Frank Jenssen er fylkesmann i Trøndelag.

Frank Jenssen er fylkesmann i Trøndelag.

Regionråd med skarp uttalelse til fylkesmann:

Krever ultimatum fjernet

Regionrådet for Orkdalsregionen reagerer meget sterkt på Fylkesmannens ultimatum til Rennebu kommune i grensejusteringsstriden.

Fylkesmannen i Trøndelag vekket oppsikt med å stille et klart ultimatum til Rennebu kommune i grensejusteringssaken. Fire grender sør i Rennebu ønsker å bli en del av Oppdal.

Fylkesmann Frank Jenssen sier i utgangspunktet nei, men skriver i sin innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Rennebu kommune bør gå sammen med Oppdal kommune i en ny storkommune innen 2021.

Hvis ikke det skjer vil fylkesmannen la de fire grendene sør i Rennebu bli overflyttet til Oppdal.

Ultimatumet har falt flere tungt for brystet, og nå saken vært tatt opp i Regionrådet for Orkdalsregionen. Rådet uttaler følgende:

«Regionrådet reagerer meget sterkt på at Fylkesmannen i Trøndelag i sin tilråding i grensejusteringssaken mellom Oppdal og Rennebu legger opp til en praksis med indirekte tvang.».

I alt sju kommuner i Orkdalsregionen er involvert i frivillige kommunesammenslåinger. I uttalelsen heter det videre at «prosessene går godt med god forankring i lokalsamfunnene.

Derfor ber regionrådet om at punkt tre i tilrådingen fjernes, enten ved ny behandling hos Fylkesmannen, under behandlingen i departementet eller av Stortinget.

Punktet er de omstridte setningene hvor fylkesmannen vil la hensynet til innbyggerne i de fire kretsene gå foran Rennebu kommunes bærekraft.

I det omstridte punktet heter det i fylkesmannens innstilling følgende:

«Dersom en kommunesammenslåing ikke besluttes i løpet av inneværende Stortingsperiode, er det Fylkesmannens vurdering at hensynet til innbyggerne i de aktuelle kretsene må vektes tyngre enn hensynet til bærekraften i Rennebu kommune – og dermed at omsøkte grensejustering da vil framstå som en bedre samfunnsmessig løsning som bør vurderes gjennomført.»

 

Kommentarer (2)

 1. Marianne Dolpen For 1 år siden

  Er det bedre å la Rennebu gå helt konkurs? Når det i dag lånes penger til drift, betyr det at bærekraften i kommunen er ... Vis mer Er det bedre å la Rennebu gå helt konkurs? Når det i dag lånes penger til drift, betyr det at bærekraften i kommunen er borte. Hvordan i all verden skal økonomien kunne bedres kraftig de kommende år, så man får bygget det nødvendigste og gitt innbyggerne det tjenestetilbudet de har krav på, uten at man rasjonaliserer og effektiviserer kraftig? Rennebu kommer ikke bort fra at vi nærmest er bankerott. En bedrift som har så dårlig økonomi, legger ned eller slår seg sammen med andre. En kommune må også tenke økonomi, i tillegg til at de skal levere et godt tjenestetilbud. De største innsparelsene gjøres ikke ved å legge ned skoler eller andre funksjoner som er viktige for folket, men å kutte i ansatte på rådhuset. Slår man seg sammen med en eller flere kommuner, kan det spares millioner som kan brukes på folket, istedet for administrasjon.

 2. Odd Nyberg For 1 år siden

  Akkurat som med barn dette - noen hører etter, andre må tas med tvang 😂

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Marianne Dolpen For 1 år siden

  Er det bedre å la Rennebu gå helt konkurs? Når det i dag lånes penger til drift, betyr det at bærekraften i kommunen er ... Vis mer Er det bedre å la Rennebu gå helt konkurs? Når det i dag lånes penger til drift, betyr det at bærekraften i kommunen er borte. Hvordan i all verden skal økonomien kunne bedres kraftig de kommende år, så man får bygget det nødvendigste og gitt innbyggerne det tjenestetilbudet de har krav på, uten at man rasjonaliserer og effektiviserer kraftig? Rennebu kommer ikke bort fra at vi nærmest er bankerott. En bedrift som har så dårlig økonomi, legger ned eller slår seg sammen med andre. En kommune må også tenke økonomi, i tillegg til at de skal levere et godt tjenestetilbud. De største innsparelsene gjøres ikke ved å legge ned skoler eller andre funksjoner som er viktige for folket, men å kutte i ansatte på rådhuset. Slår man seg sammen med en eller flere kommuner, kan det spares millioner som kan brukes på folket, istedet for administrasjon.

 2. Odd Nyberg For 1 år siden

  Akkurat som med barn dette - noen hører etter, andre må tas med tvang 😂

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert