Rådmannen har sladdet viktig informasjon om hva kommunen får for 49,9 prosent av aksjene i everket og kraftomsetningen. Vedtaket ble gjort 26. april.
Rådmannen har sladdet viktig informasjon om hva kommunen får for 49,9 prosent av aksjene i everket og kraftomsetningen. Vedtaket ble gjort 26. april.

Gir innsyn i Everk-sak, men fortsatt mye hemmelig:

Slik gir rådmannen innsyn

Rådmannen frigir deler av saksdokumentene i everksaken, men hva TrønderEnergi betaler for Oppdal Everk holdes fortsatt skjult. Selv om det er kjent.

Prisen for 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk og kraftomsetningen er kjent. OPP skrev i forrige uke at Oppdal kommune får 81,5 millioner kroner i handelen.

Til tross for at det snart er to måneder siden kommunestyret vedtok salget, vil ikke kommunen offentliggjøre salgssummen. Tallene er sladdet når rådmannen har etterkommet Fylkesmannens krav om å se på Mediehuset OPPs innsynsbegjæring på nytt, og gir delvis innsyn.

Analysen fra EC Group og de to verdivurderingene av everket, som også er informasjon OPP allerede har publisert, ble i dag frigitt i sin helhet. Rapporten fra EC Group viser at everket står støtt på egne bein, og at inntjening og avkastning øker i forbindelse med effektivisering og kutt i staben fra 19 til 14 ansatte etter 2023.

Verdivurderingene fra konsulentselskapene Pöyry og Thema Consulting Group er på henholdsvis 106,4 og 81,130 millioner kroner for nettvirksomheten.

Rådmannen har etter pålegg fra Fylkesmannen gått gjennom saken på nytt etter OPPs innsynsklage.

Fylkesmannen påpekte at rådmannen ikke har konkretisert hva som gjør at alle opplysningene er av slik art at de er taushetsbelagte, og det er heller ikke vist til mulige skadevirkninger ved offentliggjøring. Fylkesmannen trakk også frem at det stiller seg annerledes med ferdigforhandlede avtaler. Da er det ikke «nødvendigvis hjemmel til å nekte innsyn over lang tid», heter det i Fylkesmannens opphevingsvedtak.

– Det er ingen begrunnelse fra rådmannen for hvorfor noen opplysninger er unntatt offentlighet, mens andre ikke er det, påpeker redaktør Per Roar Bekken.

Han viser til at kjøpesummen for 49,9 prosent av everkaksjene vil komme frem gjennom kommunens regnskaper på et senere tidspunkt.

– Dette er innbyggernes verdier og de har krav på å få kjennskap til hva TrønderEnergi betaler. Det bør kommunen gå ut med nå, sier Bekken, og varsler ny klage.

Han peker dessuten på at TEs konsernsjef, Ståle Gjersvold, i intervju med OPP 19. april sa at han ikke hadde noe i mot at kjøpssummen ble kjent etter at vedtaket var fattet. To uker senere endret Gjersvold mening etter å ha konferert med forhandlingsutvalget. De ønsket fortsatt konfidensialitet fordi forhandlingene fortsatte om en opsjon om å selge resten av everket.

Torsdag skal kommunestyret ta stilling til opsjonsavtalen om å la TrønderEnergi kjøpe resten av kommunens nettselskap. Også disse dokumentene er delvis unntatt offenglighet og delvis sladdet. Prisen og konsekvensene for de ansatte er unntatt offentlighet.

Etter mandagens gruppemøter i de politiske partiene er det klart at det neppe er flertall for å selge alt.

Les i torsdagens OPP: Dette tilbys kommunen for hele selskapet, og slik blir konsekvensene for de ansatte.

Vennligst Logg inn for å kommentere