Slik ser Siva for seg «Låven» bygd på de to smale sentrumstomtene.

Slik ser Siva for seg «Låven» bygd på de to smale sentrumstomtene. Foto: Illustrasjon Siva

Aunasenterets advokat med brev til kommunen:

– Dette kan ikke bygges

Aunasenteret nekter både å avstå grunn til Sivas innovasjonssenter og gi fra seg parkeringsplasser slik at bygget kan realiseres, ifølge handlesenterets advokat.

I et brev til rådmannen i Oppdal kommune går advokat Svein Andersen i Wessel advokater hardt ut mot forslaget til revidert områdereguleringsplan fra Siva. Andersen representerer nærmeste nabo til det planlagte bygget, Aunasenteret, som allerede har kommet med sterke protester mot størrelsen på innovasjonssenteret, foreslåtte parkeringsløsninger og behovet for å ekspropriere grunn for å få planen og bygget realisert.

Planforslaget skal behandles av bygningsrådet i Oppdal 18. juni, og skal opp i kommunestyret tre dager senere.

Svein Andersen skriver «at planen eller ønsket bygg etter vår oppfatning ikke kan gjennomføres ut fra de forutsetninger som ligger til grunn for reguleringsforslaget».

Advokaten legger følgende forutsetninger til grunn for sin gjennomgang av saken (sitat):

 1. At to tomter slås sammen i tillegg til en tomt regulert til veigrunn
 2. At bygget blir inntil 19 meter høyt, 3,5 meter høyere enn gjeldende plan (en økning på inntil 20 %), og hele 90 meter langt
 3. At bygningskroppen skal gå i grenselinjen/formålsgrense mot gnr 280 brn 96 tilhørende Ren Oppdal AS/Aunasenteret, og at Aunasenteret skal avstå ca. 2-3 meter grunn til fortau på bekostning av senterets parkeringsplasser.
 4. At parkering, i alle fall delvis, skal finne sted på Aunasenterets parkeringsplass iht. privat avtale.

Andersen mener at de to første punktene fra listen over medfører så store endringer fra opprinnelig plan «at den av den grunn ikke kan godtas». Advokaten hevder videre at planforslaget er i konflikt med flere bestemmelser i Plan- og bygningsloven, og varsler videre at det er uaktuelt for Aunasenteret å avstå grunn og parkeringsplasser, og slår dessuten fast at det ikke er «rettslig grunnlag for ekspropriasjon».

Aunasenteret vil heller ikke inngå en privat avtale knyttet til parkering på tomten, slår Andersen fast.

Siva har beregnet at det er behov for 84 parkeringsplasser ved nybygget, noe som ikke er mulig å løse i tilknytning til de aktuelle tomtene, og i tillegg er det et ønske om å kjøpe fri 50 parkeringsplasser. Behovet for parkeringsplasser må da dekkes inn på andre parkeringsområder i sentrum, noe som øker presset, påpeker advokaten, som bestrider hele parkeringsberegningen.

Andersen skriver at Siva gjerne må bygge et innovasjonssenter, «men også Siva må vise respekt for, og følge, gjeldende reguleringsplaner slik disse er vedtatt av kommunen», og skriver at hans klient er «ganske undrende til at Siva som et statlig foretak ikke har mer respekt for kommunalt vedtatte planer utarbeidet etter lange og demokratiske prosesser. Det samme gjelder overfor Aunasenteret som privat part, hvor Siva ønsker å omregulere annen manns grunn.»

Svein Andersen omtaler planene for et 19 meter høyt og 90 meter langt bygg som «en volumiøs mur foran senteret» og mener at konsekvensen av kritikken er at byggets omfang må reduseres i henhold til gjeldende plan, slik at også parkeringsbehovet reduseres.

 

Kommentarer (3)

 1. Geir Sæther For 8 måneder siden

  Dette bygget har ingenting med fortetting i sentrum å gjøre, heller rasering.. Jeg ønsker innovasjons-bygget velkommen t... Vis mer Dette bygget har ingenting med fortetting i sentrum å gjøre, heller rasering.. Jeg ønsker innovasjons-bygget velkommen til Oppdal jeg men plasseres det her blir det heller fullstendig "plugging" av sentrumet vårt. Nå har vi endelig fått opparbeidet ei luftig sentrumsgate som fungerer MEGET bra og som folk storkoser seg i store som små, og så skal liksom alt dette røskes opp igjen nå for å tekke noens visjoner om hva som er bra for Oppdal.. Nei flytt bygget til en egnet tomt i nærheten der det ikke er nødvendig å trykke det ned i bakken med skoskje! Få Shelltomta på bordet, gamle meieriet også. (det er 90 meter forresten) og har enda plass til alle "innovatører" som trenger å parkere der 👍

 2. Andor Sæther For 8 måneder siden

  Kunnet ikke vært mere enig Arnt. Dette er galskap fra ende til annen.. Nå som sentrumsområdet ble så åpent og trivelig s... Vis mer Kunnet ikke vært mere enig Arnt. Dette er galskap fra ende til annen.. Nå som sentrumsområdet ble så åpent og trivelig så er dette galskap å bygge. Greit nok med er innovasjonsenter, men hvorfor i alle dager skal de kline et slikt monsterbygg midt i sentrum? Nei nå må Oppdalingene begynne å si stopp for idiotiet. Har jo ei tomtved rundkjøringa i nordenden av sentrum, hvorfor ikke bruke dette som et alternativ. Eller gamle dekkmann tomta? Nå må Oppdal kommune begynne å høre på folket, vi som faktisk bor her! Å det samme med naboene som får denne veggen inn til seg. Nåkk æ nåkk!!

 3. Arnt Thyve For 8 måneder siden

  Hvorfor i alle dager skal man klemme inn et monsterbygg når det endelig har blitt et åpent område i sentrum? Et slikt by... Vis mer Hvorfor i alle dager skal man klemme inn et monsterbygg når det endelig har blitt et åpent område i sentrum? Et slikt bygg hører naturlig hjemme på industriområdet. En skulle nesten tro at noen vil bruke arkitektur til å skremme turister vekk fra bygda. Er estetikk enda helt fraværende i sentrumsplanleggingen? Er det så vanskelig å planlegge et sentrum der det er trivelig å spasere en tur? Ikke at de eksisterende byggene er noen arkitektoniske perler akkurat, men desto mer skulle jeg ønske at man slo inn på en ny kurs. En bygd som lever av turisme burde prøve å gjøre seg attraktiv også utenom skianleggene.

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Geir Sæther For 8 måneder siden

  Dette bygget har ingenting med fortetting i sentrum å gjøre, heller rasering.. Jeg ønsker innovasjons-bygget velkommen t... Vis mer Dette bygget har ingenting med fortetting i sentrum å gjøre, heller rasering.. Jeg ønsker innovasjons-bygget velkommen til Oppdal jeg men plasseres det her blir det heller fullstendig "plugging" av sentrumet vårt. Nå har vi endelig fått opparbeidet ei luftig sentrumsgate som fungerer MEGET bra og som folk storkoser seg i store som små, og så skal liksom alt dette røskes opp igjen nå for å tekke noens visjoner om hva som er bra for Oppdal.. Nei flytt bygget til en egnet tomt i nærheten der det ikke er nødvendig å trykke det ned i bakken med skoskje! Få Shelltomta på bordet, gamle meieriet også. (det er 90 meter forresten) og har enda plass til alle "innovatører" som trenger å parkere der 👍

 2. Andor Sæther For 8 måneder siden

  Kunnet ikke vært mere enig Arnt. Dette er galskap fra ende til annen.. Nå som sentrumsområdet ble så åpent og trivelig s... Vis mer Kunnet ikke vært mere enig Arnt. Dette er galskap fra ende til annen.. Nå som sentrumsområdet ble så åpent og trivelig så er dette galskap å bygge. Greit nok med er innovasjonsenter, men hvorfor i alle dager skal de kline et slikt monsterbygg midt i sentrum? Nei nå må Oppdalingene begynne å si stopp for idiotiet. Har jo ei tomtved rundkjøringa i nordenden av sentrum, hvorfor ikke bruke dette som et alternativ. Eller gamle dekkmann tomta? Nå må Oppdal kommune begynne å høre på folket, vi som faktisk bor her! Å det samme med naboene som får denne veggen inn til seg. Nåkk æ nåkk!!

 3. Arnt Thyve For 8 måneder siden

  Hvorfor i alle dager skal man klemme inn et monsterbygg når det endelig har blitt et åpent område i sentrum? Et slikt by... Vis mer Hvorfor i alle dager skal man klemme inn et monsterbygg når det endelig har blitt et åpent område i sentrum? Et slikt bygg hører naturlig hjemme på industriområdet. En skulle nesten tro at noen vil bruke arkitektur til å skremme turister vekk fra bygda. Er estetikk enda helt fraværende i sentrumsplanleggingen? Er det så vanskelig å planlegge et sentrum der det er trivelig å spasere en tur? Ikke at de eksisterende byggene er noen arkitektoniske perler akkurat, men desto mer skulle jeg ønske at man slo inn på en ny kurs. En bygd som lever av turisme burde prøve å gjøre seg attraktiv også utenom skianleggene.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert