Folkemøter om militærøvelse i Oppdal og Rennebu:

Dropper US Marines-leir

Forsvaret har gått bort fra en stor militærleir for US Marines på Nerskogen når den største militærøvelsen på norsk jord siden 80-tallet blåses i gang i oktober.

Det bekrefter oberst Håkon Warø overfor Radio E6 mandag morgen. Onsdag kveld skal Forsvaret og en rekke andre etater informere om Nato-øvelsen Trident Juncture på et folkemøte i Rennebu, mens oppdalinger får informasjon om storøvelsen tirsdag i neste uke.

Totalt 40 000 soldater og 10 000 tunge militære kjøretøy vil prege midt-Norge fra september til november, og Warø legger ikke skjul på at befolkningen vil merke øvelsen når tropper skal forflyttes og det skal øves på krig i Midt-Norge.

– Det blir mye trafikk med kolonner på veiene og lavtflygende helikoptre. Men vi vil i så stor grad som mulig unngå å bruke veiene på den tida av døgnet da innbyggerne bruker de mest, til og fra skole og jobb, sier Warø til Radio E6.

Den italienske avdelingen har allerede kommet til Åndalsnes og forflyttet seg mot Lesja og Dovre, og fram mot midten av september vil andre lands tropper ankomme Norge og forflytte seg innover i landet.

– Det vil trolig være 3000-5000 soldater i søndre deler av Trøndelag på det meste, sier Warø.

Tidligere har det vært planlagt å ha en større leir for et par tusen US Marines-soldater ved Granasjøen på Nerskogen. Det har øvelsesledelsen nå gått bort fra, sier Warø.

Men fortsatt vil veiene i regionen bli brukt til masseforflytninger med til dels tunge kjøretøy, også Nerskogsvegen som stedvis er svært dårlig og hvor veimyndigheter vil avvente militærøvelsen før en gjør tiltak.

Flyplassen i Oppdal vil derimot bli tatt i bruk under øvelsen bekrefter Warø. Men hvor de store stridsoppgjørene under Trident Juncture vil bli utkjempet er ikke avklart.

– Det er litt situasjonsbetinget hvor avdelingene kommer i manøverstrid. Vi skal gjøre gode avtaler med grunneiere og vi vil styre unna tettbygde strøk og verna områder.

Forsvaret vil sammen med en rekke sivile beredskapsetater invitere innbyggerne i Trøndelag til informasjonsmøter om høstens store NATO-øvelse.

Forsvaret, politiet, vegmyndighetene og Fylkesmannen vil på folkemøtene informere om trafikksituasjonen, miljøvern og sikkerhet under øvelsen. Onsdag er det møte i Rennebuhallen på Berkåk, mens møtet i Oppdal tirsdag 4. september er i kommunestyresalen.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer