Ingvill Dalseg og Trøndelag Høyre mener det bør være plass til Trøndelag i en ny regjering.

Ingvill Dalseg og Trøndelag Høyre mener det bør være plass til Trøndelag i en ny regjering. Foto: Morgan Frelsøy

Tar utmarkskommuner med på råd:

Glad for nye rovdyrgrep

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) får en mer sentral rolle i å dempe konfliktene i rovdyrforvaltningen.

Et opprop i sommer fra 130 ordførere om rovdyrproblemene i mange norske landbrukskommuner, endte med at statsminister Erna Solberg inviterte 10 av landets ordførere til toppmøte med både Klima- og miljøvernministeren og landbruksministeren.

Etter møtet lovte Solberg bedre dialog om oppfølging av det såkalte rovdyrforliket. Nå varsler statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljøverndepartementet i et brev at USS skal få en mer sentral rolle i rovvilforvaltningen.

USS representerer med sine 81 medlemmer mange av de kommunene der det er utfordringer med rovvilt, og inviteres nå inn i dialog med Klima- og miljøverndepartementet.

I et møte 28. september skal partene sammen med representater fra Landbruksdepartementet finne ut hvordan dette samarbeidet skal fungere.

Varaordfører Ingvill Dalseg i Oppdal har refset regjeringens rovviltpolitikk og skrev brev til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen tidligere i sommer med spørsmål om hva statsråden ville gjøre for å dempe konfliktene – og oppfylle den todelte målsetningen i rovdyrforliket der både rovdyr og beitedyr i utmark skal tas hensyn til. Departementet svarte på vegne av statsråden, og kunne ikke love noen tiltak og at konflikter med rovdyr måtte bønder i Oppdal leve med.

Flere steder i landet er det stor misnøye med myndighetens manglende uttak av rovdyr som gjør skade på beitedyr.

Dalseg er glad for de nye signalene og at det tas grep på systemnivå for bedre å ivareta den todelte målsetning i rovdyrforvaltningen.

– Dette gleder meg stort. Nå handles det i saken rundt rovdyrforvaltningen og jeg har forventninger om at dette er første steg i å gjennomføre Stortingets vedtatte politikk, sier Dalseg.

Hun og mange saubønder i Norge er oppgitt over avslag på felling av skadedyr og hiuttak av jerv i ynglingefrie soner som Oppdal og Rennebu.

– Jeg forventer nå mer effektive metoder for vedtatte uttak av rovdyr, sier Dalseg.

Dalseg mener det er en utfordring av rovviltpolitikkens to målsetninger forvaltes av to departement.

– Jeg er derfor spesielt tilfreds med at den varslede dialogen vil finne sted med representanter for begge departementene. Et politikkområde som både innbefatter naturmangfoldet, landbruket, dyrevelferd og distriktspolitikken krever felles innsats fra de to fagdepartementene og fra de berørte lokalsamfunn.

Kommentarer (11)

 1. Inge Bertil Bruseth For 6 måneder siden

  Jakt på Rovdyr skaper svekkelse i flokken, mange av rovdyra jakter i flokk,sammen med sine barn for å lære dem å jakte.N... Vis mer Jakt på Rovdyr skaper svekkelse i flokken, mange av rovdyra jakter i flokk,sammen med sine barn for å lære dem å jakte.Ned slakting av rovdyr gir ensome streifdyr som dreper beitedyr i deprisjon.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Du Inge Bertil, ulv, bjørn, jerv og rev, lever av elg, hjort, rådyr, og kadaver av disse. Det har de gjort i uminnelige ... Vis mer Du Inge Bertil, ulv, bjørn, jerv og rev, lever av elg, hjort, rådyr, og kadaver av disse. Det har de gjort i uminnelige tider.(bjørnen spiser også gress, bær o.l.) Mårdyr lever av fisk, ellers så lever de andre dyrene av skudd på trær, gress frø o.l. Når det gjelder beitedyr/husdyr, så fører eierne av disse tilsyn med disse, og setter ut saltstener i terrenget, som kosttilskudd, og for at husdyra skal holde seg innenfor et område, og ikke streife over for store avstander.

 3. Inge Bertil Bruseth For 6 måneder siden

  Tror du at Rovdyr blir vegeteanere, dette vil pågå 100 år til. Dette er ingen konflikt, det er sånn det er og blir. OPPS... Vis mer Tror du at Rovdyr blir vegeteanere, dette vil pågå 100 år til. Dette er ingen konflikt, det er sånn det er og blir. OPPSYN av beitedyr. At Rovdyr ikke blir å finne i naturen er helt fjernt fra virkeligheten.

 4. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Inge Bertil, det er rovdrift på husdyr av rovdyr. Rovdyr hører hjemme i områder som er å betrakte som villskog og villma... Vis mer Inge Bertil, det er rovdrift på husdyr av rovdyr. Rovdyr hører hjemme i områder som er å betrakte som villskog og villmark. Min oppfatning er det at utmark, er områder som er kultivert og brukes av bøndene til beiteområder for husdyr. En skulle neste tru det at naturen ikke kan eksistere uten at det er ulv der. Men for den som går i naturen, og ser seg rundt, så er det reinsdyr, elg, hjort, rådyr, jerv, rev, forskjellige mårdyr, mus og lemen, ormer, fugler av mange slag, og husdyr og rovdyr. Med andre ord et stort mangfold. Problemet er det at det er blitt formye av ulv, bjørn, elg og hjort enkelte steder. Bestandene må reguleres opp mot de som skal drive med husdyr på beite.

 5. Inge Bertil Bruseth For 6 måneder siden

  Selfølgelig skal rovdyra leve i naturen, det er blitt rovdrift på Rovdyr.

 6. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Hvis du Øyvind Nicolaisen trur det at jeg skriver eventyr som i Disneyland, så kan jeg herved bekrefte det at alt som je... Vis mer Hvis du Øyvind Nicolaisen trur det at jeg skriver eventyr som i Disneyland, så kan jeg herved bekrefte det at alt som jeg har skrevet i kommentaren er selvopplevd, for jeg var der og så hva som foregikk. Den virkeligheta som du prøver å framstille, er ikke praktisk mulig i dagens samfunn, og det provoserer bare konflikter, basert på grov uforstand. Og så kan du nå fortelle meg og andre, hvor du får inntekta di fra, og hvor mye skatt du betaler? Kanskje du også er subsidiert?

 7. Øyvind Nicolaisen For 6 måneder siden

  oddvar magne skjørstadmo: Du lever i Disneyland. Om ikke rovdyra skal kunne leve i naturen, hvor skal de leve da? Om du ... Vis mer oddvar magne skjørstadmo: Du lever i Disneyland. Om ikke rovdyra skal kunne leve i naturen, hvor skal de leve da? Om du trives å gå i sauskit og bjelleklang med en laushund som dreper sau, hygg deg med det. Sau har ingenting i norsk natur å gjøre. Hverken i privat skog eller en nasjonalpark. Sauen er kun til for at late bønder skal kunne leve på subsidier og erstatninger fra oss andre skattebetalere og av minimalt med arbeid. Om det er så jævlig å drive med sau, så finn på noe annet. Værre er det ikke.

 8. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Jeg er født 6 år etter at krigen sluttet, og vokste opp i ei tid, og på et småbruk, der vi hadde melkekyr og foringsdyr/... Vis mer Jeg er født 6 år etter at krigen sluttet, og vokste opp i ei tid, og på et småbruk, der vi hadde melkekyr og foringsdyr/kalver. Dette var på 50, 60 og 70-tallet. Om sommeren så hadde vi kyrne, først oppe i Skjørstadhoveden/Ådalen, så leide vi seter uti Gjevilvassdalen, noen år, der gikk dyra både på setervangen og i utmark. Senere leide vi ei seter øst for Skarvatnet, noen år. Der gikk buskapen også på setervangen og i utmark. Og jeg kan ikke huske det at det var noe som helst problem med rovdyr. Det var verre med de som gikk i to sko. Det ble stjålet melkespann full av mjølk fra melkerampa, det var kalver som kom bort, og aldri ble funnet hverken døde eller levende.(sannsynlig stjålet) Hytteiere som gikk på tur med hund. I utmark ble hunden sluppet løs, og vi fant døde sauer som var jaget ihjel av hund. De problemene som er i dag, er skapt av de som absolutt skal gjøre utmarka om til et slags naturreservat for rovdyr.Det er bøndene som eier og lever av utmarka. De har tradisjon for å ta vare på, og drive den, så den holdes i hevd og ikke gror igjen. Jeg synes det er trivelig å gå i utmarka å se sauer og krøtter beite fredelig, og ikke minst høre både saubjella og kubjella klinge borti lia.

 9. Karl Johan Grimstad For 6 måneder siden

  Rovdyr er det minste problemet, det dør rundt hundre tusen sauer årlig av andre årsaker, så politikerne som overser det ... Vis mer Rovdyr er det minste problemet, det dør rundt hundre tusen sauer årlig av andre årsaker, så politikerne som overser det og ikke krever gjeting er ikke sitt ansvar bevist skam dere.

 10. Heidi S Kristensen For 6 måneder siden

  Når man skal dempe en konflikt da blr man vel høre det fra to parter. Visom vil beskytte våre tovdyr og natur er dessver... Vis mer Når man skal dempe en konflikt da blr man vel høre det fra to parter. Visom vil beskytte våre tovdyr og natur er dessverre ikke innviter. Håper det er en feiltagelse.

 11. Thor Sørensen For 6 måneder siden

  Hvilken konflikt skal man dempe? Ingen som har fagbakgrunn er invitert ingen som gjerne vil ha rovdyr i vår natur er spu... Vis mer Hvilken konflikt skal man dempe? Ingen som har fagbakgrunn er invitert ingen som gjerne vil ha rovdyr i vår natur er spurt? Det eneste er motstandere av en naturlig natur eller Naturmissbrukalliansen bønder og ordførere. Ingen har noe annet en økonomisk vinning for å kjempe mot en sunn natur! Skjerpings

Legg inn kommentar

Kommentarer (11)

 1. Inge Bertil Bruseth For 6 måneder siden

  Jakt på Rovdyr skaper svekkelse i flokken, mange av rovdyra jakter i flokk,sammen med sine barn for å lære dem å jakte.N... Vis mer Jakt på Rovdyr skaper svekkelse i flokken, mange av rovdyra jakter i flokk,sammen med sine barn for å lære dem å jakte.Ned slakting av rovdyr gir ensome streifdyr som dreper beitedyr i deprisjon.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Du Inge Bertil, ulv, bjørn, jerv og rev, lever av elg, hjort, rådyr, og kadaver av disse. Det har de gjort i uminnelige ... Vis mer Du Inge Bertil, ulv, bjørn, jerv og rev, lever av elg, hjort, rådyr, og kadaver av disse. Det har de gjort i uminnelige tider.(bjørnen spiser også gress, bær o.l.) Mårdyr lever av fisk, ellers så lever de andre dyrene av skudd på trær, gress frø o.l. Når det gjelder beitedyr/husdyr, så fører eierne av disse tilsyn med disse, og setter ut saltstener i terrenget, som kosttilskudd, og for at husdyra skal holde seg innenfor et område, og ikke streife over for store avstander.

 3. Inge Bertil Bruseth For 6 måneder siden

  Tror du at Rovdyr blir vegeteanere, dette vil pågå 100 år til. Dette er ingen konflikt, det er sånn det er og blir. OPPS... Vis mer Tror du at Rovdyr blir vegeteanere, dette vil pågå 100 år til. Dette er ingen konflikt, det er sånn det er og blir. OPPSYN av beitedyr. At Rovdyr ikke blir å finne i naturen er helt fjernt fra virkeligheten.

 4. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Inge Bertil, det er rovdrift på husdyr av rovdyr. Rovdyr hører hjemme i områder som er å betrakte som villskog og villma... Vis mer Inge Bertil, det er rovdrift på husdyr av rovdyr. Rovdyr hører hjemme i områder som er å betrakte som villskog og villmark. Min oppfatning er det at utmark, er områder som er kultivert og brukes av bøndene til beiteområder for husdyr. En skulle neste tru det at naturen ikke kan eksistere uten at det er ulv der. Men for den som går i naturen, og ser seg rundt, så er det reinsdyr, elg, hjort, rådyr, jerv, rev, forskjellige mårdyr, mus og lemen, ormer, fugler av mange slag, og husdyr og rovdyr. Med andre ord et stort mangfold. Problemet er det at det er blitt formye av ulv, bjørn, elg og hjort enkelte steder. Bestandene må reguleres opp mot de som skal drive med husdyr på beite.

 5. Inge Bertil Bruseth For 6 måneder siden

  Selfølgelig skal rovdyra leve i naturen, det er blitt rovdrift på Rovdyr.

 6. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Hvis du Øyvind Nicolaisen trur det at jeg skriver eventyr som i Disneyland, så kan jeg herved bekrefte det at alt som je... Vis mer Hvis du Øyvind Nicolaisen trur det at jeg skriver eventyr som i Disneyland, så kan jeg herved bekrefte det at alt som jeg har skrevet i kommentaren er selvopplevd, for jeg var der og så hva som foregikk. Den virkeligheta som du prøver å framstille, er ikke praktisk mulig i dagens samfunn, og det provoserer bare konflikter, basert på grov uforstand. Og så kan du nå fortelle meg og andre, hvor du får inntekta di fra, og hvor mye skatt du betaler? Kanskje du også er subsidiert?

 7. Øyvind Nicolaisen For 6 måneder siden

  oddvar magne skjørstadmo: Du lever i Disneyland. Om ikke rovdyra skal kunne leve i naturen, hvor skal de leve da? Om du ... Vis mer oddvar magne skjørstadmo: Du lever i Disneyland. Om ikke rovdyra skal kunne leve i naturen, hvor skal de leve da? Om du trives å gå i sauskit og bjelleklang med en laushund som dreper sau, hygg deg med det. Sau har ingenting i norsk natur å gjøre. Hverken i privat skog eller en nasjonalpark. Sauen er kun til for at late bønder skal kunne leve på subsidier og erstatninger fra oss andre skattebetalere og av minimalt med arbeid. Om det er så jævlig å drive med sau, så finn på noe annet. Værre er det ikke.

 8. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Jeg er født 6 år etter at krigen sluttet, og vokste opp i ei tid, og på et småbruk, der vi hadde melkekyr og foringsdyr/... Vis mer Jeg er født 6 år etter at krigen sluttet, og vokste opp i ei tid, og på et småbruk, der vi hadde melkekyr og foringsdyr/kalver. Dette var på 50, 60 og 70-tallet. Om sommeren så hadde vi kyrne, først oppe i Skjørstadhoveden/Ådalen, så leide vi seter uti Gjevilvassdalen, noen år, der gikk dyra både på setervangen og i utmark. Senere leide vi ei seter øst for Skarvatnet, noen år. Der gikk buskapen også på setervangen og i utmark. Og jeg kan ikke huske det at det var noe som helst problem med rovdyr. Det var verre med de som gikk i to sko. Det ble stjålet melkespann full av mjølk fra melkerampa, det var kalver som kom bort, og aldri ble funnet hverken døde eller levende.(sannsynlig stjålet) Hytteiere som gikk på tur med hund. I utmark ble hunden sluppet løs, og vi fant døde sauer som var jaget ihjel av hund. De problemene som er i dag, er skapt av de som absolutt skal gjøre utmarka om til et slags naturreservat for rovdyr.Det er bøndene som eier og lever av utmarka. De har tradisjon for å ta vare på, og drive den, så den holdes i hevd og ikke gror igjen. Jeg synes det er trivelig å gå i utmarka å se sauer og krøtter beite fredelig, og ikke minst høre både saubjella og kubjella klinge borti lia.

 9. Karl Johan Grimstad For 6 måneder siden

  Rovdyr er det minste problemet, det dør rundt hundre tusen sauer årlig av andre årsaker, så politikerne som overser det ... Vis mer Rovdyr er det minste problemet, det dør rundt hundre tusen sauer årlig av andre årsaker, så politikerne som overser det og ikke krever gjeting er ikke sitt ansvar bevist skam dere.

 10. Heidi S Kristensen For 6 måneder siden

  Når man skal dempe en konflikt da blr man vel høre det fra to parter. Visom vil beskytte våre tovdyr og natur er dessver... Vis mer Når man skal dempe en konflikt da blr man vel høre det fra to parter. Visom vil beskytte våre tovdyr og natur er dessverre ikke innviter. Håper det er en feiltagelse.

 11. Thor Sørensen For 6 måneder siden

  Hvilken konflikt skal man dempe? Ingen som har fagbakgrunn er invitert ingen som gjerne vil ha rovdyr i vår natur er spu... Vis mer Hvilken konflikt skal man dempe? Ingen som har fagbakgrunn er invitert ingen som gjerne vil ha rovdyr i vår natur er spurt? Det eneste er motstandere av en naturlig natur eller Naturmissbrukalliansen bønder og ordførere. Ingen har noe annet en økonomisk vinning for å kjempe mot en sunn natur! Skjerpings

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert