Vil ha everk med på kraftdugnad - og ønsker transportstøtte:

Ber om flere tørketiltak

Varaordfører i Oppdal Ingvill Dalseg utfordrer både Oppdal Everk og TrønderEnergi - og Stortinget om å iverksette flere akuttiltak for tørkerammede bønder.

Landbruks- og matdepartementet har kommet med fire tiltak for å avhjelpe fôrkrisen i landbruket som følge av tørken i sør-Norge. Bønder over hele landet opplever katastrofal avlingssvikt og mange bønder vurderer nedslakting av dyr som følge av fôrmangel.

Varaordfører Ingvill Dalseg mener derfor det må flere tiltak til, og har sendt et brev til sine partikolleger Ingunn Foss og Guro Angell Gimse med ytterligere innspill om tiltak:

Innspillene har Dalseg selv fått etter møte med bønder og fagfolk i landbruket i Oppdal.

1.     Transportstøtte, økonomisk kompensasjon for utgifter forbundet med transport av fôr. Eksempelvis kjøp av rundballer fra nordlige fylker og transport med lastebil til Oppdal.

2.     Ønske om at innmarksbeite skal inngå i beregningstilskudd, altså at det gis erstatning for tap på innmarksbeite, dette er også fôr som går tapt for bonden.

Dalseg viser til oppslaget i OPP sist torsdag der saubonde Steingrim Viken fortalte om avlingsskadene. Han har fått 35 rundballer på et jorde på 180 mål der en normal avling tilsvarer 500 rundballer. Viken er usikker på hvor mange av de 300 vinterfôra sauene han kan beholde på grunn av fôrmangelen.

– Det er en fortvilt situasjon og alle tiltak og hjelp blir viktige for bøndene dette året, sier Dalseg.

Hun mener også andre aktøre kan bidra, og viser til at Gudbrandsdal Energi ifølge avisa GD sponser bønder som trenger vatningsanlegg på tørkerammede jorder. Energiselskapet fjerner fortjenesten og halverer nettleia på strømsalg til vatningsanlegg fram til 31. august. Skjåk energi har hatt en tilsvarende rabatt i flere år.

– Situasjonen i Oppdal og Trøndelag er meget krevende. Jeg håper alle kan bidra – og vil utfordre Oppdal e-verk og TrønderEnergi å gjøre som Gudbrandsdal Energi, dersom det kan være en liten hjelp for bøndene. Bekymringer for økte strømpriser er det siste bøndene skal ha nå, sier Dalseg til OPP.

Dette er tiltak Dalseg mener må komme i tillegg til de fire tiltakene som departementet allerede har varslet:

1. Slår du kornet og lager grovfôr av det får du likevel arealtilskudd for korn.

2. Med virkning fra 13. juli blir det nulltoll for import av høy og halm.

3. At området er rammet av tørke er tilstrekkelig som dokumentasjon på klimabetinget avlingsskade.

4. Raskere erstatningutbetalinger med mål om behandling innen utgangen av 2018.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert