Foto: Morgan Frelsøy

Tørke gir vannmangel og høye kraftpriser:

Strømregningen kan øke med 3000 kr

Lite nedbør i mai og juni gir kraftig hopp i strømprisen.

Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017.  Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
– Økningen i kraftprisene hittil i år og utsiktene til høy pris fremover, gjør at en gjennomsnittskunde må betale om lag 3000 kroner mer for strømmen i år, enn i fjor, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE i en pressemelding.

NVEs beregning er basert på at gjennomsnittskunden bruker rundt 20.000 kWh i året.

Andre kvartal ble et kvartal med lite nedbør.  Nedbør som regn og snø målt i potensiell kraftproduksjon, var 60 prosent av normalen i andre kvartal 2018.

– Lite nedbør gjør at Norge nå har mindre vannressurser til kraftproduksjon enn i et normalår. I fire av ukene i andre kvartal, var det så lite nedbør at den antatte fordampningen var større enn nedbøren. Det er uvanlig, sier Willumsen.

Mai måned var den varmeste siden målingene startet i 1900, og det satte fart på snøsmeltingen i fjellet.  Smeltevannet gjorde at magasinfyllingen for det meste holdt seg over normalen i vår. Etter hvert som snøen smeltet, flatet magasinfyllingen ut til 6,4 prosentpoeng under normalt mot slutten av andre kvartal.

– Den ekstremt varme mai-måneden medvirket til at snøen smeltet raskt, slik at vi nå ligger nær normal fylling i magasinene. Det meste av snøen har smeltet, og vi kan forvente mindre tilsig enn vanlig framover. Kraftforsyningen i Norge er likevel ikke truet av tørken, siden vi har en del vann å ta av. Vi har også muligheten til å importere kraft fra Sverige, Danmark og Nederland om det skulle bli nødvendig. Utenlandskablene gjør oss mindre sårbare i tørrår, samtidig som vi tjener penger på strømeksport i fuktige år, forklarer Willumsen.

Sparer vann til vinteren

Den nedbørsfattige våren gjorde at norsk kraftproduksjon og nettoeksport falt med 3,5 TWh sammenlignet med andre kvartal i 2017. Nettoeksport totalt sett over kvartalet var kun 0,4 TWh, noe som er uvanlig lavt under snøsmeltingen. Det var også noen uker med netto import.

– Tørken vi er inne i, gjør at det er svært lite tilsig til kraftmagasinene. Vi ser at kraftprodusentene holder vann tilbake for å spare til vinteren. Det medvirker til en noe høyere kraftpris nå, men vannet som holdes igjen vil redusere strømregningen til vinteren, sier Vegard Willumsen i NVE.

Strømprisen ved Oppdal Everk var i dag 70,16 øre/kwh for en strømkunde med 20.000 kwh i året.

I markedskommentaren fra Oppdal Everk heter det at prisene holder seg fortsatt forholdsvis høye. Dette grunnet lite nedbør. Prisene vil påvirkes i hovedsak av nedbør og temperaturer også i tiden som kommer.

I markedskommentaren påpekes det at historisk sett er strømprisene fortsatt lave. «Markedet har vist lave priser både i 2012, i 2013og i 2014 med få unntak. Dette skyldes i også over gjennomsnittet med vann i magasinene og økonomisk usikkerhet i verden.»

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

    Når det nå har vært en lengre periode med ekstrem varme og tørke, så vil vel det også nå i den lyse årstid, være mindre ... Vis mer Når det nå har vært en lengre periode med ekstrem varme og tørke, så vil vel det også nå i den lyse årstid, være mindre etterspørsel etter strøm til belysning og varme. Noe som skulle stabilisere prisene. Endel strøm vil vel gå til "aircndition". Og når det er en langvarig periode med sol og varme, så vil vel den varme lufta absorbere enormt med fuktighet. Så når vi får disse hersens lavtrykkene fra vest, og lufta blir kaldere, så vil vel det bli frigjort enormt med regn, noe som kanskje kan ligne på syndfloden?

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

    Når det nå har vært en lengre periode med ekstrem varme og tørke, så vil vel det også nå i den lyse årstid, være mindre ... Vis mer Når det nå har vært en lengre periode med ekstrem varme og tørke, så vil vel det også nå i den lyse årstid, være mindre etterspørsel etter strøm til belysning og varme. Noe som skulle stabilisere prisene. Endel strøm vil vel gå til "aircndition". Og når det er en langvarig periode med sol og varme, så vil vel den varme lufta absorbere enormt med fuktighet. Så når vi får disse hersens lavtrykkene fra vest, og lufta blir kaldere, så vil vel det bli frigjort enormt med regn, noe som kanskje kan ligne på syndfloden?

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert