Ordfører Kirsti Welander refset kommunestyret for lekkasjen som ligger bak forrige ukes oppslag i OPP om everksalget. Nå anmeldes saken.
21. juni i fjor refset ordfører Kirsti Welander kommunestyret for lekkasjen i OPP 13. juni 2018. Saken ble anmeldt, men henlagt av politiet. I den nye forhandlingsprosessen med Trønderenergi lover Welander større åpenhet.

Hevder kommunen taper 3 mill. på OPP-artikkel:

Vurderer å anmelde lekkasje

Oppdal kommune vurderer å anmelde lekkasjen som ligger bak OPPs publisering av hemmelige dokumenter i everksaken.

OPP publiserte i forrige uke hovedinnholdet i salgsavtalen mellom Oppdal kommune og TrønderEnergi der det trønderske kraftkonsernet kjøper 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk og kraftomsetningen. Dokumentene har vært unntatt offentlighet, men deler av saksfremleggene ble onsdag åpnet etter at OPP har klaget til Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Slik gir rådmannen innsyn

–   Dette er en av de mindre hyggelige oppgavene som ordfører, men jeg må i dag irettesette kommunestyret, åpnet ordfører Kirsti Welander.

Hun viste deretter frem OPP fra forrige uke, der hovedoppslaget handlet om at kommunen får 81,5 millioner kroner for handelen.

–   Dokumenter som omhandler forhandlinger og aksjesalg er forelagt eller overlevert avisa. Det er kun kommunestyrets representanter og noen i rådmannens stab som har hatt tilgang til dokumentene, og lokalavisa har publisert informasjon de har fått på ulovlig vis, sa Welander.

Ordføreren slo fast at dette er et brudd på taushetsplikten som svekker kommunens og politikernes omdømme.

-Det er svært alvorlig å lekke informasjon som er unntatt offentlighet. Om man er uenig eller ikke i hemmelighold er uvesentlig. Vi bør vurdere å anmelde forholdet, sa Welander

Ordføreren fortalte at hun har bedt kommuneadvokaten om bistand til å gå gjennom hva lovverket sier om å gi fra seg dokumenter som ikke er offentlige. Welander listet opp følgende:

  • Straffelovens paragraf 209 åpner for mulig straffeansvar med bot eller fengsel i inntil ett år for den som røper taushetsbelagt informasjon.
  • Mulighet for erstatningsrettslig ansvarlig ved brudd på taushetsplikten når det gjelder forretningshemmeligheter
  • Om en ansatt står bak lekkasjen, kan det være oppsigelsesgrunn.

Ordføreren anser det som særlig problematisk at OPP har publisert avtalen om salget av kraftomsetningen i Oppdal Everk.

-Et konkret element er avtalen mellom TrønderEnergi og Oppdal Kommune om videresalget av kundeporteføljen. En prisforskjell per kunde på 1000 kroner innebærer et tap for Oppdal kommune på tre millioner kroner. Det er en direkte konsekvens av det OPP skrev sist, sa Welander, som vil samle formannskapet i en pause i dagens kommunestyremøte. Der skal det vurderes hva som skal skje videre i saken, om den bringes til kontrollutvalget og om det blir en anmeldelse.

-Kildevernet er svært sterkt og jeg anser det som lite sannsynlig at kommunen får kjennskap til hvem som har forelagt avisen dokumentene,  sa Welander.

Vennligst Logg inn for å kommentere