Sps Bjørg Marit Sæteren og Ola Husa Risan, samt Ingvill Dalseg (H) og Heidi Pawlik Carlson (KrF) la frem felles budsjettforslag i formannskapet.

Sps Bjørg Marit Sæteren og Ola Husa Risan, samt Ingvill Dalseg (H) og Heidi Pawlik Carlson (KrF) la frem felles budsjettforslag i formannskapet. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Sp-topp reagerer på rovdyrsvaret fra departementet:

Krever dokumentasjon fra Elvestuen

Senterpartiets gruppeleder i Oppdal og saubonde, Ola Husa Risan, mener rovdyrsvaret klima- og miljødepartementet har gitt varaordføreren er «håpløst å forholde seg til».

Etter historisk høye tap av sau på beite i fjor og påviste jervynglinger i fjellet i sommer, refset Oppdals varaordfører Ingvill Dalseg (H) regjeringens rovdyrpolitikk. Av 48 493 sau som ble sluppet på beite, ble 3 433 tekser og lam borte i fjellet. Kongeørn, gaupe og jerv er de største skadegjørerne.

Nå frykter saunæringa en ny tapssommer i fjellet.

I et åpent brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) spurte Dalseg hvordan klima- og miljødepartementet arbeider for å sikre fremtidig gode forhold for saue- og tamrein næringen i Oppdal, samtidig med at bestanden av rovdyr skal balanseres.

Dalseg ville vite om politikken er i tråd med Stortingets rovdyrforlik. Det er bestemt at det ikke skal være yngling av jerv i Oppdal, som er landets største saukommune, og de andre kommunene rundt Trollheimen, der beitenæringa er prioritert.

I går kom svaret fra departementet, der det slås fast at det er vanskelig å unngå konflikt mellom beitedyr og rovdyr. Det varsles ingen spesielle tiltak mot rovdyr i Oppdal.

Departementet skriver også at «størsteparten av beitedyrtapene i utmark hvert år skyldes andre årsaker enn rovvilt, som ulykker, trafikk, sykdom, giftige planter og rev».

Dette får sauebonde og gruppeleder for Sp i Oppdal, Ola Husa Risan til å reagere:

–  Jeg synes dette er en merkelig påstand fra departementets side som er håpløst å forholde seg til, Husa Risan til OPP.

Han viser til at normaltapsprosenten i Oppdal er på 1-2 prosent for tekser og 3-4 prosent for lam. Dette er dyr som forsvinner på beite av andre grunner enn rovvilt.

Tapstallene for fjoråret viser at det totale snittapet var på 7,09 prosent, noe som er historisk høyt. De forrige toppene var i 1999 og i 2003 da snittapet var på 6,90 prosent begge årene, viser dokumentasjon OPP innhentet fra Oppdal kommune.

–  Det er en kjent sak at de som kjemper rovdyrenes sak hevder at beitedyrene er dårlig påpasset, og at tapene skyldes sykdom og ulykker. Departementet må dokumentere påstanden om at det største beitedyrtapet skyldes andre årsaken enn rovdyr. Vi må kunne kreve det når myndighetene krever at vi som er bønder må dokumentere våre tap for å få erstatning, sier Husa Risan, som også reagerer på at det ikke er statsråden selv, men embedsverket som svarer bygdas varaordfører.

–  Ingvill Dalseg har beskrevet de lokale problemstillingene godt og viser til konkrete tapstall. Oppdal skal være et prioritert beiteområde, men det kommer kun vage svar. Dessuten burde en forvente at statsråden svarer varaordføreren selv, sier han.

Ola Husa Risan har selv sau på beite i Åmotsdalen og er bekymret for tapssituasjonen etter årets sesong. Det er påvist jervynglig både i Stroplsjødalen og Dindalen.

–  Jeg har gått mye tilsyn i sommer og ser at tapene øker. Vi ser flokker med bare tekser og ingen lam, og det er fra nå og utover at jerven begynner å sanke før vinteren, sier Husa Risan.

Åmotsdalen beitelag rapporterte inn størst tap etter fjorårssesongen, da 10,22 prosent av den samlede besetningen ikke kom ned fra beite. Soløyfjellet beitelag på motsatt side av dalen hadde et samlet tap på 9,16 prosent.

Sp-lederen viser til at det er offisiell politikk at man skal ta vare på både beitedyr og rovdyr.

– Slik er det ikke i praksis. Det blir ikke tatt ut rovdyr i prioriterte beiteområder. Det er veldig frustrerende,  og det holder ikke mål når det kun er i teorien og i fine brev det snakkes om å ta vare på både beitedyr og rovdyr. I forvaltningen blir dette ikke fulgt opp, mener han.

Kommentar (1)

  1. Arnljot Granås For 8 måneder siden

    Prøv å forstå Elvestues politikk. Rovdyrene vernes til bøndene gir opp beitebruken i utmark. Dette er en fanatiker som i... Vis mer Prøv å forstå Elvestues politikk. Rovdyrene vernes til bøndene gir opp beitebruken i utmark. Dette er en fanatiker som ikke skyr noe middel. Dere skal huske, hver gang dere ser Elvestuen ser dere en mann som har rett. Skjei grande har satt ham inn som sin representant med hensikten som er å hente stemmer fra ULVEELSKERNE!

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Arnljot Granås For 8 måneder siden

    Prøv å forstå Elvestues politikk. Rovdyrene vernes til bøndene gir opp beitebruken i utmark. Dette er en fanatiker som i... Vis mer Prøv å forstå Elvestues politikk. Rovdyrene vernes til bøndene gir opp beitebruken i utmark. Dette er en fanatiker som ikke skyr noe middel. Dere skal huske, hver gang dere ser Elvestuen ser dere en mann som har rett. Skjei grande har satt ham inn som sin representant med hensikten som er å hente stemmer fra ULVEELSKERNE!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert