Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling.

Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling. Foto: Harald Kristian Jære, arkiv

Påviste tre jervynglinger i Oppdal:

Går mot utrygg fjell-sommer

Fire jerveynglinger nær eller i beiteområder for sau gjør at sauenæringa i Oppdal frykter for tap i sauebesetningene denne sommeren.

– Feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO) har så langt påvist 53 jervekull i landet i år, og det er en oppgang på 13 kull fra 40 i fjor. Det betyr at jervebestanden i år ser ut til å være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige valpekull i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Lisensfellingen av jerv, som ble avsluttet nå den 15. februar, resulterte i åtte felte jerver i region 6; alle felt i Trøndelag. Fem av dem ble felt i kommunene Lierne, Meråker (3) og Oppdal under ordinær lisensfelling.

LES OGSÅ: Vil ha skadeforebygging

Men selv om hele sju av jervene var tisper, tyder observasjoner på at det denne våren har vært minst tre jerveynglinger i oppdalsfjella; samtlige i såkalte beiteprioriterte områder. Derfor sendte Sør-Trøndelag Sau og Geit en søknad til Fylkesmannen 13. juni om skadeforebyggende felling av jervekull først og fremst i Oppdal, samt i deler av Trollheimen.

Tross de dokumenterte ynglingene avslo Fylkesmannen søknaden begrunnet med at skadefelling skal knyttes opp mot en akutt skadesituasjon. Selv om det er hovedregelen, har likevel Fylkesmannen anledning til å gi forebyggende skadefellingstillatelse uten at skade har oppstått på vedtakstidspunktet.

Men, ettersom den såkalte lisensfellingsperioden utgikk 15. februar, vil Fylkesmannen ikke gjøre noe med saken nå. Noe som begrunnes slik i svaret til Sau og Geit:

«Felling for å regulere bestandsstørrelsen, i dette tilfellet jervebestanden, skal skje gjennom lisensfelling». Her viser Fylkesmannen til rovviltforliket hvor det altså er enighet om at bestandsregulerende tiltak skal skje gjennom lisensfelling.

Samtidig heter det i fylkesmannens vurdering at terskelen for å innvilge søknader om skadefellingstillatelser i prioriterte beiteområder er lav.

Fant nye hi

Rovviltansvarlig Frode Aalbu fra Statens naturoppsyn ( SNO) sier det er påvist ynglinger i henholdsvis Stølådalen og Dindal/Lindal.

– Det er nye hiplasser begge steder, sier Aalbu og tilføyer at en tredje yngling er påvist i Kråkvasstind. Nærmere bestemt på Sunndalssida av fylkesgrensa.

– Det er grunn til å tro at dette er samme tispe som sammen med tre valper ble observert av Harald Jære uti Storlidalen først i juni, sier Aalbu til OPP.

Selv om han medgir at de tre yngleplassene potensielt kan berøre beitedyr, behøver det ikke nødvendigvis å bli slik. Det begrunner Aalbu med at han sitter på dokumentasjon som viser at samtlige av tispene som har ynglet denne våren, har befunnet seg i sine respektive områder i flere år uten at det er påvist betydelige tap av sau der.

– Det har det derimot vært senest i fjor sommer i Østfjella, hvor det ikke har vært noen påviste ynglinger de siste årene, sier Aalbu.

Han understreker at han uttaler seg med utgangspunkt i faktiske og innsamlede data gjennom en årrekke. Aalbu vil ikke gjøre seg til talsmann for de som ikke ønsker jerv i disse fjellområdene eller for de som ønsker å bevare den.

Kommentarer (2)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

  E trur dæ e, at når sauainj går å kosa sæ i go været med godt beet, og ane fre å ingin fare, så kjæm jærvinj å DRÆP lamm... Vis mer E trur dæ e, at når sauainj går å kosa sæ i go været med godt beet, og ane fre å ingin fare, så kjæm jærvinj å DRÆP lamma, for å skaff mat åt ongainj siin. Å da bliit dæ itt nå inntekt på dæm som ei sauainj. For det kosta pæng å my arbei å al dem opp, sjø.

 2. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

  Hva har jerven med en utrygg fjell-sommer å gjøre???!

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

  E trur dæ e, at når sauainj går å kosa sæ i go været med godt beet, og ane fre å ingin fare, så kjæm jærvinj å DRÆP lamm... Vis mer E trur dæ e, at når sauainj går å kosa sæ i go været med godt beet, og ane fre å ingin fare, så kjæm jærvinj å DRÆP lamma, for å skaff mat åt ongainj siin. Å da bliit dæ itt nå inntekt på dæm som ei sauainj. For det kosta pæng å my arbei å al dem opp, sjø.

 2. Inge Bertil Bruseth For 9 måneder siden

  Hva har jerven med en utrygg fjell-sommer å gjøre???!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert