Steinen falt ned midt mellom to store steinfangernett i Gråura.

Steinen falt ned midt mellom to store steinfangernett i Gråura.

Geolog sjekker rasstedet – Sp-leder krever tunnel:

Frykter dødsulykke i Gråura

Vegvesenet sender geolog for å sjekke rasstedet, Sp-politiker krever langt sterkere tiltak.

Leder i Oppdal Senterparti, John Torve, reagerer sterkt etter at ei stor steinblokk dundret ned på Rv70 i løpet av natt til torsdag.

– Her kunne det gått liv, det er bare et tidsspørsmål før det skjer en dødsulykke, sier Torve til OPP torsdag.

Seksjonsleder i Statens vegvesen region midt, Torgeir Bye, har sett på bildene som OPP har tatt på rasstedet. Steinen løsnet ca 25 over veibanen.

– Entreprenør har sjekket området i dag. For å være på den sikre siden vil vi ha en geologisk vurdering også. Vi håper å få gjort dette før helga, bekrefter Bye overfor OPP.

Torve er ikke imponert:

– Samme hvor mange geologer som kommer, vil det komme steiner, sier Torve. Han mener det eneste som kan sikre den fem kilometer lange og rasfarlige strekningen er å bygge en tunnel.

– Vi krever tunnel, det er den eneste, sikre løsningen, sier Torve.

Oppdal senterparti skrev sammen med Sunndal senterparti brev til kommunestyrene i vinter og krever at vegvesenet rydder opp i de rasfarlige områdene i Gråura.

Vegvesenet sendte etter de to rasene i fjor vår to geologer som gikk til fots gjennom de mest utsatte områdene, og de brukte i tillegg drone for å filme berghamrene som går langt oppover fjellsiden langs hele strekningen.

Bare siden 2002 er det registrert 20 skred i Gråura, deriblant flere større skred som har vært til fare for kjørende på Rv70.

Kartleggingen i fjor sommer avslørte at sikkerheten mot naturfarer i dag «ikke er tilfredsstillende», het det i rapporten fra Statens vegvesen.

I rapporten heter det at det er flere ustabile berghammere og løse blokker i terrenget over selve veiskjæringa som kan havne på vegen.

«Risikoen for nedfall på veg er her høyere enn hva man kan akseptere», påpekes det i rapporten som anbefaler umiddelbare sikringstiltak i løpet av 2018.

25 ulike punkt i Gråura ble undersøkt, åtte steder har fått rødt stempel hvor faren er høy for skred. Her bør det gjennomføres tiltak i løpet av ett år.

Steinen som falt ned i natt, var ikke en del av det kartlagte området.

– Nei, ut fra de opplysninger jeg har fått fra geolog og bildene vi har av stedet, var ikke akkurat dette stedet kartlagt, sier Bye til OPP torsdag ettermiddag.

Rapporten kom et halvår etter stein- og jordskredet lørdag 25. mars i fjor da veien ble stengt i tre dager. En familie kom kjørende fra Sunndalsøra og ble øyenvitne til skredet de nesten kjørte inn i.

Dette skredet og et nytt ras helga etter, utløste flere artikler i OPP om rasfaren langs riksveien.

– Vi får rettet opp mange av disse 25 punktene for 10 millioner, sa Torgeir Bye til OPP i fjor.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert