbygg Roar Enoksen viste Høyre-politikerne Guro Angell Gimse, Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf standarden på Nerskogvegen i fjor høst.

Nerskogbygg Roar Enoksen viste Høyre-politikerne Guro Angell Gimse, Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf standarden på Nerskogvegen i fjor høst. Foto: Morgan Frelsøy

– Jeg er skuffet, sier Ingvill Dalseg etter budsjettjustering i fylkestinget:

Ingen penger til Nerskogsvegen

Høyre klarte ikke å få posisjonen til å snu.

Høyre sammen med Frp og Venstre ville bruke 50 millioner av fylkeskommunens mindreforbruk i fjor til fylkesveiene.

Årsaken er at partiet mente det var viktig å utnytte handlingsrommet som fylkeskommunen har til å vedlikeholde veiene etter et betydelig mindreforbruk i fjor.

Høyre ble i mai nedstemt på fylkestinget med 57 mot 21 stemmer i denne saken, de andre partiene mente disse pengene måtte brukes slik de tradisjonelt er blitt brukt; ved at de går tilbake til det de var bevilget til i utgangspunktet.

I onsdagens møte i fylkestinget gjentok Høyre forslaget.

– Høyre står ved sine ord og vi la inn 50 millioner til samferdsel og Eiden omtalte Nerskogvegen fra talerstolen, skriver Ingvill Dalseg i en epost til OPP.
 
Eiden kommenterte fra talerstolen at han har reist litt rundt og sett på vei. Han var nylig på Nerskogen der han deltok i folkemøtet om vei.
– Jeg var på Nerskogen for kort tid tilbake. Her er veistandarden særdeles dårlig – hvorfor velger posisjonen å prioritere Ratvikvegen i Åfjord fremfor en annen veistrekning, spurte Eiden.
 
Ingvill Dalseg sier  i en kommentar til OPP :
– Dette er skuffende, trodde faktisk at våre to Ap-ordførere og Ap i fylket snakket sammen og etter møtet på Nerskogen hadde jeg faktisk håp – men den gang ei! Jeg skal fortsette å jobbe for Nerskogvegen – med eller uten støtte fra Ap, kommenterer hun.
Statens vegvesen har lagt fram fire ulike alternativer til hvordan veien skal rustes opp. Det dyreste vil koste 45 millioner kroner. Det er fra før satt av 10 millioner kroner til opprusting av veien som i år har hatt aksellastrestriksjoner. Det har næringslivet på Nerskogen tapt store beløp på.
Nå blir trolig alt arbeid med veien utsatt til etter Nato-øvelsen Trident Juncture der amerikanske soldater fra US Marines skal bruke veien under øvelsen til militærtransport.
Slik ble pengene fra mindreforbruket i fylket disponert, etter forslag fra Ap, Sp, Krf, MDG og SV.

Kulturinvesteringer

7 000 000,00

Lys i Nidarosdomen

5 000 000,00

Opplæring/ekstra avsetning til overgangsordning

20 000 000,00

Tilskudd til fotballhall på Steinkjer

10 000 000,00

Bredbånd/Mobil

3 000 000,00

Ratvikvegen Åfjord

3 500 000,00

Fornyingsprosjektet veg

15 000 000,00

Gang og sykkelveg Namdalseid

1 000 000,00

Støtteordning reduksjon plastforsøpling

1 000 000,00

Inndekning fra mindreforbruk 2017/disp fond

65 500 000,00

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert