Dagfinn Skjølsvold, rådmann i Oppdal.

Dagfinn Skjølsvold, rådmann i Oppdal.

Vurderte politianmeldelse av helsearbeidere:

Måtte sparke ansatt

Ansatte slapp politianmeldelse, men mistet jobben i Oppdal kommune etter alvorlige tillitsbrudd i tjenesten.

Oppdal kommune har sagt opp en helsearbeider, mens en kollega sa opp stillingen.

Årsaken er alvolige brudd på kommunens arbeidsreglement, bekrefter rådmann Dagfinn Skjølsvold overfor OPP.

Ifølge avisa Opdalingen (betalingsartikkel) skal de ansatte ha misbrukt penger tilhørende en bruker av kommunens helsetjenestene, samt drukket alkohol eller vært beruset i arbeidstiden.

De to ble i august suspendert fra stillingen, samtidig som de ble varslet om mulig avskjed. Denne uka har det vært drøftingsmøte mellom partene.

En av de to har selv valgt å si opp sin stilling. Den andre ble avskjediget av kommunen, bekrefter rådmannen overfor OPP.

Rådmannen vil ikke kommentere påstander om misbruk av penger eller alkoholbruk, men sier at det dreier seg om en enkelthendelse.

– Forholdet til brukeren er oppgjort, bekrefter rådmannen som sier at kommunen vurderte å politianmelde saken.

– Vi gjorde en totalvurdering.  Dette var straffbare forhold, men i samråd med bruker valgte vi å ikke gå til anmeldelse, sier Skjølsvold.

Ifølge rådmannen vurderte kommunen alvorlighetsgraden i bruddet på arbeidsreglementet opp mot hensynet til de to ansatte, som ifølge rådmannen har vært ansatt i Oppdal kommune over tid.

– Har kommunen hatt for dårlige rutiner?

– Vi har selvsagt tatt en intern gjennomgang og gått gjennom våre retningslinjer og arbeidsbestemmelser for å sikre oss mot at slike ting skjer igjen, sier rådmannen som mener saken heldigvis er av en sjelden karakter.

– Jeg kan ikke huske å ha vært med på en avskjedigelse av en ansatt i Oppdal kommune, sier Skjølsvold som har vært rådmann i Oppdal kommune i elleve år.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert